Home Intervjuer Flerie tar vägen till börsen via InDex

Flerie tar vägen till börsen via InDex

Ted Fjällman, vd Flerie

Flerie tar vägen till börsen via InDex

23 maj, 2024

Det har länge varit del av planen och nu skrider man till verket. Flerie Invest tar steget in på börsen när InDex Pharmaceuticals genomför ett omvänt förvärv av specialistinvesteraren.

– Det här är ett viktigt steg i vår plan för att skapa en ny modell för life science-investeringar, säger Flerie-vdn Ted Fjällman.

Efter att ha lagt ner utvecklingen av cobitolimod har InDex Pharmaceuticals jobbat på att få till en bra lösning för sina aktieägare. Nu öppnar sig dörren genom ett omvänt förvärv av specialistinvesteraren Flerie Invest som därmed tar steget in på börsen. Transaktionen består av en så kallad apportemission, där Fleries ägare i slutänden kommer att inneha cirka 91,9 procent av det sammanslagna bolaget.

Flerie har sedan starten 2011 varit en aktiv investerare inom life science och har i dag en portfölj bestående av 29 bolag. Investmentbolagets modell bygger på ett aktivt ägarskap, där portföljbolagen får stöd av erfarna bolagsbyggare, ett stort nätverk inom ekosystemet och av varandra.

– Alla bolag som vi investerar i blir en del av Flerie-familjen, vilket gör att de alla känner varandra. Vi tror mycket på att man lär sig mest av de som sitter i samma båt, säger Ted Fjällman till BioStock.

Synergier och långsiktigt ägande

– Utöver det försöker vi hela tiden få till synergier mellan våra bolag, genom olika typer av samarbeten. Det kanske tydligaste exemplet på detta är vår investering i NorthX Biologics, där vi bygger upp en helt ny kontraktstillverkare som bland annat kan stödja våra portföljbolag med sina tjänster.

En annan nyckelkomponent i modellen är den långsiktiga investeringshorisonten.

– En utmaning med att investera i många biotechbolag är den långa utvecklingstiden. Det är väldigt svårt för många venture capital-investerare att behålla bolagen till rätt tidpunkt, när de når partneravtal eller marknad, och den riktiga uppsidan realiseras. Kortsiktigheten gör att många hoppar av vid fel tillfälle.

Har gott om tålamod

Fleries modell har sedan starten gett en god avkastning. I den aktuella transaktionen med Index Pharmaceuticals värderas Fleries portfölj till drygt 3 miljarder kronor och enligt Fjällman kommer 42 procent från värdeutveckling i bolagen.

– Vi har en genomsnittlig internal rate of return eller en IRR-värdestigning på 14 procent per år. Genom åren har vi gjort flera exits och det krävs inte så många sådana för att det ska gå bra. Man kan tycka att det går segt vissa år, då vi inte har någon exit eller annan form av värdehöjning. Men det spelar ingen roll när man sedan har ett superbra resultat ett annat år. Det gäller att ha tålamod.

Fyller på kassan för att accelerera utvecklingen

När specialistinvesteraren nu tar steget in på börsen passar man samtidigt på att ta in 520 Mkr i en emission som bland annat riktas mot några av InDex större ägare, samt nya investerare; Fjärde AP-fonden, HBM Healthcare Investments, Linc och SEB Stiftelsen. Som det står i pressmeddelandet den 20:e maj, så undersöks även möjligheterna att ta in ytterligare kapital i samband med börsinträdet.

Dels behövs pengarna för att bolaget ska uppfylla likviditetskraven för en listning på Nasdaq Stockholm, dels för att fortsätta värdeskapandet i portföljen.

– Vi ser många möjligheter för våra portföljbolag att accelerera utvecklingen. Det har varit tuffa år för många biotechbolag, där höga räntor gör att generalistinvesterare inte attraheras lika mycket av högriskbolag.

Fokus på existerande portfölj

Den tuffa miljön har gjort att många biotechbolag tvingats dra i handbromsen och fokusera resurserna på sina huvudprojekt, något som enligt Fjällman har varit helt rätt.

– Ur biotechbolagens synpunkt har de senaste åren varit riktigt tuffa. Vi har rådgivit våra vd:ar att fokusera på verksamheten och att lägga projekt man inte har råd med på is. Samtidigt ser vi att det finns mer att hämta i de här plattformarna och vi vill försöka få till en acceleration i huvudprojekten.

Det är inte bara i den egna portföljen som det finns potential, menar Fjällman. Men även om det finns goda möjligheter på annat håll är det fortsatt på de existerande innehaven som Fleries fokus kommer att ligga framöver.

– Vi är nöjda med våra 29 bolag och kommer hålla oss kring 30 bolag i portföljen. Det beror mycket på hur vårt team är uppbyggt, där vår modell kretsar mycket kring att vi kan vara aktiva i våra bolag.

God tid att investera i sektorn

Nuvarande modell byggde Fjällman tillsammans med grundaren Thomas Eldered och Carl-Johan Spak under 2020 och det var inte förrän i slutet av 2021 som man började sätta kapital i arbete på allvar.

– Vi hade tur som lyckades undvika den hajpade perioden 2019 – 2021. När vi väl började investera hade värderingarna kommit ner lite. Sedan vi började sätta kapitalet i arbete har vi kunnat investera till väldigt bra värderingar.

– Jag tycker fortfarande att värderingarna är väldigt bra. Det är en god tid att investera i sektorn nu.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev