Home Nyheter Nya resultat bekräftelse för Arcede Pharma

Nya resultat bekräftelse för Arcede Pharma

Arcede resultat

Nya resultat bekräftelse för Arcede Pharma

10 maj, 2024

Prekliniska studier vid Università degli studi di Roma Tor Vergata bekräftar att läkemedelskandidaten RCD405 har både luftvägsvidgande och anti-inflammatorisk effekt. Således läggs ytterligare en bit i utvecklingspusslet för det lundabaserade bolaget, som tar sikte på den ständigt ökande marknaden för KOL och astma.

RCD405s dubbla verkningsmekanism särskiljer kandidaten från dagens tillgängliga läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Därmed hoppas Arcede Pharma kunna tillhandahålla ett effektivare behandlingsalternativ till de miljontals människor som lider av KOL och andra respiratoriska sjukdomar.

Förra året slutförde Arcede Pharma det toxikologiska programmet med RCD405, vilket innebär att de regulatoriska förutsättningarna för att inleda kliniska studier nu finns på plats. Tillförordnade vd Erik Magnusson arbetar just nu, tillsammans med styrelsen, på en strategisk utvecklingsplan och med att lösa finansieringen av detta nästa steg.

Kartläggning bekräftar tidigare prekliniska resultat

I det prekliniska arbetet har man även kartlagt RCD405:s verkningsmekanismer, för att få en bättre förståelse för dess egenskaper. Under hösten presenterades resultatet av samarbeten med forskagrupper vid både Lunds universitet och Karolinska Institutet, där man kunde konstatera att kandidaten hade såväl luftvägsrelaxerande som anti-inflammatorisk effekt.

Arcede har även jobbat tillsammans med medicinteknikbolaget Iconovo kring kandidatens farmakologi, i syfte att kunna göra dosprediktioner för användning av Iconovos inhalationsplattformar. Tanken är alltså att RCD405 ska administreras via inhalation.

Nya resultat guidar arbetet framåt

Nu kommer ytterligare resultat från prekliniska studier utförda tillsammans med Università degli studi di Roma Tor Vergata som bekräftar resultaten från Lund och Karolinska. RCD405 ger koncentrationsberoende avslappning av mänsklig bronkialvävnad. Enligt bolaget tyder ”effekt- och potensprofil mot både kolinerga och histaminerga sensitivitet på lovande framtidsutsikter för framtida kliniska prövningar inom astma och KOL”.

Erik Magnusson skriver i ett pressmeddelande att resultaten visar på läkemedelskandidatens translationella effekt och ger värdefulla insikter för att vägleda framtida prekliniska och kliniska undersökningar inom området respiratorisk medicin.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev