Home Nyheter Storägare i SynAct Pharma begär styrelseskifte

Storägare i SynAct Pharma begär styrelseskifte

SynAct Board

Storägare i SynAct Pharma begär styrelseskifte

29 januari, 2024

SynAct Pharma har mottagit en begäran om att kalla till extra bolagsstämma för val av ny styrelse. Förslaget kommer från en ägargrupp som tillsammans innehar över 10 procent av aktierna i bolaget, inklusive tidigare vd Jeppe Øvlesen och nuvarande CSO Thomas Jonassen, genom sina holdingbolag. 

SynAct Pharma är ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på upplösning av inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet.  

De senaste studierna med huvudkandidaten resomelagon – EXPAND och RESOLVE – genomgår för närvarande en oberoende utredning efter att SynAct Pharma identifierat flera oegentligheter i studierna. 

Extra bolagsstämma

Sent på söndagen meddelade SynAct Pharma att styrelsen erhållit en begäran om att sammankalla en extra bolagsstämma (EGM) för att välja en ny styrelse. Förslaget har initierats av aktieägare som tillsammans innehar mer än 10 procent av aktierna i SynAct. 

I begäran föreslås att Anders Kronborg, Sten Scheibye, Sten Sørensen och Jeppe Øvlesen tar plats i styrelsen som nya medlemmar. Dessutom föreslås nuvarande ordförande Uli Hacksell att kvarstå som styrelsemedlem, om han så önskar. 

Förutom Uli Hacksell består bolagets nuvarande styrelse av Kerstin Hasselgren, Marina Bozilenko, Terje Kalland, Thomas Jonassen och Thomas von Koch, som alltså inte ingår i förslaget till ny styrelse. 

Begäran från större aktieägare

Styrelsen kommer att utfärda en kallelse till extra bolagsstämma inom två veckor från och med den 26 januari 2024, vilket var när begäran presenterades av följande större aktieägare: TJ Biotech Invest ApS som ägs av CSO och styrelsemedlem Thomas Jonassen, samt Goodwind Holding GmbH med tidigare vd Jeppe Øvlesen och Thomas Jonassen som ägare.  

Bakom förslaget står även Thomas Ringberg, med 3,96 procent av kapitalet och rösterna i SynAct Pharma per den 27 december 2023 enligt Holdings.  

Det finns ytterligare aktieägare som har skrivit under förslaget, men ingen av dessa äger mer än 0,38 procent vardera. 

Kommentarer från CSO och ordförande

I en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt kritiserar CSO Thomas Jonassen bolagets hantering av situationen efter resultaten från EXPAND- och RESOLVE-studierna och menar att kommunikationen med bolagets intressenter varit bristfällig. Genom det föreslagna styrelseskiftet ser han en möjlighet till en “nystart” för SynAct Pharma.  

Ordförande Uli Hacksell har också uttalat sig till Nyhetsbyrån Direkt och betonar att bolaget har en utmärkt befintlig styrelse med omfattande erfarenhet inom bioteknik, läkemedel, ledarskap och affärsutveckling. Han påpekar också att bolaget för närvarande befinner sig i ett avgörande skede och att de har en fortsatt stark tilltro till resomelagons potential. Bolaget kommer inom kort att fatta beslut om den optimala vägen framåt.  

Inga omedelbara förändringar har gjorts avseende bolagets styrelse – det slutgiltiga beslutet kommer att fattas vid det kommande mötet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev