Home Intervjuer Biovicas vd: “Räknar med att bli kassaflödespositiva mitten 2025”

Biovicas vd: “Räknar med att bli kassaflödespositiva mitten 2025”

Biovicas vd Anders Rylander berättar om bolaget och den pågående emissionen

Biovicas vd: “Räknar med att bli kassaflödespositiva mitten 2025”

7 december, 2023

Uppsalabolaget Biovica har kommit igång ordentligt med marknadslanseringen av sitt cancertest DiviTum TKa. Dörren till USA är öppnad och de första avtalen är påskrivna. Nu tar bolaget in initialt 120 Mkr i en företrädesemission för att fortsätta bygga momentum i försäljningen. BioStock bjöd in vd Anders Rylander till studion för att få veta mer om bolaget och planerna framåt.

Se intervjun med Biovicas vd Anders Rylander här nedan:

YouTube video

Denna annons har upprättats i marknadsföringssyfte och utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). De fullständiga villkoren för företrädesemissionen, och mer information om Biovica International AB (publ), har redovisats i ett prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 28 november 2023 och publicerats på https://biovica.com/investor-relations/rights-issue-2023/. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Biovica eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i Biovica och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev