Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: Prostatype Genomics

BioStock Investor Pitch: Prostatype Genomics

Prostatype Genomics

BioStock Investor Pitch: Prostatype Genomics

14 december, 2023

Prostatype Genomics har inlett kommersialisering av sitt prognostiska gentest Prostatype för konstaterad prostatacancer. Framöver kommer bolaget sikta in sig på en lansering i USA, samt försäljning på utvalda marknader i Europa och Asien. Nu genomför bolaget en kapitalanskaffning för att finansiera kommersialiseringen och aktiviteterna i USA. Bolagets vd Fredrik Persson besökte BioStock studio för att berätta mer om planerna framåt, samt hur han ser på riskprofilen i bolaget.

Se Prostatype Genomics vd Fredrik Persson presentera bolaget här.

YouTube video

Mer information om Prostatypes nyemission finns på bolagets emissionswebbsida.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt på bolagets hemsida prostatypegenomics.com.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev