Home Intervjuer Chordates vd presenterade på Swiss Nordic Bio

Chordates vd presenterade på Swiss Nordic Bio

Swiss Nordic Bio

Chordates vd presenterade på Swiss Nordic Bio

12 mars, 2024

Den 7 mars var det återigen dags för Swiss Nordic Bio, en årlig partner- och investerarkonferens med syfte att förena nordiska och schweiziska life science-bolag med investerare och industripartners. BioStock passade på att ställa några frågor till Anders Weilandt, vd för Chordate Medical, som var på plats för att presentera medicinteknikbolaget.

Chordate Medical har utvecklat Ozilia som är en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen introduceras just nu på utvalda marknader i EU och Mellanöstern.

Partner- och investerarkonferens i Schweiz

Bolagets vd Anders Weilandt deltog vid Swiss Nordic Bio 2024 i Zürich den 7 mars, där han presenterade Ozilia-behandlingen och bolagets marknadsstrategi. Konferensen har arrangerats under 17 år och hette tidigare Swiss Scandinavian Bio-Business Seminar. Konferensen samlar en bred publik med startups och globala bolag inom bioteknik, medtech och läkemedelsindustrin, samt andra industriaktörer och investerare.

Chordates vd delar insikter om konferensdeltagandet

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Anders Weilandt var på plats för att öka kännedomen om Chordate Medical och Ozilia inom life science-kretsarna, med fokus på investerare och globala aktörer. Bolagets övergripande strategi är att uppnå en exit, d.v.s försäljning av bolaget, till en större aktör vilket skulle möjliggöra en bredare marknadsföring och tillväxt för Ozilia. BioStock tog kontakt med Anders Weilandt för att få veta mer.

Varför är det viktigt för er att vara på Swiss Nordic Bio och andra liknande konferenser?

– Den här typen av mycket välorganiserade möten är effektiva mötesplatser för bolag som oss som vill träffa institutionella investerare och framför allt representanter för den globala life science-industrin. Vi börjar nu bygga upp vårt kontaktnät i det här avseendet.

Vad fokuserade du på i din presentation av Chordate Medical och Ozilia-behandlingen?

– Främst att vi har ett utvecklingsprojekt som har avriskats i flera steg. Vi befinner oss i tidig kommersiell fas helt fokuserade på vårt bevisade läkemedelsfria alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän.

Vilken typ av aktörer pratade ni mest med under eventet?

– Mitt fokus var på sk. scouter från globala företag aktiva inom migränområdet och på investeringstrukturer av olika typer.

Vilka frågor brukar uppstå om bolaget och Ozilia-behandlingen och hur hanterar ni de frågeställningarna?

– Ofta handlar det om hur en medicinteknisk behandling kan mäta sig mot läkemedel, och hur det tas emot av faktiska kunder. Vi har starkt stöd i vår senaste studie PM007 vilket är basen i hur vi argumenterar.

Videointervju

BioStock lyckades även få tag på Anders Weilandt i vimlet på Swiss Nordic Bio – se videointervjun nedan.

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev