Home Intervjuer Mobergs vd om lanseringen av Terclara

Mobergs vd om lanseringen av Terclara

Anna Ljung, vd Moberg Pharma

Mobergs vd om lanseringen av Terclara

20 maj, 2024

Många har nog redan sett tv-reklamen för nagelsvampsprodukten Terclara. Den svenska lanseringen har fått en flygande start, något Moberg Pharma tar med sig in i det internationella lanseringsarbetet, där övriga Europa och USA står i fokus. BioStock har pratat med vd Anna Ljung för att få veta mer om lanseringen och framtidsplanerna.

En majoritet av alla svenska apotek har redan Terclara i sina hyllor. Intresset kring det nya nagelsvampsläkemedlet, som i utvecklingssammanhang går under namnet MOB-015, är stort. Så stort att den sålt slut hos flera svenska apotekskedjor, som därför har ökat sina beställningar.

Att produkten nu finns till försäljning är såklart en milstolpe för Moberg Pharma, vars aktie har haft en väldigt stark utveckling på börsen hittills i år. Det är tydligt att många är hoppfulla när man nu tagit sig hela vägen till marknad – igen. Med Terclara vill Moberg upprepa framgångarna med sin tidigare nagelsvampsprodukt Nalox/Kerasal Nail.

Förbereder för Europalansering

Tillsammans med partner Allderma lanseras Terclar nu i Sverige. I nästa steg är siktet inställt på den europeiska marknaden, där lansering kommer att ske i samarbete med tyska Bayer. Just nu pågår arbetet för att säkra tillgången till terbinafin, som är produktens svampdödande ingrediens. En ansökan om att inkludera ytterligare en terbinafintillverkare lämnades in i april och godkännande förväntas innan årets slut och Moberg räknar sedan med att Terclara kommer att kunna lanseras i övriga Europa inför högsäsongen våren 2026.

Parallellt väntas resultat från den pågående fas III-studien som just nu körs i USA. I tidigare studier har läkemedlet visat sig vara en effektiv svampdödare, med mindre missfärgningar på nageln. Inför lansering på den amerikanska marknaden utvärderas nu en kortare behandlingsperiod, där förväntningarna är att kunna uppnå god effekt utan några missfärgningar.

Aktuella med lösen i TO 2

Som en del i finansieringen av marknadslanseringen är Moberg under juni månad aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO 2, som gavs ut i samband med förra årets unitemission. Teckningsgraden uppgick där till hela 130 procent, vilket får ses som ytterligare ett tydligt tecken på det intresse som råder kring bolaget. Teckningsperioden för TO 2 sker under perioden 5 juni till och med 19 juni och vid full teckning i TO 2 kommer drygt 17 miljoner nya aktier att tryckas och läggas till dagens dryga 27 miljoner.

Teckningskursen sätts mellan 20 och 31 maj och kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen som stamaktien handlas till då. I skrivande stund står Moberg-aktien på knappt 25 kronor. För innehavare av TO 2 är det viktigt att anmäla sitt intresse till sin mäklare för att delta. Vill man inte teckna blir alternativet att sälja sina teckningsoptioner. För de som inte äger TO 2 sedan tidigare finns de att köpa via börsen.

Vd kommenterar

I samband med förestående inlösen av TO 2 har BioStock kontaktat Moberg Pharmas vd Anna Ljung, för att få veta mer om lanseringen och planerna framåt.

Först och främst Anna, efter många års utvecklingsarbete finns nu Terclara att köpa på svenska apotek. Hur känns det?

– Jag är oerhört stolt att vi som litet svenskt bolag har lyckats ta en läkemedelskandidat hela vägen från idé till godkänt läkemedel. Det känns fantastiskt att vårt läkemedel nu är tillgängligt för patienter som tidigare saknat bra behandlingsalternativ. Ett omfattande teamarbete har lett fram till marknadsgodkännande i 13 EU-länder och att vi idag har en produkt på apotekshyllan som har potential att bli marknadsledare inom nagelsvamp.

Vilken feedback får ni från apotek, läkare och patienter?

– Ett generellt väldigt positivt mottagande från samtliga. Nagelsvamp utgör ett väsentligt medicinskt behov och är vanligt, med mer än 100 miljoner patienter i EU och USA. Trots att var tionde person har nagelsvamp, saknas idag bra behandlingsalternativ. Intresset för produkten överträffar apotekskedjornas prognoser, och apoteken ökar sina beställningar med anledning av att Terclara tidvis sålt slut hos flera av apotekskedjorna.

– Det finns dock ett välfyllt grossistlager. Även patienter verifierar det stora behovet av nya behandlingsalternativ för nagelsvamp och vi får patientförfrågningar från många länder, då Sverige är det första landet där läkemedlet lanseras.

Av er kommunikation att döma ser lanseringen i Sverige ut att gå bättre än förväntat. Vilka förväntningar sätter det när det sedan blir dags att ta steget ut i Europa?

– Att lansera i Europa tillsammans med Consumer Health-divisionen inom Bayer AG för Europa, världsledande inom receptfria produkter för svampbehandling under varumärket Canesten är förstås en fantastisk möjlighet. Canestens starka varumärke och Bayers kunskaper i kombination med vår produktprofil med MOB-015s svampdödande egenskaper, gör att vår förväntan är att MOB-015 ska bli marknadsledande.

För att möjliggöra lansering i Europa behöver ni en ny leverantör av terbinafin, så att ni kan säkra produktleveransen. Hur ser den processen ser ut?

– I april skickade vi in en ansökan om att få addera en terbinafintillverkare för MOB-015 där godkännande förväntas innan årets slut. Dessutom arbetar vi med att säkra ytterligare en terbinafin-leverantör och har därmed två parallella spår för att säkerställa en stabil långsiktig tillgång på terbinafin.

Om vi riktar blickarna mot USA och studien som pågår där. Vad är bakgrunden till att den genomförs och vilka föväntningar har ni på resultatet?

– Syftet med den nya studien är att möjliggöra marknadsgodkännande i USA samt stärka produktens kliniska evidens och marknadspåståenden globalt. Vår förväntan är att vi ska kunna bibehålla den höga svampdödande effekten samt visa ännu bättre klinisk läkning genom ändrad dosering – där patienterna endast behandlar dagligen i 8 veckor och därefter övergår till underhållsbehandling en gång per vecka.

Ni minskar ju behandlingstiden jämfört med tidigare studier, för att undvika missfärgningarna som uppstått. Vilka risker ser ni i att det kommer påverka den svampdödande effekten?

– I en tidigare studie visade vi att patienter som behandlats dagligen under 24 veckor hade 1000 gånger högre nivåer av terbinafin (den svampdödande substansen i Terclara) i nageln, och 40 gånger högre nivåer i nagelbädden (under nageln) jämfört med tablettbehandling. Omräknat med den nya doseringen borde det motsvara i storleksordningen 20 gånger högre nivåer av terbinafin än tablettbehandling som vi vet fungerar kliniskt. Att den mykologiska läkningen var hela 76 procent i fas III visar också att vi lyckas leverera tillräckliga mängder terbinafin och döda svampen.

Den amerikanska marknaden är viktig för alla läkemedelsbolag, givet dess storlek och prisläge. Vilket intresse har ni sett för er produkt i USA?

– Intresset för vår produkt är globalt, eftersom det idag inte finns tillräckligt attraktiva behandlingsalternativ finn behovet av en effektiv produkt med bra säkerhetsprofil. Då vi ser USA som bolagets största möjlighet intensifierar vi våra affärsutvecklingsaktiviteter inför väntande amerikanska toplineresultat i januari 2025. Vi har ingått ett samarbete med Back Bay Life Science Advisors, som dels har genomfört djupintervjuer med amerikanska företrädare för apotekskedjor och försäkringsbolag, dels organiserar vår process för att hitta den bästa samarbetspartnern mot amerikanska dermatologer.

– Djupintervjuerna indikerar hög betalningsvilja per genomförd behandlingscykel från försäkringsbolagen, vilket i kombination med det medicinska behovet gör USA till en mycket attraktiv marknad för ett nytt nagelsvampsläkemedel. För att nyttja den fulla potentialen i USA och kunskaperna från vår förstagenerationsprodukt Kerasal Nail vill vi bygga egen närvaro på den amerikanska marknaden mot fotvårdsläkare och i tillägg till det samarbeta med ett bolag med en etablerad säljstyrka mot dermatologer. Vår avsikt är att ingå ett sådant samarbete efter att toplinedata offentliggjorts.

Vi har ju lösen av TO 2 under juni. Hur är likviden tänkt att användas?

– Likviden används för såväl kliniskt som regulatoriskt arbete för MOB-015 samt i lanseringsarbetet. Vår förväntan är att bolagets kassaposition efter genomförd TO 2-konvertering är tillräcklig för att ta bolaget genom den pågående fas III-studien och till den pan-europeiska lanseringen, varefter bolaget kommer att generera stadigvarande intäkter.

Varför är Moberg Pharma en bra investering just nu, enligt dig?

– Vi har påbörjat lanseringen av läkemedlet Terclara i Sverige med stort intresse från apotekspersonal, läkare och slutkunder. Målsättning är att göra läkemedlet Terclara till det ledande behandlingsalternativet för nagelsvamp globalt.

– Med starka kliniska data, marknadsgodkännande i 13 EU-länder och strategiska partnerskap på plats, finns nu en investeringsmöjlighet i teckningsoptioner serie TO 2 att köpa via börsen med teckningsperiod 5 – 19 juni, som utgör en attraktiv möjlighet att komma in i bolaget.

BioStock är en nyhetstjänst och tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men då BioStocks verksamhet delvis är finansierad av bolag i branschen kan BioStocks webbplats innehålla nyheter om bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjorts och publicerats på ovan nämnda bolags hemsida.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev