Home Nyheter Full fokus på finansiering och ny vd för Arcede

Full fokus på finansiering och ny vd för Arcede

Full fokus på finansiering och ny vd för Arcede

Full fokus på finansiering och ny vd för Arcede

22 maj, 2024

Förberedelserna inför fas I är i stort sett klara. Det Arcede Pharma nu behöver lösa är finansiering av kommande studie, samt att få en permanent vd på plats.

– I skrivande stund har ingen sådan slutlig lösning kunnat presenteras, men styrelsen och undertecknad arbetar enträget vidare i frågan, skriver tillförordnade vd Erik Magnusson i Q1-rapporten.

Arcede Pharma utvecklar läkemedelskandidaten RCD405, en dubbelverkande substans för behandling av respiratoriska sjukdomar såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Denna dubbelverkande mekanism, att både kunna vidga luftvägar och minska inflammation, skiljer kandidaten från existerande läkemedel.

Målet är att kunna erbjuda en mer effektiv behandling utan de besvärliga biverkningar som dagens behandlingar kännetecknas av.

Efter att i höstas ha slutfört det toxikologiska programmet med RCD405 befinner sig Arcede nu i gränslandet mellan preklinik och klinik, där man fokuserar på att ta kandidaten in i fas I klinisk utveckling. Här har man bland annat jobbat tillsammans med Iconovo för att ta fram en inhalerbar formulering av RCD405.

Resultat publicerade i Respiratory Research

I det förberedande arbetet har ytterligare prekliniska studier med kandidaten genomförts av forskargrupper vid Lunds universitet och Karolinska Institutet i syfte att få en fördjupad förståelse kring verkningsmekanismerna. Resultatet av detta arbete har accepterats för publicering i den vetenskapliga tidskriften Respiratory Research.

– Sammanfattningsvis visade in vivo-studierna att RCD405 signifikant hämmade flera proinflammatoriska substanser, säger Arcede Pharmas tillförordnade vd Erik Magnusson.

RCD405 minskade även rekryteringen av immunceller till lungorna vid inducerad luftvägsinflammation och efter att ha inducerat sammandragningar i vävnadsprover kunde man se att kandidaten verkade relaxerande på proverna.

Nya resultat fortsätter validera projektet

Den här effekterna observerades även i studier genomförda vid Università degli studi di Roma Tor Vergata i Rom. Data indikerar att läkemedelskandidaten ger en koncentrationsberoende avslappning av mänsklig bronkialvävnad. Resultaten ser enligt bolaget sålunda lovande ut inför framtida kliniska prövningar.

Jobbar med finansiering

Innan dessa studier kan ta vid behöver Arcede finansiera detta utvecklingssteg.

– Att inleda och genomföra dessa kliniska studier kräver dock ytterligare kapital, varför kvartalets huvudsakliga fokus legat på att identifiera och utvärdera olika finansieringslösningar.

Någon lösning har bolaget inte hittat ännu, men man uppger i kvartalsrapporten att arbetet fortgår. Efter kapitalanskaffningen i januari uppgick kassan till drygt 5,5 Mkr vid utgången av det första kvartalet. Kassaflödet från rörelsen uppgick under perioden till cirka -1 Mkr medan förändring av rörelsekapital uppgick till -1,5 Mkr.

– Styrelsen och undertecknad arbetar enträget vidare i finansieringen för att möjliggöra en fortsatt utveckling av RCD405 i bolagets regi.

Söker efter ny vd

Parallellt med detta söker man även efter en ny vd som kan driva projektet vidare, efter att förre vd Mia Lundblad valt att gå vidare till en mer forskningsinriktad tjänst utanför bolaget. Finanschefen Erik Magnusson jobbar nu som tillförordnad vd tillsammans med styrelseordförande Ingemar Kihlström för att lösa vd-frågan.

– Arbetet med en permanent lösning på vd-frågan, vilken är anknuten till finansieringsfrågan, fortgår och även här är vi hoppfulla om att kunna hitta en lösning, skriver Erik Magnusson i kvartalsrapporten.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev