Home Intervjuer Prolight Diagnostics vd kommenterar emissionsutfallet

Prolight Diagnostics vd kommenterar emissionsutfallet

Prolight

Prolight Diagnostics vd kommenterar emissionsutfallet

22 december, 2023

Prolight Diagnostics offentliggjorde nyligen utfallet i företrädesemissionen som ska finansiera fortsatt utveckling av bolagets patientnära analyssystem inför lansering. Emissionen tecknades till cirka 24 procent. Företrädesemissionen omfattades till cirka 76 procent av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-down garantiåtaganden. Bottengaranterna tilldelades cirka 31 procent och top-down garanterna cirka 21 procent av företrädesemissionen, vilket gör att bolaget tillförs cirka 75,2 Mkr. BioStock kontaktade vd Ulf Bladin för att få veta mer om hur de planerar att använda kapitalet.

Prolight Diagnostics utvecklar ett patientnära analyssystem, Psyros, som snabbt och korrekt mäter biomarkörer i blodet. Bolagets fokuserar initialt på mätning av hjärtbiomarkören troponin för att upptäcka eller utesluta en hjärtinfarkt, men det finns även möjligheter inom andra kliniska områden för Point-of-Care systemet.

I slutet av oktober meddelade Prolight Diagnostics att de avser att genomföra en företrädesemission av units om cirka 98,8 Mkr för att genomföra utvecklingsstegen som krävs för att lansera produkten.

Emissionsutfall

Teckningsperioden i bolagets företrädesemission avslutades den 18 december, och den 20 december presenterades utfallet. Emissionen har tecknats till totalt cirka 24,1 procent där cirka 22,9 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 1,2 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 31,3 av emissionen tilldelas bottengaranterna och cirka 21,1 procent tilldelades top-down-garanterna.

Kan tillföras mer från teckningsoptioner

Företrädesemissionen tecknades i sin helhet till cirka 76,1 procent, vilket gör att bolaget tillförs cirka 75,2 Mkr, före emissionskostnader. Av dem utgör cirka 32,5 Mkr kvittning som en del av köpeskillingen för förvärvet av Psyros Diagnostics.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och serie TO7 kan bolaget tillföras ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 94,0 Mkr respektive 75,2 Mkr.

Vd kommenterar den stärkta kassan

Ulf Bladin, vd Prolight Diagnostics
Ulf Bladin, vd Prolight Diagnostics

BioStock kontaktade Ulf Bladin för att få veta mer om emissionsutfallet och hur de planerar att använda kapitaltillskottet.

Först och främst, hur ser du på utfallet i er företrädesemission som ni nyligen avslutade?

– Jag vill passa på att tacka för det stöd vi fått av såväl gamla som nya ägare och gläds speciellt åt att emissionen stöds av alla i styrelse och koncernledning. Tillsammans motsvarar deras åtagande cirka 13,0 procent av emissionen.

Hur länge är ni finansierade med kapitaltillskottet från emissionen?

– Med företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 är bolaget finansierat för att kunna genomföra alla värdeskapande aktiviteter under 2024. Likviden är avgörande för att säkerställa en snabb och kostnadseffektiv färdigutveckling av vårt digitala patientnära analyssystem. Att bolaget är finansierat är också en viktig förutsättning för effektiva diskussioner med potentiella affärspartners. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och serie TO7 förväntas bolaget vara finansierat hela vägen till kommersiell lansering 2026.

Hur planerar ni att förvalta kapitalet på bästa sätt?

– Målet är att ha ett färdigt kommersiellt system redo i slutet av nästa år inför klinisk validering under 2025, vilket i sin tur är nödvändigt för ett regulatoriskt godkännande enligt IVDR (In-Vitro Diagnostik) och därefter lansering i början av 2026.

Slutligen, vad blir Prolight Diagnostics huvudfokus när ni är tillbaka igen efter julledigheten?

– Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt banbrytande POC-system till en kommersiell produkt. Det initiala kapitalet kommer att användas till fortsatt utveckling av systemet inför klinisk validering, inklusive pilot-tillverkningslinjer av testkort och instrument, samt användarvänlighets- och stabilitetsstudier.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev