Home Intervjuer Iconovo inleder utveckling av inhalerad fetmabehandling

Iconovo inleder utveckling av inhalerad fetmabehandling

Iconovo

Iconovo inleder utveckling av inhalerad fetmabehandling

21 maj, 2024

Iconovo har lämnat in en bred patentansökan för inhalerade GLP-1-receptoragonister, som används för behandling av fetma och typ 2-diabetes. Detta är en snabbt växande marknad och Iconovo strävar efter att etablera sig med ett mer patientvänligt alternativ till dagens injektioner.
– Detta är det första steget i Iconovos nya satsning på att utveckla mer bekväma, tillförlitliga och kostnadseffektiva behandlingar mot fetma, skriver bolaget.

Iconovos kärnkompetens ligger inom inhalationsområdet, där bolaget besitter omfattande erfarenhet av utveckling av både inhalatorer och torrpulverformuleringar.

Bolaget fokuserar på utveckling av nya inhalationsläkemedel och omformulering av befintliga substanser till inhalationsläkemedel. De senaste månaderna har bolaget arbetat med att identifiera lovande substanser som är lämpliga för omformulering, med målet att bygga upp en portfölj med kandidater som är redo för partnerskap.

GLP-1-behandlingar

Läkemedel för viktminskning är ett snabbt växande område med betydande framsteg under de senaste åren. Iconovo väljer nu att ta vara på möjligheterna inom området genom att utveckla inhalerade så kallade GLP-1-produkter.

GLP-1-receptoragonister, även kallade GLP-1-analoger, är läkemedel som efterliknar effekterna av hormonet GLP-1 (Glucagon-like peptide-1) genom att binda till dess receptor. GLP-1 sänker blodsockernivåerna genom insulinproduktion och stimulerar mättnadskänsla när man har ätit.

–  Som ett ledande inhalationsföretag, med en rad fullt utvecklade inhalatorplattformar och kompetens att formulera läkemedelssubstanser till pulver, är vi i en perfekt position för att ta ett steg mot omformulering av utvalda produkter med högt marknadsvärde inom områden där inhalation kan erbjuda betydande patientnytta, skriver Iconovos vd Johan Wäborg i ett pressmeddelande.

Omtalat område

Den mest omtalade GLP-1-behandlingen är förmodligen Ozempic (semaglutid), framtagen av Novo Nordisk för behandling av typ 2-diabetes, men som även har skrivits ut för övervikt i stor utsträckning. Novo har även en motsvarande behandling, Wegovy, som innehåller samma aktiva substans men som är ämnad för viktnedgång. Under Q1 2024 uppgick försäljningen av Ozempic till 27,8 miljarder DKK, medan Wegovy såldes för 9,3 miljarder DKK.

Eli Lillys utmanare, Zepbound, godkändes av FDA i slutet av 2023 och hade en försäljning på 517,4 miljoner USD under Q1.

Även om GLP-1-behandlingar visat sig vara effektiva för många patienter, återstår det vissa utmaningar. Enligt många patienter upplevs injektionsbehandlingarna som både dyra och besvärliga att administrera.

– De flesta av dagens GLP-1-behandlingar, som Zepbound (Eli Lilly) och Wegovy (Novo Nordisk), ges via subkutan injektion, vilket anses vara både stressande och smärtsamt av många patienter, skriver Iconovo i sitt pressmeddelande.

Konkurrensmässiga fördelar med inhalerad behandling

Iconovos inhalerade GLP-1-behandling skulle ge patienterna tillgång till ett alternativ som är smärtfritt och bekvämare. Till skillnad från injektion krävs ingen kylförvaring för att säkerställa hållbarhet, vilket gör att inhalationsbehandlingen är mer tillförlitlig och kostnadseffektiv.

För närvarande finns en oral GLP-1-behandling, Rybelsus (semaglutid i tablettform), på marknaden och fler är under utveckling. Dock har de orala alternativen tampats med låg biotillgänglighet.

–  Hittills har biotillgängligheten varit en stor utmaning och endast cirka 1 procent av det aktiva läkemedlet har nått sitt mål, skriver Iconovo.

Bolaget bedömer att inhalerad GLP-1 skulle kunna nå effektnivåer jämförbara med injicerade behandlingar.

Möjlighet att inkludera fler sjukdomar

Iconovos projekt fokuserar främst på behandling av fetma, men det finns även möjlighet att inkludera andra metabola sjukdomar som typ 2-diabetes, fettlever, hjärt-kärlsjukdom och sömnapné. Bolagets egenutvecklade inhalatorer kommer att användas till projektet. Den inledande utvecklingsfasen kräver endast begränsade resurser, enligt Iconovo.

Målsättningen är att licensera ut utvalda produkter efter uppnådd preklinisk proof-of-concept.

Högt marknadsvärde

Iconovos patentansökan för inhalerade GLP-1-receptoragonister adresserar en mycket stor och snabbt växande marknad som värderas till 35 miljarder USD och förväntas växa med 17 procent årligen till 90 miljarder USD 2029, enligt GlobalData.

–  Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg mot utvecklingen av nästa generations patientvänliga GLP-1-behandlingar med bibehållen effekt, säger Iconovos vd Johan Wäborg.

Johan Wäborg
Johan Wäborg, vd för Iconovo

BioStock kontaktade Johan Wäborg för att få veta mer om bolagets nya satsning på inhalerade GLP-1-produkter.

Först och främst, hur ser du på betydelsen av Iconovos nya satsning på fetmaområdet för bolagets framtida utveckling?

– Vi kommer fortsatt fokusera på att ta våra generiska inhalationsbehandlingar till marknad, närmast med en generisk produkt till Symbicort baserad på vår ICOres plattform, följt av generiska produkter till Ellipta från GSK med fokus på Breo /Relvar och Trelegy. Nästa signifikanta tillväxtvåg kommer dock från omformuleringar av befintliga substanser och här ser vi en enorm marknadsmöjlighet i GLP-1 marknaden genom att ersätta injektioner med inhalation. De kliniska resultaten från befintliga GLP-1 analoger är fantastiska och vi kan här erbjuda ett alternativt som är patientvänligt och inte kräver en invasiv behandling.

Utöver ökad patientvänlighet och hållbarhet, vilka andra potentiella fördelar har inhalerade GLP-1-produkter jämfört med injicerade?

– Vi siktar på att kunna erbjuda en mer patientvänlig produkt med bibehållen effekt – genom att ersätta injektion med inhalation. Befintliga produkter är långverkande så vi förväntar inga ytterligare kliniska fördelar med inhalation. Man ska dock inte undervärdera nyttan av att slippa orosskapande och ibland smärtsamma injektioner. I behandlingen av många sjukdomar håller man tillbaka injektionsbehandlingar som sista linjens behandling – just på grund av patienters instinktiva motstånd mot att penetrera huden med en nål. Ser man på dagens marknad i USA för glukagon så ser man att en nasal version av glukagon har tagit signifikanta marknadsandelar från injektioner.

Ni beskriver er patentansökan som bred – skulle du kunna utveckla?

– Vi kan naturligtvis inte gå in på några tekniska detaljer men patentet skyddar en teknik att administrera, till exempel GLP-1, i form av ett inhalerat torrt pulver. Ett torrt pulver ger många fördelar eftersom det är stabilt i rumstemperatur och inte behöver kylförvaras. Detta reducerar kostnaden för produkten och gör hanteringen mycket enklare för användaren.

– Det som gör patentet brett är att tekniken går att använda på ett stort antal olika peptider där GLP-1 bara är en. En annan egenskap som gör patentet så brett är att tekniken både kan användas för att ge läkemedlet till näsan och till lungan. Det finns till och med en möjlighet att samtidigt ge läkemedlet både till näsan och lungan i samma andetag. Denna mycket mångsidiga teknik ger läkemedelsutvecklaren stora möjligheter att välja den väg som ger bäst klinisk effekt. Tillsammans med våra inhalatorer har vi nu en komplett, mångsidig och kostnadseffektiv plattform för framtiden.

Ni går in i ett område som är mycket eftertraktat men också konkurrensutsatt. Vilka möjligheter och utmaningar ser du inom området?

– Vi vet att det finns många företag som vill ha en bit av den stora kakan. Det utvecklas många orala produkter som kommer vara administrationsmässigt patientvänliga, men de brottas ofta med biotillgänglighet om det är en peptid, och de företag som försöker påverka GLP-1 receptorn på andra sätt måste både nå de imponerande effektnivåerna vi sett med Wegovy och Zepbound och samtidigt undvika andra biverkningar. Vi tror att det är en utmaning och siktar därför istället på att kunna erbjuda en patientvänlig produkt med de imponerande effekterna som dagens produkter levererar.

Vilka steg behöver ni ta för att nå preklinisk proof-of-concept och licensera ut produkterna?

– Vi behöver ta ett antal steg innan vi når preklinisk proof-of-concept. Vi kommer börja med att finna bra leverantörer av de substanser vi planerar att formulera och sedan ta fram en formulering som både når luftvägarna, absorberas in i blomloppet med tillräcklig biotillgänglighet med bibehållen effekt och som är stabil över tid. Vi kommer även visa i utvalda djurmodeller att produkten verkligen når blodomloppet som avsett. Dessutom kommer vi löpande att stärka patentportföljen för denna utveckling.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev