Home Intervjuer Prolights vd: ”Roches förvärv visar på intresset för Point-of-Care”

Prolights vd: ”Roches förvärv visar på intresset för Point-of-Care”

Roche acquisition

Prolights vd: ”Roches förvärv visar på intresset för Point-of-Care”

29 januari, 2024

Vården efterfrågar fler Point-of-Care-system. Området väcker också stort intresse hos de ledande diagnostikbolagen, vilket nyligen tydliggjordes i och med Roches förvärv av LumiraDx Point-of-Care-teknologi för 295 MUSD. Svenska Prolight Diagnostics vd Ulf Bladin kommenterar förvärvet och berättar om bolagets partnerskapsambitioner i en intervju med BioStock.

Point-of-Care-system (POC) är diagnostiska tester som utförs nära patienten, exempelvis i en ambulans, på en vårdcentral, äldreboende eller akutmottagning. Med patientnära analyssystem behöver man inte skicka proverna till ett sjukhuslaboratorium och vänta i flera timmar, eller till och med dagar, för att få provsvar. Analysen genomförs istället direkt efter provtagningen och ger ofta snabbt svar inom några minuter.

Roche förvärvar LumiraDX POC-teknologi

Det finns en tydlig efterfrågan på marknaden för användarvänliga och patientnära analyssystem. Dessutom ökar intresset bland stora bolag att förvärva och inleda partnerskap med bolag som utvecklar nya, innovativa POC-system.

Ett konkret exempel fick vi se den 29 december då Roche tillkännagav att de har ingått avtal med LumiraDX för bolagets POC-teknologi. LumiraDX är ett Londonbaserat bolag som har utvecklat en POC-plattform som möjliggör olika typer av immunoanalyser. Bolaget fick ett uppsving under covid-19-pandemin, men när behovet av patientnära covidtester minskade sjönk även bolagets försäljning. Nu tar Roche över bolagets POC-plattform, som bland annat är godkänd för mätning av hemoglobin (HbA1c) i blodet.

Roche kommer att betala 295 MUSD för förvärvet och upp till 55 MUSD för att finansiera verksamheteten fram tills förvärvet är slutfört, vilket förväntas ske i mitten av 2024.

Stort intresse för patientnära tester

Detta är dock inte det enda förvärvet som har genomförts inom området under de senaste åren.

I början av 2023 meddelade franska POC-bolaget Biosynex att de avser att förvärva Chembio Diagnostics för 17,2 MUSD för att få tillgång till bolagets POC-tester för infektionssjukdomar. Under 2021 förvärvade Thermo Fisher Scientific POC-bolaget Mesa Biotech för 450 MUSD.

Värt att nämnas i sammanhanget är även Abbotts förvärv av Alere för 5,8 miljarder USD år 2016, en affär som gjorde att de tog en ledande position på POC-marknaden.

Förvärven visar inte bara att intresset för patientnära tester har funnits där under en längre tid, utan även att intresset ökar. Dessutom växer den totala globala marknaden för POC-diagnostik. Enligt Fortune Business Insights förväntas marknaden växa från 45,85 miljarder USD år 2023 till 78,11 miljarder USD år 2030.

Prolight Diagnostics vd kommenterar

Ett svenskbaserat bolag som också är verksamt inom POC-området är Prolight Diagnostics. Bolaget utvecklar ett nytt patientnära analyssystem, Psyros, som inledningsvis kommer att användas för diagnostisering av hjärtinfarkt, genom att mäta troponin i blodet. Plattformen kan på sikt även användas för andra kliniska områden och multiplex, vilket innebär att den kan testa flera biomarkör samtidigt.

Just nu genomför bolaget utvecklings-och valideringsarbetet som krävs för att lansera produkten på den globala marknaden. Bolagets ambition är att introducera produkten på marknaden i samarbete med en större partner som har en global marknads- och säljorganisation.

Ulf Bladin, vd Prolight Diagnostics
Ulf Bladin, vd Prolight Diagnostics

BioStock kontaktade Prolight Diagnostics vd Ulf Bladin för att få veta mer om bolagets möjligheter att ingå partnerskap.

Först och främst, vad är din kommentar till Roches förvärv av LumiraDX?

– Alla affärer är unika, men det är roligt att se att det finns en hög betalningsvilja för patientnära analyssystem. Med den ökade efterfrågan på POC-diagnostik inom vården, närmare patienten med inneboende möjligheter till prevention och därmed kostnadsbesparingar, tror jag att vi kan få se ytterligare affärer i POC-sektorn och ett större intresse från investerare.

»Det är roligt att se att det finns en hög betalningsvilja för patientnära analyssystem  […] Jag tror att vi kan få se ytterligare affärer i POC-sektorn och ett större intresse från investerare.«

– LumiraDX har ett marknadsgodkänt system, så de har kommit längre än Prolight. Men vår banbrytande teknik gör att vi kan gå ännu längre. Till skillnad mot LumiraDX är vårt system digitalt och kan mäta extremt låga koncentrationer av biomarkörer. För att exempelvis kunna utesluta en hjärtinfarkt krävs att systemet kan mäta mycket låga nivåer av biomarkören troponin vilket vårt POC-system Psyros kan, men LumiraDX inte kunnat visa.

– Dessutom kan vårt testkort tillverkas med väldigt låga produktionskostnader vilket medför att vi kommer att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris och ge snabba och korrekta provsvar inom kort tid. Allt detta är åtråvärt i de flesta POC-situationer.

– En annan betydande konkurrensfördel är att vi kan mäta i helblod. Vi har visat proof of performance i helblod, dvs utan att behöva separera cellerna från provet kan vårt system detektera enskilda molekyler med likvärdig prestanda i helblod jämfört med plasma. Vi känner inte till någon annan digital plattform för räkning av enskilda molekyler som fungerar i helblod. Möjligheten att mäta i helblod, utan ett cellseparationssteg, minskar komplexiteten och banar väg för en extremt konkurrenskraftig prisnivå för vår plattform.

Hur bedömer du Prolight Diagnostics chanser att ingå ett framgångsrikt kommersiellt avtal?

– Givet vår unika digitala POC-teknik så har jag mycket stora förhoppningar. Vår teknik har en banbrytande förmåga att kvantifiera enskilda molekyler i extremt låga koncentrationer. Vi börjar med att utveckla ett test för proteinet troponin för snabb och tidig upptäckt eller uteslutning av hjärtinfarkt. På längre sikt kan vår plattform leda till ett paradigmskifte inom patientnära testning för många andra stora kliniska områden. Det innebär också att vi skulle kunna licensiera ut vår teknologi för olika områden. Utöver troponin är expansion till andra biomarkörer inom kardiologi, såsom exempelvis BNP/Nt-pro-BNP och D-Dimer, ett naturligt första utvecklingssteg.

»På längre sikt kan vår plattform leda till ett paradigmskifte inom patientnära testning för många andra stora kliniska områden. Det innebär också att vi skulle kunna licensiera ut vår teknologi för olika områden.«

Hur arbetar ni med affärsutveckling och partnerskapdiskussioner i nuläget?

– Vi deltar vid olika event och mässor och följer därefter upp de diskussioner vi haft vid sådana tillfällen. Då våra pågående diskussioner är reglerade genom sekretessavtal kan vi inte ge mer detaljerad information än att det finns ett stort intresse för vår unika och egenutvecklade teknik och låga produktionskostnader.

Slutligen, vilka fördelar har ert patientnära analyssystem som skulle kunna väcka intresse hos potentiella partners?

– Vårt unika POC-system kan hjälpa till att ge snabba och korrekta provsvar vid akuta, livshotande tillstånd redan när patienten undersöks första gången istället för att som idag tvingas vänta på analyssvar från de stora sjukhuslaboratorierna. Härigenom kan vårt banbrytande patientnära analyssystem bidra till att vården kan ställa snabbare diagnos och inleda adekvat behandling alternativt utesluta att patienten har drabbats av exempelvis en hjärtinfarkt. Detta kommer i sin tur att minska vårdkostnader och förbättra patienternas livskvalitet.

– Den banbrytande tekniken bakom vår digitala immunoanalys möjliggör dessutom multiplex, dvs testning av olika biomarkörer samtidigt, från en droppe blod, med hög känslighet och precision på ett och samma testkort i vårt bärbara, ultrakänsliga instrument. Sist men inte minst kommer vi att kunna erbjuda marknaden ett mycket konkurrenskraftigt pris. Allt detta gör att vi ser ett stort intresse från många potentiella partners, men det är beslutsprocesser med långa ledtider.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev