Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: WntResearch

BioStock Investor Pitch: WntResearch

Pernilla Sandwall, vd WntResearch presenterar bolaget

BioStock Investor Pitch: WntResearch

17 januari, 2024

WntResearch är i full gång med fas II-studien med Foxy-5. Just nu jobbar bolaget med dosoptimering, för att sedan testa läkemedelskandidaten på 80 tjocktarmscancerpatienter. Vd Pernilla Sandwall presenterar bolaget och berättar mer om den senaste utvecklingen i BioStocks studio.

Se presentationen med WntResearchs vd Pernilla Sandwall här nedan.

YouTube video

Denna annons ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Inbjudan att teckna units i företrädesemissionen i WntResearch sker endast genom det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på www.wntresearch.com. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna och teckningsoptionerna. Potentiella investerare rekommenderas läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i units.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev