Home Intervjuer CombiGene kommenterar det avslutade CGT2-projektet

CombiGene kommenterar det avslutade CGT2-projektet

Peter Ekolind, vd CombiGene

CombiGene kommenterar det avslutade CGT2-projektet

2 februari, 2024

CombiGene har avslutat den prekliniska utvecklingen av lipodystrofiprojektet CGT2 efter att data inte visat sig vara tillräckligt övertygande för att motivera en fortsatt kostsam preklinisk utveckling. Avvecklingen av projektet innebär enligt bolaget att resurser nu kan frigöras för i synnerhet smärtprojektet COZY.

CombiGene inlicensierade CGT2 från Lipigon Pharmaceuticals 2019 för att att utveckla en genterapi av den metabola och sällsynta sjukdomen partiell lipodystrofi. Därmed breddade bolaget sin pipeline som dittills enbart fokuserat på CG01, en genterapi mot svår läkemedelsresistent fokal epilepsi.

CombiGene har också engagerat sig inom behandling av svåra kroniska smärttillstånd, med fokus på peptidbehandlingen COZY01 och genterapibehandlingen COZY02, i samarbete med det danska bioteknikbolaget Zyneyro.

CGT2-projektet avslutas

Lipodystrofiprojektet CGT2 har tillsynes spelat en mindre forsknings- och marknadsmässig roll då alltmer fokus har legat på smärtprojektet.

I veckan stod det klart att den prekliniska utvecklingen avslutas och att rättigheterna till projektet kommer att återgå till Lipigon Pharmaceuticals.

Kommentar från vd

BioStock sökte CombiGenes vd Peter Ekolind för en kommentar kring beslutet att lägga ned utvecklingen av CGT2 och vad detta innebär för bolaget.

Till att börja med Peter, ni har erhållit en hel del forskningsbidrag för utvecklingen av CGT2. Vad gjorde att ni trots detta valde att avsluta utvecklingen?

– Vi är tacksamma för forskningsbidragen från Eurostars, vilket stärker projektets kvalitet. Det är en kvalitetsstämpel för projektet och bolagets förmåga att driva projekt på en hög nivå. Trots detta har vi nu nått en punkt där data inte längre stödjer en fortsatt utveckling. Därför har vi tagit beslutet att avsluta projektet.

Vilka insikter och erfarenheter tar ni med er från utvecklingen av CGT2?

– Vi tar med oss fördjupad kunskap inom metabola sjukdomar och har stärkt vårt nätverk av ledande akademiska aktörer i Europa och USA. Avslutningen av CGT2 visar även på vikten av att ha en projektportfölj med flera projekt eftersom det ligger i läkemedelsutvecklingens natur att inte alla prekliniska och kliniska projekt når hela vägen till marknadsgodkännande eller i vårt fall till en preklinisk proof of concept som går att utlicensiera till en global läkemedelspartner.

I ett pressmeddelande konstaterar du att ni nu kan nyttja frigjorda resurser för andra aktiviteter. Innebär det att ni nu kan allokera resurser även till andra projekt?

– Combigenes affärsidé fokuserar på inlicensiering, utveckling till proof-of-concept, och utlicensiering till strategiska partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Vi planerar att använda de frigjorda resurserna för att utvidga projektportföljen och bearbeta material från Spark i epilepsiprojektet CG01.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev