Home Intervjuer CLS reviderar strategi – ökar fokus på neurokirurgi

CLS reviderar strategi – ökar fokus på neurokirurgi

CLS

CLS reviderar strategi – ökar fokus på neurokirurgi

24 maj, 2024

Clinical Laserthermia Systems reviderar sin strategi för öka möjligheterna att nå målsättningen om att uppnå ett positivt kassaflöde under 2026. Den nya strategin innebär att bolaget prioriterar affärsområdet neurokirurgi, vilket möjliggör kostnadsbesparingar om cirka 65 Mkr.
– Bakgrunden till de aviserade verksamhetsförändringarna är att styrkan i ClearPoint Prism erbjudandet blivit allt tydligare under våren 2024 genom den initiala marknadslanseringen i USA, skriver bolaget.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) är ett Lundabaserat medicinteknikbolag som utvecklar produkter för bildstyrd laserablation. Bolaget har under en tid fokuserat på främst två affärsområden – urologi och neurokirurgi – men har nu beslutat att omfördela resurserna till det senare affärsområdet.

Bolagets amerikanska samarbetspartner inom neurokirurgi, ClearPoint Neuro, planerar att inleda en full marknadslansering av ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System i USA under andra halvan av 2024. Tillsammans har de tagit flera viktiga steg under våren.

– Bolagen har under våren gemensamt tagit en rad avgörande steg för att bland annat ytterligare stärka produkterbjudandet och utöka marknaden i USA, skriver CLS i sitt pressmeddelande.

510 (k)-godkännande

En viktig milstolpe var 510(k)-godkännandet från FDA i slutet av april för ClearPoint Neuros produkt Prism Bone Anchor Accessory som utökade användningen av laserterapisystemet bortom MR till operationsrummet. Introduktionen av Prism Bone Anchor utökar den adresserbara marknaden för systemet. CLS räknar med att kunna uppnå dubbelt så många installationer inom affärsområdet i slutet av 2026 jämfört med vad man förutsåg i början av året.

CLS kommer nu prioritera och öka satsningarna inom neurokirurgi, vilket förväntas reducera kostnaderna och förbättra lönsamheten under 2024-2026.

–  CLS och Clearpoint Neuro skapar med dessa förändringar rätt förutsättningar för att fullt ut kunna dra nytta av potentialen inom neurokirurgi samtidigt som vi inte äventyrar vår potential inom urologiområdet, säger Dan J. Mogren, vd för CLS.

Kommersiella satsningarna inom urologi minskar

Inom urologi kommer bolaget fokusera på att leverera i de redan ingångna förhandlingarna, avtalen och kliniska samarbeten i USA och Europa. Bolaget planerar att åter växla upp de kommersiella insatserna inom urologi mot slutet av 2025.

Det innebär att ambitionen för 2026 som kommunicerades i januari 2024 om 20 aktiva kunder i USA reduceras till hälften. Bolaget kommer istället prioritera stora årliga behandlingsvolymer. Enligt CLS påverkas inte verksamheten i Singapore, där man fick marknadsgodkännande i början av året.

Reducerar kostnaderna och risken

Den reviderade strategin innebär en förväntad reducering av bolagets kostnader på 65 Mkr under perioden 2024-2026. Bolagets målsättning är att uppnå ett positivt rörelseresultat (EBITDA) under räkenskapsåret 2026. För att kunna göra detta bedömer CLS att det krävs en försäljning på cirka 70 Mkr under samma år.

 Efter att ha stresstestat våra prognoser under våren känns det betryggande att vi med de nyheter som presenteras idag minskar risken i verksamheten och stärker vår förmåga att kunna bli kassaflödespositiva 2026, säger vd Dan Mogren.

Vd kommenterar den reviderade strategin

CLS vd Dan Mogren i korridoren på Medicon Village, Lund
Dan Mogren, vd för CLS

BioStock kontaktade Dan Mogren för att få veta mer om förändringen av verksamhetens inriktning.

Skulle du kunna berätta lite mer om vad som har lett fram till detta beslut?

Det är framför allt tre viktiga faktorer som ligger bakom vårt beslutet. Den första är marknadens och användarnas mycket positiva gensvar på ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System, som i USA idag används rutinmässigt för 4-5 NeuroLITT behandlingar varje vecka.

Den andra faktorn är vårt väl fungerande samarbete med Clearpoint Neuro och deras framgångsrika marknadsbearbetning som lett fram till den planerade fulla marknadslansringen av ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System under andra halvan av 2024.

Till sist handlar det om att säkerställa att vi kan nå vårt mål att bli kassapositiva under 2026, vilket för mig är det högst prioriterade målet.

På vilket sätt kan den reviderade strategin öka lönsamheten i bolaget?

– Med en förskjutning mot neurokirurgi och vår affär med Clearpoint Neuro ökar vi säkerheten i våra prognoser och våra marginaler samtidigt som vi reducerar våra kostnader inom främst urologisegmentet i den aviserade perioden.

Vad blir de direkta implikationerna av den fokuserade strategin?

– Det viktigaste är att vi ökar fokuseringen i vår verksamhet mot ett marknadssegment vilket minskar komplexiteten och ökar effektiviteten i våra besluts- och genomförandeprocesser.

Hur skulle du sammanfatta möjligheterna inom neurokirurgiområdet?

– I dagsläget som mycket goda. Clearpoint Neuro har en stor kundbas med globalt 80+ aktiva kunder som använder deras produkter idag. Det borgar för en snabb roll-out i USA och med en potential som också sträcker sig utanför USA. Vår operativa målsättning är att, genom en kraftsamling inom neurokirurgisegmentet med ett ökat fokus på vårt samarbete med Clearpoint Neuro, fortsätta vara en god partner och tillse att vi gemensamt snabbt tar marknadsandelar på en marknad där vi har alla möjligheter att bli ledande inom en snar framtid.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev