Home Nyheter Annexins fas II-studie färdigrektyrerad med positiva signaler

Annexins fas II-studie färdigrektyrerad med positiva signaler

Annexin fas II färdigrekryterad

Annexins fas II-studie färdigrektyrerad med positiva signaler

30 april, 2024

Annexin Pharmaceuticals har meddelat att den sista patienten har behandlats i fas II-studien med ANXV inom ögonsjukdomen retinal venocklusion. Totalt har 15 patienter behandlats och resultaten visar hittills en gynnsam säkerhetsprofil samt lovande effektsignaler. Bolaget väntas presentera top-line data under sommaren 2024.

Annexin Pharmaceuticals utvecklar läkemedelskandidaten ANXV med målet att erbjuda en ny typ av behandling för ögonsjukdomen retinal venocklusion, RVO. ANXV är till 99,5 procent identiskt med det kroppsegna proteinet Annexin A5 som skyddar celler i blodkärl, är anti-inflammatoriskt och minskar de röda blodkropparnas tendens att klumpa ihop sig, vilket är några av  huvudorsakerna till RVO. ANXV ges intravenöst och på så sätt vill bolaget erbjuda en betydligt mer patientvänlig och effektiv behandling jämfört med dagens huvudalternativ som kräver upprepade anti-VEGF-injektioner i ögat och dessutom ger begränsad effekt.

Annexin har även två cancerspår där kandidaten utforskas inom immunonkologi samt genom konjugering med cellgifter, vilket öppnar upp betydande möjligheter även inom detta fält.

Fas II-studie färdigrekryterad

Under torsdagen förra veckan meddelade Annexin att man valt att stänga rekryteringen till Proof-of-Concept fas II-studien i RVO. I studien ingår patienter med nyligen diagnostiserad och obehandlad RVO. Bolaget valde att avsluta rekryteringen eftersom 15 patienter nu behandlats med ANXV i olika dosnivåer från 2 mg, 4 mg och 6 mg, och där inga behandlingsrelaterade biverkningar hittills rapporterats.

–  Vi är mycket glada över att se den fortsatt gynnsamma säkerhets- och tolerabilitetsprofilen för ANXV. Detta är den första studien med ANXV i en patientpopulation och det är oerhört viktigt att ett nytt prövningsläkemedel uppvisar en säkerhetsprofil som möjliggör vidare utveckling, säger Dr. Anna Frostegård, CSO och CMO på Annexin Pharmaceuticals.

Fortsatt positiva effektsignaler

Därutöver har, där information finns tillgänglig under minst tre månader efter behandlingen, effektsignaler visats hos 8 av 10 av dessa patienter. Dessa effektsignaler innebär en stabilare synskärpa och minskad svullnad i ögat.

Bland de patienter som har följts i minst två månader har 10 av 12 inte bedömts behöva någon – eller endast en anti-VEGF-behandling. Detta kan jämföras med att patienter drabbade av RVO vanligen behöver 4–6 sådana behandlingar det första året.

De biologiska effektsignalerna på ögat som patienterna visat stämmer väl överens med ANXV:s förmodade verkningsmekanismer, vilket ger bolaget stöd för att ANXV verkar i människa just på det sättet man hoppats på. Annexin väntas rapportera top line-data från studien under sommaren 2024. Dessförinnan planerar bolaget att mellan 14–28 maj genomföra en företrädesemission om ca 45 Mkr.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev