Home Nyheter CLS lanserar i Frankrike

CLS lanserar i Frankrike

CLS

CLS lanserar i Frankrike

15 maj, 2024

Clinical Laserthermia Systems har ingått ett exklusivt distributionsavtal med MTEC för att marknadsföra och sälja TRANBERG-portföljen i Frankrike. Distributören är specialiserad på laserteknik och besitter gedigen erfarenhet inom urologi.
– TRANBERG-portföljen kompletterar vårt nuvarande erbjudande inom laserteknik för cancerbehandling inom urologiområdet på ett utmärkt sätt, säger Eric Girard, vd för MTEC. 

Enligt WHO drabbas cirka 1 400 000 män av prostatacancer per år globalt, varav cirka 350 000 inom EU och 60 000 i Frankrike. De nuvarande behandlingsalternativen för lokaliserad (icke-spridd) prostatacancer utgörs av operation eller strålbehandling, som dock är förknippade med betydande risker och biverkningar såsom inkontinens och erektionsproblem.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) erbjuder ett minimalinvasivt behandlingsalternativ genom fokal laserablation med bolagets TRANBERG Thermal Therapy System. Fokal terapi behandlar enbart det drabbade området, vilket minskar risken för att påverka omgivande frisk vävnad. Systemet har även temperaturkontroll, vilket gör att vårdpersonalen kan övervaka temperaturen kontinuerligt för att optimera behandlingen och minimera risken för biverkningar.

MTEC har en lång historia inom laserområdet

Nu väljer CLS att lansera TRANBERG-systemet i Frankrike tillsammans med MTEC, som är specialiserade på distribution av medicinska och kirurgiska lasrar. MTEC etablerades 1994 och har sedan dess tillhandahållit lösningar till vårdpersonal och institutioner över hela Frankrike. Genom samarbetet med CLS stärks bolagets erbjudande inom urologi:

– Vi kan nu erbjuda en ny plattform av laserteknologi, som är utformad för att behandla lokaliserad prostatacancer mycket precist, till både vår stora befintliga kundbas och till nya läkare, säger MTECs vd Eric Girard.

Deltagande på nationell konferens

Nästa steg i marknadslanseringen är deltagandet vid det nationella vetenskapliga BPH/prostatamötet i Bordeaux mellan den 23–24 maj. MTEC kommer att ställa ut TRANBERG-systemet, med stöd från CLS.

– Vid detta möte deltar viktiga opinionsledare inom prostatacancerområdet och mötet utgör en utmärkt plattform för den bredare marknadsintroduktionen i Frankrike, skriver CLS i sitt pressmeddelande.

– Med vår närvaro på en lokal konferens visar vi vårt engagemang, inte bara för vår nya kommersiella partner, utan också för några av de mest inflytelserika specialisterna på den franska marknaden, adderar Perjan Pleunis, VP Sales Europe, CLS.

Inledande kommersiell fas och klinisk studie

Perjan Pleunis menar att samarbetet med MTEC är en liten men viktig första kommersiell milstolpe på den franska marknaden. Sedan december 2023 används CLS laserablationssystem även i den franska nationella studien IRMPROFT, som utvärderar MRI tillsammans med biopsi för att upptäcka kvarvarande prostatacancer efter fokal terapi.

Nu ser CLS fram emot att ta det första kommersiella steget i Frankrike:

– Jag ser fram emot samarbetet med MTEC, och jag är övertygad om att deras kompetens och nätverk kommer att bidra till en framgångsrik lansering av CLS TRANBERG-systemet i Frankrike, säger Perjan Pleunis.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev