Home Intervjuer Chordate Medical får patentgodkännande i USA

Chordate Medical får patentgodkännande i USA

Chordate

Chordate Medical får patentgodkännande i USA

7 maj, 2024

Chordate Medical beviljas ett fjärde patent i USA för migränbehandlingen Ozilia. Parallellt pågår arbetet med att få marknadstillstånd från FDA. BioStock kontaktade vd Anders Weilandt för att få veta mer om möjligheterna på den amerikanska marknaden.

Chordate Medical har utvecklat Ozilia Migraine – en medicinteknisk behandlingsmetod för kronisk migrän. Behandlingen består av en kateter och en kontrollenhet som skapar nervstimulerande vibrationer i patientens näshåla, vilket ger en förebyggande behandlingseffekt. I dagsläget har Chordate Medical 79 patent fördelat på nio patentfamiljer i 32 länder.

– Patentfamiljerna behandlar olika aspekter av Chordates teknologi och är konstruerade för bästa möjliga skydd för de uppfinningar som ligger till grund för bolagets produkter, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Patentportföljen utgör en central del i bolagets affärsutveckling och framhävs i diskussioner med potentiella tagare av Ozilia-projektet.

– En av de tre grundpelarna i vårt strategiska arbete att bygga upp ett bolagsvärde åt våra aktieägare är att fullfölja patentstrategin. Det immaterialrättsliga försvaret av vår teknologi som stöd för vår fortsatta affärsutveckling är en väsentlig del i det som vi betraktar som kärnvärden i bolaget, säger Anders Weilandt, vd på Chordate Medical.

Pågående arbete med FDA-ansökan

En annan viktig del av bolagets exitstrategi är att erhålla FDA-godkännande för att möjliggöra marknadslansering i USA. Bolaget har tidigare meddelat att de inte planerar att själva lansera produkten på den amerikanska marknaden. Istället fungerar FDA-godkännandet som ytterligare ett sätt att addera värde till Ozilia-projektet.

Vd berättar om den amerikanska marknaden

USA är en viktig marknad då den dominerar den globala läkemedelsmarknaden för kronisk migrän. Dessutom har FDA godkänt flera medicintekniska produkter för migrän, inte minst inom neuromodulation.

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

BioStock kontaktade Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att få veta mer.

Hur skiljer sig den amerikanska migränmarknaden från den europeiska?

– Bortsett från det rent uppenbara, som rör en radikalt annorlunda marknad och vårdleverans – samt helt andra ersättningsmodeller, så skiljer sig inte förekomsten av migrän eller terapiutbudet nämnvärt från vad som gäller i Europa. Den amerikanska marknaden är till största delen privatvård, som betalas från individuella sjukvårdsförsäkringar. De flesta amerikaner är försäkrade via sin arbetsgivare. Att få till förskrivningskoder för en behandling som täcker hela marknaden är idag en tidskrävande och dyr process.

– Den europeiska marknaden är i kontrast en mosaik av olika former för vårdleverans och betalningssystem. Och sprider sig mellan ytterligheterna enbart offentlig vård och försäkring till huvuddelen privatvård och försäkringar eller privat direktbetalning.

På vilket sätt skiljer sig er Ozilia-behandling från andra neuromodulationsbehandlingar i USA?

– Ozilia är en utpräglat förebyggande behandling som utförs på klinik. Det finns en handfull andra behandlingar som bygger på nervstimulering vilka alla finns representerade i USA. Dessa har oftast valt att gå direkt till konsument via e-handel – och inte genom att få med sig den kliniska marknaden. Vi tror att man i längden ska ha med vårdmarknaden och neurologspecialisterna för att ha ett hållbart affärsupplägg över tid. E-handel till konsument har en tendens att vara relativt kortlivade.

Ni meddelade nyligen att det amerikanska patentverket avser att bevilja ett fjärde patent för Ozilia. Hur länge är patenten giltiga?

– Patent kan som längst gälla i 20 år från ursprungsansökans prioritetsdatum som i det här fallet är 2012.

Hur fortlöper arbetet med att erhålla FDA-godkännande för Ozilia i USA?

– Projektet väntar för närvarande på publiceringen av artikeln från migränstudien PM007. Vi behöver ha den på plats för att ta nästa steg i projektet med FDA.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev