Home Intervjuer Alligator presenterar ambitiös vision för sin läkemedelsutveckling

Alligator presenterar ambitiös vision för sin läkemedelsutveckling

AlligatorBoldVision

Alligator presenterar ambitiös vision för sin läkemedelsutveckling

8 december, 2023

Den 1 december höll Alligator Bioscience kapitalmarknadsdag i Stockholm och tecknade där en heltäckande bild av bolagets pipeline och läkemedelsutvecklingsstrategi för investerare, analytiker och media. Alligators vd Søren Bregenholt delade med sig av bolagets långsiktiga plan fram till 2030. För BioStock berättar Bregenholt mer djupgående om de viktigaste slutsatserna från kapitalmarknadsdagen.

Under sin kapitalmarknadsdag uppmärksammade det svenska bioteknikbolaget Alligator Bioscience sin omfattande utvecklingspipeline för cancerimmunterapier, varav de flesta har antingen CD40 eller 4-1BB som molekylära mål.

Huvudfokus för kapitalmarknadsdagen låg främst på bolagets ledande läkemedelskandidat, mitazalimab – en ledande CD40-agonist, men dagen fokuserade också på de betydande möjligheterna bortom mitazalimab. Mitazalimab utvärderas i första linjens patienter med metastaserad bukspottkörtelcancer och har fått stor uppmärksamhet efter publiceringen av positiva fas II-interimsdata under 2023 och top-line fas II-data som förväntas i början av Q1 2024.

Mot fas III med mitazalimab

Under Alligators presentation framhöll gästföreläsaren dr Gregory Beatty, som är Director of Clinical and Translational Research vid University of Pennsylvania och har lång erfarenhet av kliniska prövningar inom immunterapi på patienter med bukspottkörtelcancer, mitazalimabs starka säkerhets- och effektprofil. I takt med att fas II-studien OPTIMIZE-1 fortskrider stannar fler patienter kvar på behandlingen under längre perioder, vilket visar mitazalimabs potential att på ett meningsfullt sätt förlänga patienternas totala överlevnad.

Dessutom betonade dr Beatty den unika doseringsregimen, kombinationen med FOLFIRINOX samt patientpopulationen som viktiga differentierande faktorer som underlättar en framgångsrik studie. Dr Beatty lyfte också fram det faktum att mFOLFIRINOX i allt högre grad håller på att bli den nya standardbehandlingen i USA för bukspottkörtelcancer, vilket gör OPTIMIZE-1-regimen som kombinerar mitazalimab med mFOLFIRINOX mycket relevant. Dr Beatty avslutade med att konstatera att det självklara nästa steget för läkemedelskandidaten är en klinisk fas III-studie. Läs mer om de senaste nyheterna rörande mitazalimab här.

Teknikplattformar och ATOR-4066

Kapitalmarknadsdagen berörde även Alligators teknikprogram och de viktiga partnerskap som syftar till att utveckla dessa program ytterligare. CTO Laura von Schantz satte strålkastarljuset på Alligators samarbete med det finska biofarmabolaget Orion. Genom detta samarbete används Alligators bispecifika antikroppsplattform för att utveckla nya immunonkologiska kandidater.

Neo-X-Prime är ytterligare en av Alligators teknologiplattformar, skapad för utveckling av nya immunterapikandidater riktade mot ett brett spektrum av cancerindikationer. Genom plattformen genereras bispecifika antikroppar riktade mot CD40 tillsammans med antigener som uttrycks på ett mycket specifikt sätt av tumören, vilket möjliggör aktivering av CD40 endast i tumörens kärna.

Alligators CSO Peter Ellmark berättade om ATOR-4066 – det första programmet som bygger på Neo-X-Prime-plattformen. Kandidaten befinner sig fortfarande i preklinisk utveckling, men de data som hittills genererats återspeglar den synergistiska effekten av ATOR-4066 på T-cellsaktivering i kombination med en PD-1-checkpointhämmare, vilket inte bara förväntas öka effekten av PD-1 i tumörer där dessa substanser redan är godkända, utan även utöka antalet tumörtyper där PD-1 kan vara effektivt. “4066 takes full advantage of targeting CD40 to drive efficacy and safety in an optimal way”, enligt Ellmark.

Målet 4-1BB

Sist, men inte minst innehöll Alligators kapitalmarknadsdag en presentation av CMO Sumeet Ambarkhane om bolagets program för utveckling av cancerimmunterapikandidater riktade mot 4-1BB – en immunsystemaktivator. Alligator har två kliniska läkemedelskandidater med inriktning mot 4-1BB: ATOR-1017, som har avslutat fas I, och ALG-APV.527, ett joint venture med Aptevo Therapeutics som för närvarande genomgår fas I.

Enligt dr Ambarkhane pågår förberedelser för fas II-studier för ATOR-1017 och bolaget söker en partner för detta projekt. Samtidigt förväntas interimsdata från ALG-APV.527 under H1 2024 och topline-data under H2 2024.

Kommande “value-inflection” punkter

Som avslutning på dagen presenterade Alligators vd Søren Bregenholt bolagets strategiska utsikter. Enligt Bregenholt har Alligator “a pipeline with a lot of promise and with a lot of value-inflection points.” Han tror att bolaget år 2030 kommer att ha tre tillgångar som befinner sig i medelstadiet av klinisk utveckling och fem partnertillgångar. Dessutom kan ett godkännande för mitazalimab komma så snart som 2027-2028, vilket innebär att Alligator också bör få inkomster från sin ledande tillgång genom milstolpar och royalties till 2030.

BioStock pratade med Søren Bregenholt om några av dessa nyckelpunkter.

Søren, at the Capital Markets Day, Dr Beatty recommended a randomised phase III trial for mitazalimab based on the data presented so far. How can he give such a recommendation without having seen the final data set?

– Dr Beatty treats a lot of pancreatic cancer patients and understand what matters in terms of clinical benefit and safety. He has also been involved in a lot of clinical studies in the disease – so he knows what it takes for a molecule to make a real difference. Although he, like the rest of us, has not seen the full data yet, he apparently like the data he has seen and hat he sees and hears from the investigators.

Søren Bregenholt, Alligator Bioscience
Søren Bregenholt, vd Alligator Bioscience

What would need to happen before a phase III trial could take place, and what would be an approximate timeline for a phase III start?

– Initiating a phase 3 study is not a trivial thing. A number of key elements need to be in place. Obviously we need see the phase 2 data in a few weeks, and agree on a trial design with the FDA and EMA. Those dialogues are underway. Thirdly we need the appropriate material for the trial, as discussed we have invested in the phase 3 manufacturing process and have made great process there. Finally, the financial resources need to be there. The most likely scenario is that phase 3 will be executed by a partner, and with all these required activities to take place, we would expect a phase 3 trial to be initiated in H1 2025.

You demonstrated optimism in having mitazalimab approved by 2028. What gives you such optimism?

– In a disease like pancreatic cancer where patients progress and die so quickly and with so limited therapeutic alternatives, it is not unrealistic to move from trial start to regulatory registration in less than four years, whether it is for accelerated approval or full approval. Of course it requires that all our stars are aligned.

You mentioned how ATOR-4066 could take CD40-based therapy to a new level. What do you mean by that?

– Yes, that is correct. The data we have seen so far point to a couple of interesting opportunities. First of all, the molecular design enables a very potent yet safe drug. ATOR-4066 has the ability, on it own, to eliminate large well-established tumours with heterogenous CEA-expression, moreover it can “awaken” exhausted immune cells in combination with PD1 inhibitors. In lemming terms that means that ATOR-4066 could significantly extend the efficacy of PD1 inhibitors, make immune cells work longer and more efficiently against the cancers, and could do this as a stand-alone drug – something that is not possible with the current CD40 mAbs.

When do you expect this candidate to reach the clinic?

– It will probably take a couple of years.

Alligator has already entered important agreements so far. Is entering new collaborations a prerogative for Alligator in the coming years?

– Many Biotech companies have the ambition to become full fledge commercial companies, but Alligator wants to remain focused on what we do best, which is to discover and develop highly innovative and potent drugs to fight challenging cancers. Getting a strong partner to drive the development of mitazalimab in pancreatic cancer, but also in other indications, will expedite the clinical development, optimise the commercial launch and allow as many patients as possible to benefit from this innovation. Proceeds from such deal will also allow Alligator to pursue the clinical development of its earlier stage pipeline and leverage further its very powerful technology platforms.

Finally, what is the main message you hope that investors take home with them after this Capital Markets Day?

– Firstly, that mitazalimab is set-up for success and that we have the next generation of innovative molecules ready to secure continued value creation. Secondly, that our technologies and pipeline provides a lot of optionality going forward. And finally I hope the enthusiasm, passion, and commitment of management and the entire Alligator team was evident in the room and virtually.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev