Home Intervjuer Medivirs partner gör kliniska framsteg i veterinärprojekt

Medivirs partner gör kliniska framsteg i veterinärprojekt

Medivirs partner gör kliniska framsteg i veterinärprojekt

Medivirs partner gör kliniska framsteg i veterinärprojekt

19 april, 2024

Medivirs partner Vetbiolix har rapporterat positiva resultat från en klinisk proof-of-concept-studie i parodontit sjukdom hos hund med en av Medivirs läkemedelskandidater. I en kommentar till BioStock framhåller Medivirs vd Jens Lindberg att det är ett bevis på bolagets förmåga att etablera framgångsrika partnerskap.

Under våren 2019 ingick Medivir ett licensavtal för sin läkemedelskandidat MIV-701 med det franska veterinärbolaget Vetbiolix. MIV-701, sedermera omdöpt till VBX-1000, visade sig vid first-in-human studie vara olämplig för behandling av sjukdomar i människa, men har däremot utmärkta egenskaper för djur.

Vid undertecknandet av avtalet erhöll Medivir en första mindre milstolpeersättning efter att produkten uppfyllde vissa kvalitetskrav. Medivir har rätt till vissa ytterligare milstolpeersättningar under den fortsatta utvecklingen samt royalties.

Positiva resultat från Proof-of-Concept-studie

Kandidaten har visat potential för behandling av tandlossning hos hundar, vilket gör det till den första specifika cathepsin-K-hämmaren för denna indikation.

I veckan rapporterade Vetbiolix positiva resultat från en klinisk proof-of-concept-studie i tandlossning hos hundar med VBX-1000. Studien visade att läkemedlet tolererades väl samt att det primära effektmåttet uppfylldes. Behandling med VBX-1000 resulterade i en statistiskt signifikant minskning av CTX1, en plasmabiomarkör för bennedbrytning.

Nästa utvecklingssteg

Vetbiolix avser nu att genomföra en regulatorisk klinisk pilotstudie för att ytterligare bevisa effekten av kandidaten i en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad klinisk prövning på hundar.

I ett pressmeddelande konstaterar Medivir att avtalet med Vetbiolix endast ger Medivir rätt till mindre utvecklings- och regulatoriska milstolpebetalningar. Den värdeskapande potentialen ligger snarare i framtida royaltybetalningar på nettoförsäljning och/eller andel av partneringbetalningar som Vetbiolix erhåller i händelse av framtida partneringavtal med VBX-1000.

Ett bevis på förmågan att ingå partnerskap

I samma pressmeddelande fastslår Medivir att partnerskap och samarbeten är centrala i bolagets affärsmodell för att påskynda utvecklingen av alla tillgångar, minska den finansiella risken samt skapa ytterligare värde för aktieägarna.

I en kommentar till BioStock rörande de positiva proof-of-concept resultaten säger Medivirs vd Jens Lindberg:

»De positiva resultaten med MIV-701 innebär att Medivir nu har fem utlicensierade projekt, varav fyra är i klinisk fas, vilket skapar uppsida för våra aktieägare utan ytterligare behov av investering från vår sida. Detta visar både på vår förmåga att etablera partnerskap samt bekräftar kvaliteten i företagets forsknings- och utvecklingsarbete.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev