Home Intervjuer WntResearchs vd: “Vid bekräftad effekt finns goda möjligheter till licensavtal under nästa...

WntResearchs vd: “Vid bekräftad effekt finns goda möjligheter till licensavtal under nästa år”

WntResearchs vd om Q1

WntResearchs vd: “Vid bekräftad effekt finns goda möjligheter till licensavtal under nästa år”

8 maj, 2024

När WntResearch släpper sin Q1:a skriver Per Norlén sitt första vd-ord sedan tillträdet i mars. Bolagets fulla fokus ligger på NeoFox-studien där rekrytering är i full gång.

– Rekrytering och affärsutveckling är vad det mesta kretsar kring den närmsta tiden, säger Per i en kommentar till BioStock.

WntResearch utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5, en peptid som imiterar det kroppsegna WNT5A-proteinets funktion. Målet är att hindra cancercellernas förmåga att sprida sig i kroppen. Just nu pågår fas II-studien NeoFox, som utvärderar kandidatens effekt i tjocktarmscancer. På ett 20-tal kliniker i Spanien och Ungern kommer upp emot 80 patienter rekryteras, där hälften behandlas med Foxy-5 under tiden från diagnos fram till operation, vilket normalt är cirka 3 – 4 veckor.

– Vi hoppas kunna visa effekt på primärtumör och lokala lymfkörtlar utifrån skiktröntgen, och, att utifrån vävnadsanalys bekräfta de effekter som vi tidigare sett på lokal spridning, säger vd Per Norlén.

2024 ser av allt att döma ut att bli ett avgörande år för WntResearch, som väntas kunna göra en initial analys av studieresultatet framåt slutet av året. Kan man där validera tidigare ad hoc-observationer hamnar bolaget i ett mycket attraktivt läge.

Ser stort intresse för projektet

Flera större läkemedelsbolag har visat intresse för projektet och skulle resultaten visa sig vara goda kommer fördjupade partnerdiskussioner bli nästa steg.

– Målet är att utlicensiera Foxy-5 till en partner som har möjlighet att både utveckla och kommersialisera produkten så att patienter med tjocktarmscancer kan dra nytta av behandlingen, skriver Per Norlén i rapporten för det första kvartalet.

Stort fokus på affärsutveckling

Så förutom att genomföra själva studien är affärsutvecklingen högt upp på agendan.

– För framgångsrik affärsutveckling är det helt avgörande att långsiktigt bygga relationer med de bolag som vi hoppas ingå partnerskap med, säger Per Norlén till BioStock och fortsätter: Våra positiva ad hoc-observationer har gjort att många vill prata med oss, och är intresserade av att fördjupa diskussionerna så snart vi kan bekräfta våra tidigare fynd. Vi hoppas befinna oss i den situationen mot slutet av året vilket i så fall ger goda möjligheter för utlicensiering under nästa år.

Utöver sedvanligt deltagande vid partneringmässan BIO-Europe Spring inleddes under kvartalet ett samarbete med Business Sweden. Syftet är att hjälpa bolaget med att etablera kontakter med potentiella partners i Japan och Sydkorea.

– Vi planerar att antal möten med Japanska och Sydkoreanska bolag under denna och kommande månader. Målet är både att identifiera nya potentiella partners och att följa upp med de företag som visat intresse sedan tidigare.

Stärkt upp finanserna

Därtill stärkte WntResearch sin finansiella ställning under kvartalet då man utökade kassan via en företrädesemission på 31,4 Mkr. Efter ett kassaflöde på knappt -12,8 Mkr låg likvida medel vid periodens utgång på knappt 40 Mkr.

– Emissionen tecknades till 56 procent. En fulltecknad emission hade säkrat hela den kliniska fas II-studien, men befintliga medel och teckningsoptioner räcker för att driva studien förbi den initiala effektutvärderingen mot slutet av året och en bra bit in i 2025, säger Per och poängterar att bolaget då har möjlighet att staka ut riktningen baserat på objektiv klinisk effekt.

Han påpekar samtidigt att man ska komma ihåg att studien är randomiserad och blindad, vilket innebär att data kommer att kunna betraktas som tillförlitliga, förutsatt att man får in tillräckligt många patienter.

– Om effekten är god så blir det en väldigt positiv resa. Och har vi effekt i tjocktarmscancer så finns det flera andra cancerindikationer att utforska. Men, om vi inte ser tydliga effekter så är det slut. Den nuvarande finansieringen tar oss alltså till det avgörandet.

Nästa kapitalrunda i november

WntResearch är under november månad aktuella med lösen i den första av två teckningsoptioner, som gavs ut vid vinterns företrädesemission. Vid fullt deltagande tillförs bolaget högst 13,4 Mkr. Nästa TO-runda kommer sedan i april nästa år, då villkoren är desamma.

Den högsta summan som bolaget kan få in baseras på att teckningskursen är satt till att uppgå till högst 12 öre per aktie. I det här sammanhanget noterar vi att aktien sedan emissionen stigit kraftigt och på senare tid handlats till mellan 10 och 15 öre.

– Det är förstås viktigt för bolaget och våra ägare att höstens teckningsoptioner ger ett bra utfall. Det stora intresset för aktien under senare tid kan vara kopplad till att den avgörande delen av studien har kommit i gång och att vi närmar oss höstens viktiga effektutvärdering.

– Den binära situationen, där det antingen kan bli stor uppsida eller stor nedsida inom det närmsta året tycker jag borde locka biotech-investerare. Vi har sedan tidigare objektiva kliniska data från mer än 100 randomiserade patienter med tjocktarmscancer som visar en övertygande effekt på lokal spridning. Detta ger i min värld en anledning att tro på ett positivt utfall. Och det är just detta som lockade mig till WntResearch, avslutar Per Norlén.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev