Home Nyheter Emission ska möjliggöra Diagonal Bios kommersialisering

Emission ska möjliggöra Diagonal Bios kommersialisering

Diagonal Bio i full gång med kommersialisering

Emission ska möjliggöra Diagonal Bios kommersialisering

17 april, 2024

Lundabolaget Diagonal Bio har kommit långt på mycket kort tid. Från idé till att ha en CE-märkt diagnostikprodukt på väg ut på marknaden på bara tre år. Med sina första avtal på plats genomför bolaget en företrädesemission av units på initialt 32 Mkr för att driva det kommersiella arbetet.

Diagonal Bios vision är att med sin patenterade diagnostikplattform spela en nyckelroll i att begränsa spridningen av infektionssjukdomar globalt. Plattformen är tänkt att kunna diagnostisera i princip alla typer av infektionssjukdomar, med samma noggrannhet som dagens PCR-baserade teknologier. PCR är känt som dagens Gold standard inom diagnostik – en känslig och exakt teknik som dock är komplex och tidskrävande.

Den viktigaste skillnaden mot PCR är att man med Diagonals teknik kan utföra diagnostiken direkt på plats, istället för att behöva skicka prover till ett laboratorium. Tidsbesparingen därigenom kan vara helt avgörande för att förhindra smittspridning.

Inleder med fokus på LAMPlify

Utifrån plattformen har Diagonal Bio tagit fram två produktlinjer. Med den första produkten, LAMPlify, tar bolaget sikte på mindre reglerade marknadssegment, medan den andra produktlinjen Panviral, riktar sig mot sjukhussegmentet och humandiagnostik. Enligt strategin är bolagets huvudsakliga fokus nu på LAMPlify, som har CE-märkts enligt Lågspänningsdirektivet och som alltså är redo för de marknader som faller därunder. Målet är att redan i ett tidigt skede få upp ett positivt kassaflöde, för att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Panviral som kräver IVDR certifiering.

Första kommersialiseringsavtal redan påskrivna

Diagonal Bio har redan hunnit sluta sina första avtal. I vintras inleddes en pilotstudie tillsammans med återförsäljaren av laboratorieteknik Techtum Lab, för identifiering av  genetiska markörer som  herpes- och influensavirus i hästar. Studien ledde snart till ett icke-exklusivt distributionsavtal, där Techtum Lab får rätt att distribuera i Sverige fram till maj 2025, med option på förlängning i 12 månader.

“Det här avtalet är ett resultat av LAMPlify-instrumentets solida prestanda. Vi är förväntansfulla inför framtiden och den inverkan vårt samarbete kommer att ha på att utveckla analysen”, var Techtum Lab-vd Ulrica Karlssons kommentar till avtalet.

Och inte nog med detta. Utöver Techtum-avtalet tecknade Diagonal Bio i vintras även ett avtal med Hörsholm Hästepraksis där de fått möjlighet att prova produkten i tre månader. Partnerskapet fortsattes sedan efter positiva resultat i den inledande pilotstudien. I och med det kommer Diagonal kunna boka sina första försäljningsintäkter, som på sikt uppskattas till cirka 50 000 kronor i månaden. Att initialt beräkna försäljningsintäkter per månad från Hörsholm Hästepraksis beror helt på hur många hästar som behöver testas, vilket varierar.

Potential inom flera stora marknader

Det är inte bara inom veterinärområdet som LAMPlify har potential. Smitta kan uppstå överallt och det finns flera sektorer där snabb diagnostik kan göra stor nytta. Till exempel uppskattas sjukdomar inom den globala växtodlingen kosta över 220 miljarder USD varje år. Diagonal Bio pekar även ut bland annat livsmedelsindustrin som ett intressant segment att rikta sig mot. Smitta inom matproduktionen kan bli en dyr affär – och då inte bara för producenten. Mul- och klövsjukeutbrottet i Storbritannien 2001 är ett bra exempel på detta, där utbrottet uppskattas ha kostat den brittiska ekonomin totalt 3,1 miljarder GBP.

Slår man ihop alla de branscher där Diagonal Bio tror sig kunna etablera LAMPlify så riktar bolaget sig mot en totalmarknad värd cirka 37 miljarder USD årligen. Detta ska alltså läggas till marknaden för in-vitro-diagnostik som Panviral är tänkt att säljas på, som 2023 värderades till 126 miljarder USD.

Företrädesemission driver vidare kommersialisering

Efter vinterns framgångar ligger fullt fokus för Diagonal Bio på att fortsätta kommersialiseringen av LAMPlify. Målsättningen för 2024 är att kunna starta sex till tio studier med produkten tillsammans med potentiella kunder, distributörer och KOL:s (Key Opinion Leaders). Under arbetet är ambitionen att skapa en portfölj av genetiska markörer, som kan stärka värdeerbjudandet ytterligare. Vid utgången av 2025 är målet att ha 40 instrument ute hos kund som genererar återkommande intäkter från  förbrukningsprodukter till analysinstrumenten.

För att finansiera den planerade marknadsbearbetningen samt förberedelser för IVDR-certifiering av Panviral genomför Diagonal Bio nu en företrädesemission av units, där bolaget i ett initialt skede siktar på att ta in 32 Mkr. Totalt täcks emissionen till cirka 56,4 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid full teckning och fullt utnyttjade av den vidhängande teckningsoptionen kan bolaget få in ytterligare 9,5 Mkr vid ett senare tillfälle.

Bedömningen som styrelsen gör är att likviden vid en fulltecknad emission och teckningsoption ska vara tillräcklig för att finansiera verksamheten fram till att bolaget når kassaflödespositivitet, vilket bolaget bedömer att man kan nå under det första kvartalet 2026.

Sammanfattning av erbjudandet

Villkor En befintlig aktie ger en uniträtt, som sedan ger rätten att teckna en unit. Varje unit består av sexton nya aktier och två teckningsoptioner av serie TO 1. En TO 1 berättigar sedan till teckning av en ny aktie till en kurs på mellan 0,05 – 0,12 kr per aktie.
Teckningsperiod 8 april – 22 april 2024
Teckningskurs Teckningskursen per unit är 0:80 kr, motsvarande 0,05 kr per aktie.
Volym 32 Mkr + 9,5 Mkr från TO 1.
Utspädning Fulltecknad företrädesemission medför en utspädning på 94,1 procent. Vid fullt utnyttjande av TO 1 tillkommer en utspädning på ytterligare 10,5 procent.

Information och teckning

Diagonal Bio prospekt Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

 

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjorts och publicerats på diagonalbio.com.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev