Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: Spermosens

BioStock Investor Pitch: Spermosens

Spermosens

BioStock Investor Pitch: Spermosens

11 april, 2024

Fertilitet hos män står i fokus för Spermosens, som utvecklar medicintekniska produkter för assisterad befruktning. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par i världen drabbas av infertilitet. Historiskt sett har man inte undersökt den manliga faktorn lika mycket som den kvinnliga, trots att den bidrar lika mycket.

Vd Ulrik Nilsson presenterar bolaget, deras patentskyddade teknologi och strategierna för framtiden för Biostock studio.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjorts och publicerats på spermosens.com.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev