Home Intervjuer Clines vd: ”Har tagit oss långt med små medel”

Clines vd: ”Har tagit oss långt med små medel”

Cline har tagit sig långt med små medel

Clines vd: ”Har tagit oss långt med små medel”

14 december, 2023

Det är få som har missat att det råder ett kärvt klimat på kapitalmarknaden för bioteknikbolag. Ett bolag som hittills har klarat sig i den frostiga miljön är Cline Scientific, som i somras tog in cirka 6,1 Mkr till det fortsatta arbetet med att driva huvudprojektet StemCART mot kliniska studier. BioStock pratade med vd Patrik Sundh för att få hans tankar kring läget på marknaden, finansieringen och de värdehöjande milstolpar som bolaget jobbar mot.

Göteborgsbaserade Cline Scientific har utvecklat en patenterad nanoteknologi som möjliggör en kontrollerad och precis manipulation och utveckling av stamceller. I huvudprojektet StemCART siktar man på att ta fram en allogen stamcellsprodukt för regenerering av brosk i mänskliga leder, för behandling av sjukdomar såsom artros.

Målet är att utveckla en produkt som kan produceras i stora batcher, där cellerna är kompatibla för behandling av flera patienter, utan risk för immunologisk avstötning. För närvarande fokuserar Cline på att förbereda StemCART för kliniska prövningar, med målet att inleda en fas I/II-studie under 2026.

Klarat sig i kärvt investeringsklimat

Likt många andra mindre utvecklingsbolag har Cline pressats av det svåra läget på kapitalmarknaden de senaste åren. Samtidigt som flera andra har dukat under i det oförlåtande klimatet har Cline hittills lyckats ta sig framåt. I somras genomförde man en företrädesemission, som tecknades till 66,8 procent och som stärkte kassan med 6,1 Mkr. Det innebär att man nu har haft möjlighet att fokuserat jobba vidare med förberedelserna mot det kliniska steget.

Arbetet med finansiering är inte bara inriktat på nyemissioner. Utöver privata medel söker bolaget även olika typer av offentliga medel för att stödja det fortsatta arbetet. Bland annat kan vi nämna European Innovation Council Accelerator, där bolaget deltar med en ansökan som skulle kunna innebära att projektet stärks med ett bidrag på cirka 25 Mkr.

Metodpatent en viktig värdehöjande milstolpe

En viktig del i att få fortsatt förtroende från kapitalmarknaden är att kunna presentera framgångar i utvecklingen. Här meddelade bolaget i somras att man fått ett metodpatent beviljat av det Europeiska patentverket gällande StemCART-projektet.

Ett metodpatent skyddar processen som Cline använder för att odla och kontrollera stamceller till att bli broskceller. Processen inkluderar teknologin för att odla cellerna i en laboratoriemiljö, modifiera deras egenskaper, differentiera dem till en specifik celltyp och använda dem för att läka skadad broskvävnad.

För att ett metodpatent ska beviljas måste den uppfylla flera kriterier. Först och främst måste metoden vara ny, det vill säga att den inte tidigare har varit känd eller publicerad. Dessutom får den inte vara helt uppenbar, vilket innebär att den inte får vara en enkel eller självklar kombination av befintliga tekniker. Slutligen måste metoden vara industriellt tillämplig, det vill säga att den har potential att vara kommersiellt eller vetenskapligt användbar.

Patentet skyddar den specifika metoden i 20 år från patentansökningsdatumet och stärker således värdet på projektet inför framtida försäljning eller licensiering. Utöver Europa har patentansökningar även skickats in till USA, Japan, Israel, Sydkorea, Kina och Australien.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Clines vd Patrik Sundh för att få hans tankar kring hur bolaget klarat sig i dagens kärva finansieringsmiljö och hur han ser på utvecklingen framöver.

Patrik Sundh, vd Cline Scientific
Patrik Sundh, vd Cline Scientific.

Det är ju som konstaterat ett tufft läge på kapitalmarknaden just nu. Hur ser du på det faktum att ni klarat er såhär långt?

– Jag kan väl inte svara på annat sätt än att trots att vi känner oss mycket pressade av att inte ha tillräckligt med resurser just nu, så är vi stolta över hur långt vi kommit. Hur man än resonerar så har Cline, för att vara ett life science-bolag, tagit sig långt i sin verksamhet med extremt lite kapital.

– Bristen på investeringsvilja håller på att riskera att minska intresset för kvalificerade personer att vilja jobba i mindre life science-bolag, på grund av den osäkerhet som svårigheten med finansiering innebär för anställningstryggheten.

– Många bolag har ju som huvudmål, för att inte säga enda mål, att idag dra ned på kostnader så mycket som möjligt, vilket till största delen handlar om att dra ned på personal. Detta kan snart äventyra hela den svenska innovationssektorn life science, vilken tills alldeles nyligen målats upp såsom välmående och framtidspositiv. Ett intressant inlägg i detta ämne gjordes nyligen av Helena Strigård på LinkedIn.

Hur kommer ni att fokusera i utvecklingen framöver?

– Vi kommer att fortsatt koncentrera våra ansträngningar och fokus på vårt StemCART-projekt och de delmål vi sedan tidigare satt upp för att ta det till en start av en klinisk fas-I studie. Det är bolagets huvudprojekt för närvarande. Vi är stolta över att Stiftelsen för Strategisk Forskning sponsrar ett doktorandprojekt som vi startar i vår tillsammans med vår samarbetspartner, professor Anna Ström på Chalmers. Stödet täcker kostnaderna för doktoranden, som är dedikerad till den fortsatta optimeringen av matrisen i StemCART-projektet.

– Med de återstående medel vi har till förfogande just nu driver vi vårt CellRACE-projekt vidare. Med tanke på att CellRACE för tillfället är i en fas där det mesta av arbetet handlar om analys av existerande data så drar projektet inte samma mängd resurser som StemCART gör i dagsläget. Detta gör att vi kan passa in CellRACE arbetet i de StemCART ex vivokampanjer vi utför nu utan att det hindrar något av projekten.

Är det några milstolpar på vägen mot kliniska studier som du ser som särkskilt viktiga? I så fall, vilka är det?

– I punktform kan man väl sammanfatta det på följande sätt:

  • Robusta, positiva resultat från våra pågående ex vivo kampanjer och desutom möjligheten att utvärdera säkerhet av produkten, så väl som funktion.
  • Färdigställa den matris vi utvecklar, vilken blir en integrerad del i StemCART produkten.
  • Skala upp produktionen från lab-skala till en mindre produktionslina för att producera batcher till kliniska prövningar.

Tidigare i år meddelade ni ju att ni fått godkänt i Europa för ert metodpatent. Kan du berätta lite övergripande om hur er patentstrategi ser ut?

– Cline följer den patentstrategi som bolaget ursprungligen satte upp. Utifrån en plattformsteknologi som patenterades från starten har vi byggt upp en patentportfölj som skyddar modifieringar av plattformen för olika applikationer. Dessa blir då olika produktpatent vilket så här långt resulterat i patent och patentansökningar för både StemCART- och CellRACE-projekten.

– Vidare har vi valt att skydda innovationerna i de marknader som globalt sett är störst eller kan anses ha strategisk betydelse för ett visst marknadssegment. Ett exempel på detta är Japan, där vi valt att patentsöka StemCART eftersom Japan ligger långt framme vad gäller utvecklingen av stamcellsterapier, speciellt vad gäller användningen av iPS-celler.

Ni tog i somras in 6,1 Mkr i er företrädesemission. Hur går dina tankar kring att säkra en finansiell stabilitet på längre sikt?

– Ett bolag som Cline tänker kontinuerligt på möjligheterna till att finansieras vidare, det är ju en förutsättning för att både överleva, vilket gäller just nu, och att accelerera, vilket är målet för att inom rimlig sikt komma fram till en klinisk fas I-studie. Vi arbetar på flera olika sätt med att försöka stärka vår kassa, inte enbart via nyemissioner utan också via ansökningar om offentliga medel etc.

– Finansiell stabilitet är naturligtvis ett mål, men med dagens börsklimat är det en svår sak att åstadkomma på kort sikt. Att attrahera en större kommersiell utvecklingspartner är den bästa lösningen, varför vi lägger ned mycket ansträngningar på detta. Men det tar tid och är naturligtvis beroende av våra resultat över tid.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev