Home Nyheter BioInvent presenterar lovande kliniska data på ASCO och EHA

BioInvent presenterar lovande kliniska data på ASCO och EHA

BioInvent presenterar lovande kliniska data på ASCO och EHA

BioInvent presenterar lovande kliniska data på ASCO och EHA

30 maj, 2024

Under de kommande veckorna kommer BioInvent att presentera tre betydande uppsättningar data vid de årliga kongresserna för American Society for Clinical Oncology (ASCO) och European Hematology Association (EHA). Vid ASCO kommer BioInvent att presentera framstegen med BI-1808 som monoterapi och för BI-1206 i kombination med Keytruda. Vid EHA kommer lovande data med BI-2106 att presenteras för den samlade expertisen.

Den 14 maj 2024 meddelade BioInvent att lovande kliniska data för BI-1206 vid relapserande/refraktär non-Hodgkins lymfom (NHL), doserat i kombination med rituximab, kommer att presenteras i en poster vid European Hematology Association-kongressen som hålls i Madrid, Spanien från den 13 till 16 juni 2024. Läs mer här.

Lovande kliniska data för BI-1808 – en potentiell ny klass av immunmodulerande läkemedel

Bolaget har gjort betydande framsteg med sin anti-TNFR2-antikropp BI-1808. De nya resultaten som kommer att presenteras vid ASCO visar lovande tidiga signaler på effekt som monoterapi och en robust säkerhetsprofil med detta anti-TNFR2-program.

Inledande effekt- och säkerhetsdata från den pågående fas I/IIa-studien visar en komplett respons, en partiell respons som fortsätter att förbättras, samt nio patienter med stabil sjukdom med BI-1808 som monoterapi.

Lovande effektsignaler samt en fördelaktig säkerhetsprofil i fas I-doseskaleringsdelen som utvärderar BI-1808 i kombination med Keytruda, stärker BioInvents projektportfölj ytterligare.

BioInvents vd Martin Welschof kommenterade framstegen:

“Dessa data som utvärderar BI-1808 som monoterapi och i kombination med pembrolizumab hos patienter med solida tumörer stödjer vår övertygelse att BI-1808 kan utgöra en ny klass av immunmodulerande läkemedel med potential att förbättra effektiviteten av cancerbehandling. Dessa starka signaler på antitumöraktivitet, särskilt hos dessa kraftigt förbehandlade patienter, är mycket uppmuntrande och vi ser fram emot att presentera dessa data vid den prestigefyllda ASCO-konferensen.”

Fler positiva data för BI-1206 vid solida tumörer

Datapaketet som stöder BioInvents andra ledande produkt, BI-1206, fortsätter att växa, och man rapporterade nya kliniska resultat i slutet av maj som visar lovande och långvariga responser hos patienter som tidigare misslyckats med anti-PD-1/L1-behandling. Dessa data stöder BioInvents uppfattning att BI-1206 kan förstärka effekten av anti-PD-1/L1-behandlingar, eftersom en stor utmaning idag för behandlande läkare är att patienter antingen inte svarar på eller slutar svara på nuvarande standardbehandlingar med checkpointhämmare. Viktigt är också att data visade att kombinationen tolererades väl i denna kraftigt förbehandlade patientpopulation.

Data visar en komplett respons, en partiell respons, och sju patienter med stabil sjukdom, inklusive en långvarig, av 24 utvärderbara patienter. Dessutom har det nu noterats att subkutan administrering av BI-1206, som utvecklas parallellt med intravenös administrering, tolereras väl utan några anmärkningsvärda injektionsrelaterade reaktioner.

Bolagets Chief Medical Officer, Andres McAllister, kommenterar framstegen i ett pressmeddelande:

“Förmågan att inducera behandlingssvar hos kraftigt förbehandlade patienter, inklusive två varaktiga responser och en stabil sjukdom som varat i mer än 24 månader, är verkligen uppmuntrande och stödjer vikten av att blockera FcgRIIB för att öka aktiviteten hos checkpointhämmare.”

Nya data för BI-1206 i NHL presenteras vid EHA

Första data för den subkutana armen av BI-1206 vid NHL visar 1 komplett respons, 2 partiella responser samt 1 stabil sjukdom av 4 utvärderbara patienter. I den intravenösa armen har en femte komplett respons observerats, vilket ger totalt 5 kompletta responser, 1 partiell respons och 6 stabil sjukdom av 17 utvärderbara patienter. Baserat på dessa uppmuntrande resultat planerar BioInvent att initiera en fas IIa-studiearm där BTK-hämmaren acalabrutinib (Calquence) kommer att utgöra en trippelkomponent i kombinationen med rituximab och BI-1206, vilket förväntas ytterligare öka responssiffrorna.

Martin Welschof kommenterade:

”Det finns ett stort behov av att utveckla behandlingar som kan övervinna resistens och förbättra varaktigheten i behandlingseffekten av rituximab, en viktig del i behandlingen av NHL. Vi ser att BI-1206 har potential att möta detta behov. För att identifiera de bästa alternativen och möta behoven hos kliniker och patienter, utvärderar vi BI-1206 både som intravenös och subkutan behandling. IV-dosering har hittills gett svarsfrekvenser på 35 % ORR (overall response rate), 29 % CRR (cumulative response rate) och 71 % DCR (disease control rate), med lovande tidiga effektdata från den subkutana doseringen. Dessutom rapporterar vi en ORR på 56 % i undergruppen av patienter med follikulärt lymfom (FL).”

Den positiva utvecklingen återspeglas i en stigande aktiekurs

BioInvents framsteg under det senaste året, och särskilt under de senaste månaderna, har uppmärksammats av marknaden. Bolagets aktie har stigit med nästan hundra procent på tre månader, vilket positionerar BioInvent som en av årets mest framgångsrika investeringar på de skandinaviska börserna.

BioInvent verkar vara fast beslutna att fortsätta i samma spår och behålla sitt positiva momentum: Förutom att presentera sina lovande nya data för den samlade globala expertisen vid ASCO och EHA, kommer BioInvent snart att rikta sin uppmärksamhet mot Key Opinion Leaders för att marknadsföra sina läkemedelskandidater.

Bolaget kommer att hålla ett virtuellt KOL-event tisdagen den 18 juni 2024 för att diskutera sina nyligen presenterade kliniska effekt- och säkerhetsdata med BI-1808 och BI-1206, samt TNFR2 och FcyRIIB som lovande mål för cancerbehandling med immunterapi. Läs mer här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev