Home Intervjuer Alligator får milstolpsbetalning då Orion nyttjar utvecklingsmöjlighet

Alligator får milstolpsbetalning då Orion nyttjar utvecklingsmöjlighet

Alligator Orion Milestone Payment

Alligator får milstolpsbetalning då Orion nyttjar utvecklingsmöjlighet

2 maj, 2024

Samarbetet mellan Alligator Bioscience och det globala läkemedelsbolaget Orion Corporation fortsätter att bära frukt. Orion har valt att nyttja möjligheten att upptäcka och utveckla nya antikroppsterapier för cancer med hjälp av Alligators teknologier och bispecifika RUBY-format.

Vi är övertygade om att Orion i och med detta nyttjande valt ut mycket differentierade bispecifika antikroppar som kan leda till innovativa behandlingar, säger Alligator’s vd Søren Bregenholt.

I takt med att Alligator Bioscience gör framsteg i den kliniska utvecklingen av CD40-agonisten mitazalimab i pankreascancer (läs mer) fortsätter bolaget att leverera med sina antikroppsforskningsprogram.

RUBY – ett nytt bispecifikt antikroppsformat

Bolagets RUBY-plattform används för att upptäcka bispecifika antikroppar. Enligt Alligator har bispecifika antikroppar seglat upp som nästa generationens lovande och effektiva antikroppsläkemedel inom cancerimmunterapi. Bispecifika antikroppar har potential att vara mer vävnadsspecifika och ha högre styrka och effekt jämfört med monoklonala antikroppar.

RUBY har utformats för att enkelt generera högfunktionella bispecifika antikroppar samtidigt som den övervinner några av de hinder som är  förknippade med befintliga bispecifika format. Detta leder i sin tur till förbättrad tillverkningsbarhet och kortare utvecklingstider. Därför möjliggör RUBY en snabbare väg för lovande läkemedelskandidater från preklinik till klinik fas. Detta ger Alligator en konkurrensfördel inom immunoonkologi genom att snabbt kunna utveckla leverera pipeline-leads för framgångsrik utlicensiering.

Teknologin presenterades nyligen i tidskriften “Mabs“.

Samarbete med Orio Corporation

Ett bra exempel är Alligators samarbete med det globala läkemedelsbolaget Orion Corporation, med huvudkontor i Finland. 2021 ingick Orion ett samarbets- och licensavtal med Alligator för att använda RUBY för att generera upp till tre utvecklingsprogram. Enligt villkoren för samarbetet väljer Orion kandidater genom sina egenutvecklade designkriterier, medan Alligator använder sina fagdisplaybibliotek ALLIGATOR GOLD och ALLIGATOR Fab samt RUBY-plattformen för att utveckla produktkandidaterna.

Orion valde ut ledande antikroppar i det första utvecklingsprogrammet i maj förra året och utnyttjade därmed möjligheten att utveckla dessa molekyler enligt de ursprungliga villkoren i avtalet. I början av 2023 meddelade Alligator och Orion att de utökat det ursprungliga avtalet till att omfatta utvecklingen av ett andra bispecifikt antikroppsprogram. Programmet uppnådde en Technical Feasability-milstolpe i juli samma år.

Förra veckan meddelade Alligator att Orion har valt ut huvudkandidater bland de antikroppar som tagits fram från programmet. Eftersom Orion nyttjar utvecklingsmöjligheten erhåller Alligator en milstolpsbetalning, vars summa ännu inte offentliggjorts.

–  Vårt forskningssamarbete med Alligator har återigen gjort det möjligt för oss att identifiera ytterligare huvudkandidater med potential för klinisk utveckling. Det är fantastiskt att se produktiviteten i vårt samarbete, säger Outi Vaarala, Senior Vice President Innovative Medicines Business and R&D på Orion.

Insikter från CTO

BioStock kontaktade Alligators CTO Laura von Schantz för att få hennes syn på nyheten.

Laura, in your view, what are the ingredients that make this such a productive collaboration?

– In my view, the collaboration has been successful because Alligator’s expertise in antibody engineering and our bispecific platform are an excellent fit with Orion’s capabilities in identifying new innovative targets with high therapeutic potential. Reaching the level of expertise achieved by Orion and Alligator in our respective fields takes an incredible amount of time and resources. Joining forces on what we know and do best allow us to fast-track research and development, and to deliver potential drug candidates in the most productive manner. Beyond the drug candidates themselves, the collaboration also allows each team to gain from each other, strengthening the research capabilities and expertise of both partners.

Laura von Schantz, CTO Alligator Bioscience
Laura von Schantz, CTO Alligator Bioscience

With Orion exercising its option to develop new bispecific antibodies, can you tell more about how this will change the collaboration?

– By exercising the development option Orion assumes responsibility to drive the new drug candidates through the next steps in development, including manufacturing, IND enabling studies and clinical testing.

The agreement was expanded to include the development of a second bispecific antibody in January 2023. Can you comment on the speed at which this option exercise came?

– Orion exercised the development option for the first program and chose to expand the collaboration with a second program, while the first program was running at Alligator, which to me was a significant validation that Orion believes and wants to invest in the new bispecific antibodies and that the collaboration was valuable for Orion. This was highly encouraging and gave a quality stamp to our antibody engineering platform, and proof that we deliver on our promises.

Can you comment on the development of the first development programme initiated through this collaboration?

– I am excited about the prospects of the new bispecific antibody in the first development programme. This new candidate drug in the RUBY format will be the next generation of immunostimulatory drugs, and I strongly believe that it has the potential to benefit cancer patients across several indications.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev