Home Intervjuer Prolight Diagnostics stärker styrelsen med erfaren affärsutvecklare

Prolight Diagnostics stärker styrelsen med erfaren affärsutvecklare

Kiarash Farr

Prolight Diagnostics stärker styrelsen med erfaren affärsutvecklare

28 maj, 2024

Prolight Diagnostics utökar styrelsen med Kiarash Farr, som har lång erfarenhet inom försäljning, affärsutveckling och diagnostik.
– Jag hoppas och tror att min erfarenhet kommer att bidra till Prolight Diagnostics affärsutveckling och marknadslansering.

Prolight Diagnostics utvecklar ett patientnära analyssystem (Point-of-Care) som kan mäta och detektera biomarkörer i mycket låga nivåer. Analysen kräver bara en droppe blod och ger svar på cirka 10 minuter.

– Den unika digitala teknologin som räknar enskilda molekyler från en droppe blod, kan med stor sannolikhet bli en ”game-changer” inom IVD POC-marknaden, säger Kiarash Farr.

Systemet kallas Psyros och utvecklas initialt för mätning av troponin för att upptäcka eller utesluta hjärtinfarkt. På längre sikt ser Kiarash stora möjligheter till ny innovation för många andra kliniska områden än bara hjärtdiagnostik.

– Det är ett oerhört intressant paradigmskifte inom patientnära diagnostik. Idag är det många biomarkörer som endast kan analyseras på högspecialiserade laboratorium som istället skulle kunna flyttas ut närmare patienten på Psyros system. Det finns ett stort behov av snabba och kostnadseffektiva testresultat som går att lita på.

Kiarash Farr valdes in på årsstämman

Kiarash Farr
Kiarash Farr, nyinvald styrelseledamot i Prolight Diagnostics

Kiarash Farr valdes in som ny styrelseledamot vid Prolight Diagnostics årsstämma den 27 maj. Kiarash är idag Senior Vice President Commercial Operations på Boule Diagnostics. Tidigare var han Senior Director för Commercial Operations i EMEA på Hycor Biomedical som tillverkar och säljer in vitro-diagnostiska produkter. Han har även haft roller med fokus på försäljning och affärsutveckling vid Thermo Fisher Scientific, IBA och Scanditronix.

Kiarash Farr berättar vad han hoppas kunna bidra med i Prolight Diagnostics styrelse:

– Jag hoppas att mina internationella erfarenheter inom strategiskt partnerskap, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring och produktlanseringar kommer att bidra till Prolight Diagnostics framtida partnerskap, affärsutveckling och en framgångsrik kommersiell lansering.

Utöver Kiarash består Prolight Diagnostics styrelsen av ordförande Masoud Khayyami, styrelseledamöterna Maria Holmlund, Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick och Tobias Volker.

– Som en del av den erfarna och kompetenta styrelsen i Prolight Diagnostics, ser jag också fram emot att bidra till global positionering av produkten, ur ett strategiskt perspektiv, till gagn för såväl kunder som aktieägare.

Stort behov av snabba och säkra POC-system

Vidare berättar Kiarash att intresset och acceptansen för POC-tester ökade väsentligt under och efter Covidpandemin. Det finns dock fortfarande ett stort behov av snabba och träffsäkra patientnära tester och bättre analyssystem. Prolight Diagnostics produktlösning där enskilda troponinmolekyler kan räknas digitalt möjliggör att en misstänkt hjärtinfarkt kan upptäckas eller uteslutas tidigt i vårdkedjan vilket i sin tur kan medföra betydande resurs och kostnadsbesparingar för den högt belastade sjukvården.

– Prolight har mycket stor potential på PoC-marknaden tack vare den egenutvecklade, unika POC-tekniken som möjliggör att marknadens höga efterfrågan av snabba, tillförlitliga högkänsliga analyser för exempelvis troponin kan infrias. Att Psyros systemet är användarvänligt och har låga produktionskostnader gör det dessutom perfekt anpassat till marknadens behov.

Möjligheter och utmaningar

Prolight Diagnostics fokuserar just nu på att färdigutveckla systemet inför klinisk validering och därefter kommersialisering. Prolight står inför många möjligheter, men även utmaningar, enligt Kiarash:

– Vi har ambitiösa tidslinjer med Psyros systemet att klara av men givet att bolaget de facto har levererat på sina samtliga högt ställda mål de senaste åren är sannolikheten stor att även de uppsatta milstolparna ska uppnås enligt plan. Ett viktigt och kritiskt område kommer vara en framgångsrik Go-to-Market strategi.

Enligt Kiarash kommer bolaget behöva jobba strategiskt för att ingå partnerskap för kommersialisering. Han ser fram emot att tillföra sin expertis inom affärsutveckling för att Prolight ska lyckas även med detta.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev