Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 31 maj

Nyhetssvepet fredag 31 maj

Nyhetssvepet onsdag 12 juni

Nyhetssvepet fredag 31 maj

31 maj, 2024

Det senaste från BioStock

» Hon är CombiGenes nya CSO
» Synartro laddar upp inför klinik
» BioInvent presenterar lovande kliniska data på ASCO och EHA
» Ablivas vd: “We remain on track for the interim analysis early in Q3”
» Alzinovas vd: ”Detta stärker vår förhandlingsposition gentemot potentiella partners”

Läs BioStocks veckobrev för v.21 här.

BioStock Global Forum

Igår var sista dagen av tvådagarseventet BioStock Global Forum. För att se samtliga inslag från dag 1, klicka här och här. Inslag från dag 2 kan se här och här.


YouTube video


Det senaste dygnets nyheter

Annexins företrädesemission om 45,1 Mkr blev fulltecknad och bolaget har tagit beslut om riktad emission till garanter. Läs mer.

Ny CFO på Neola Medical inför marknadslansering i USA. Läs mer.

CLS beslutar om partiellt garanterad företrädesemission om cirka 59 Mkr. Läs mer.

BioInvent bjuder in till digitalt KOL-event den 18 juni 2024 för att diskutera de nyligen publicerade effektdata för dess huvudkandidater BI-1808 och BI-1206. Läs mer.

24 veckors dosering har slutförts i steg 1 av Ablivas FALCON-studie med KL1333 i primär mitokondriell sjukdom. Läs mer.

Ectin Research meddelar att effektstudier i djurmodell för uvealt melanom visar hämmad tumörtillväxt. Läs mer.

Peptonic Medical beviljas patent i Europa för lindring av provocerad vulvodyni hos kvinnor. Produkt finns klar för lansering. Läs mer.

Calliditas Therapeutics partner STADA får positivt yttrande från CHMP rörande Kinpeygo. Läs mer.

Toleranzia genomför framgångsrik säkerhetsstudie av TOL2 i blodprov från patienter med myastenia gravis. Läs mer.

Teckningsperioden i NextCells företrädesemission inleds idag. Läs mer.

NextCell Pharma offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av units om cirka 40,1 Mkr. Läs mer.

Medivir meddelar om emission, återköp och omvandling av C-aktier samt överlåtelse av stamaktier inom ramen för LTIP. Läs mer.

Arcoma lanserar nästa generation Arcoma Intuition i3. Läs mer.

Dicot har bytt namn till Dicot Pharma. Läs mer.

Magle Group och Amniotics har fusionerats. Läs mer. Uttalande från Amniotics styrelse. Läs mer.

Kalqyl har publicerat en uppdaterad analys av Chordate Medical. Läs mer.

Styrelseledamot Bert Junno har avgått från Cyxones styrelse. Läs mer.

Bavarian Nordic och CEPI ingår samarbete för att främja mpox-vaccinering i Afrika. Läs mer.

OssDsign meddelar att 5000 patienter har behandlats med OssDsign Catalyst i USA. Läs mer.

Fluicell offentliggör utfall av utnyttjade av teckningsoptioner av serie TO5. Läs mer.

Devyser vinner upphandling för NGS-baserade onkologiprodukter i Italien. Läs mer.

Ectin Research reducerar sin kostnadsmassa. Läs mer.

AlK-Abellós europeiska registreringsansökan för ITULAZAX för pediatrisk indikation har accepterats för granskning. Läs mer.

ProstaLund erhåller teckningsåtaganden motsvarande cirka 34 procent av kommande företrädesemission. Läs mer.

RaySearch Laboratories tillkännager lanseringen av den senaste versionen av RayCare, nästa generations onkologiinformationssystem. Läs mer.

Salénterprise offentliggör utfall av budpliktsbudet till aktieägarna i NeoDynamics. Läs mer.

AegirBio genomför tidigare aviserad riktad nyemission till Atlas Special Opportunities samt påkallar utbetalning av Tranche 2. Läs mer.

BioPorto har utsett Niels Høy Nielsen till ny EVP och CFO samt medlem av koncernledningen från 1 aug. Läs mer.

Idag inleds handeln i SciBase nya aktier och teckningsoptioner av serie TO 2. Läs mer.

Alteco Medical upprättar kontrollbalansräkning. Läs mer.

Stenocare uppdaterar rörande sin pipeline. Läs mer.

Förändringar i A3P Biomedicals ledning. Läs mer.


Förmiddagens kursutveckling

Index: OMXS30 +0,01% Hälsovård +0,39%

Vinnare Förlorare
PolarCool +234% CLS -56,0%
Scandion Oncology +216% NextCell Pharma -28,43%
Amniotics +86% Lipidor -26,49%
Zenicor +20,81% Miris -10,26%
Coegin Pharma +11,34% Dignitana -9,57%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev