Home Intervjuer Diagonal Bio demonstrerar snabb och säker diagnostik

Diagonal Bio demonstrerar snabb och säker diagnostik

Diagonal Bio demonstrerar sin diagnostik

Diagonal Bio demonstrerar snabb och säker diagnostik

10 april, 2024

Diagonal Bio siktar på att ge säkra diagnostiska svar på tio minuter. Vd Karin Wehlin tog med sig produkten till BioStock Studion för att demonstrera hur testet går till och för att berätta om dess fyra målmarknader. 

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjorts och publicerats på diagonalbio.com.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev