Home Intervjuer Chordate kommenterar Q4-rapporten och fallbeskrivningen

Chordate kommenterar Q4-rapporten och fallbeskrivningen

Chordate

Chordate kommenterar Q4-rapporten och fallbeskrivningen

3 april, 2024

Chordate Medical har offentliggjort bokslutskommunikén för 2023, som visade en ökad omsättning jämfört med föregående år. Bolaget har nyligen även publicerat en fallbeskrivning som stärker bolagets case. Fallbeskrivningen beskriver en 60-årig migränpatient som har testat Ozilia-behandlingen och fått en signifikant minskning i antalet migrändagar och smärtnivån.

Chordate Medical har utvecklat Ozilia, som är en minimalinvasiv och läkemedelsfri behandling för kronisk migrän som baseras på neuromodulation. Behandlingen stimulerar nerverna i näshålans slemhinna genom lågfrekventa vibrationer.

Behandlingen introduceras just nu på utvalda marknader i EU och Mellanöstern, med framsteg i framförallt Tyskland och Saudiarabien under 2023. Dessutom arbetat bolaget med att erhålla marknadstillstånd i USA och Kina. Samtidigt pågår två kliniska studier, PM010 och PM009, som har inkluderat de första patienterna.

Rapporten visar på ökad försäljning

Bolaget publicerade nyligen bokslutskommunikén för 2023, som visar en omsättning på 0,98 Mkr för helåret och 0,48 Mkr för fjärde kvartalet. Det är en ökning från föregående års totala omsättning på 0,1 miljoner kronor.

Vid slutet av 2023 uppgick koncernens totala kassa till 8,45 Mkr. Efter årsskiftet har bolaget stärkt kassan genom en företrädesemission, som tecknades till totalt cirka 55 procent, vilket betyder att bolaget tillförs cirka 23 Mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas till att ytterligare öka säljarbetet och komma närmare det strategiska målet att nå en exit.

Chordate kan även erhålla ytterligare kapital från utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 8 som emitterades i emissionen. Perioden för inlösen av TO 8 löper under  4 – 18 november 2024.

Fallbeskrivning från Campus Bio-Medico i Rom

Bolaget meddelade nyligen att en ny fallbeskrivning med Ozilia har publicerats, som visar att behandlingen är effektiv för både smärtlindring och minskad frekvens av migränanfall. Fallbeskrivningen är författad av ett team på Campus Bio-Medico i Rom och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cephalalgia Reports – läs den här.

Fallstudien presenterar en 60-årig man som lider av kronisk migrän och som inte svarar på vanliga läkemedel för migrän. Patienten fick behandling med Ozilia en gång i veckan i sex veckor, och efter en månad hade patientens dagar med migrän minskat från 18 till 7 dagar per månad. Vid vecka sex hade även smärtnivån minskat signifikant. Fallstudien stödjer alltså att Ozilia även har effekt vid behandling av akut migränsmärta, utöver förebyggande effekt för att minska antalet migrändagar.

Rapporten visade att Ozilia gav en ihållande effekt men att det krävdes ytterligare en behandlingsperiod efter tre månader, som resulterade i en snabbare och mer signifikant respons.

Vd spår fortsatta marknadsframsteg

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

BioStock kontaktade bolagets vd Anders Weilandt för att få veta mer om både bokslutskommunikén och fallbeskrivningen.

Först och främst, vad är de viktigaste budskapen i bokslutskommunikén?

– Vi befinner oss i tidig kommersialiseringsfas men man kan ana en trendförändring från halvåret 2023. Jämfört med 2022 så har försäljningen ökat cirka 9 gånger. Ambitionen är att den här trenden ska kunna hållas. Försäljningen är dock fortfarande oregelbunden, även om en ökande del kommer från repetitivt användande.

Varför är den nyligen publicerade fallbeskrivningen viktig för Ozilia?

– Alla vetenskapliga publikationer som är helt oberoende av bolaget är mycket bra för oss. I det här fallet rör det sig om en mycket svårbehandlad patient där Ozilia har visat en stark klinisk effekt. Det kan möjligen indikera att Ozilia har en helt unik verkningsmekanism som angriper problemet på ett helt annat sätt än tillgängliga läkemedel.

I pressmeddelandet om fallbeskrivningen understryker ni att den inte avser den förväntade publiceringen av Chordates stora migränstudie PM007. Hur går det med den publiceringen?

– Enligt den information vi fått från författarna till manuskriptet så är den vetenskapliga granskningen genomförd och de väntar nu på accept från tidskriften där artikeln är inlämnad.

Slutligen, hur ser dina förväntningar ut för försäljningen under 2024?

– Vi arbetar fokuserat med att lägga till ytterligare kliniker som kunder på våra fokusmarknader och med att öka antalet patienter som får Ozilia förskrivet. Jag förväntar mig att vi successivt ska lyckas med det och att det även visar sig i intäkterna.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev