Home Nyheter BioStock Investor Pitch: Xbrane Biopharma

BioStock Investor Pitch: Xbrane Biopharma

Xbrane BioStock Investor Pitch

BioStock Investor Pitch: Xbrane Biopharma

7 mars, 2024

Trots framgångarna med Ximluci anser Xbrane Biopharma att det finns betydligt mer potential att hämta för biosimilaren. Bolaget är aktuellt med en företrädesemission på 343 Mkr och genomför samtidigt ett sparprogram, med sikte på att bli kassaflödespositivt senast Q1 2025. Ett viktigt steg på den resan blir att lansera produkten i USA.

Se Xbrane Biopharmas vd Martin Åmark presentera bolaget i BioStock Investor Pitch.

YouTube video

Detta innehåll har upprättats i marknadsföringssyfte och utgör inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). De fullständiga villkoren för företrädesemissionen har redovisats i ett prospekt upprättat av Xbrane och som godkändes av Finansinspektionen den 27 februari 2024 samt publicerades samma dag av bolaget på xbrane.com. Finansinspektionens godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för Xbrane eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i Xbrane och potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev