Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: Diagonal Bio

BioStock Investor Pitch: Diagonal Bio

Diagonal Bio

BioStock Investor Pitch: Diagonal Bio

15 april, 2024

Hur kan bolagets utveckling ha gått så snabbt? Diagonal Bio vill hindra spridning av infektioner genom att utveckla snabba och säkra tester för människor, lantbruk och djur.

Se vd Karin Wehlin presentera Diagonal Bios teknologi, marknadsstrategi och framtidsplaner i BioStock studio.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett memorandum som offentliggjorts och publicerats på diagonalbio.com.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev