Home Intervjuer WntResearchs vd: “I bättre läge än någonsin”

WntResearchs vd: “I bättre läge än någonsin”

WntResearchs vd: “I bättre läge än någonsin”

21 november, 2023

När WntResearch rapporterar sitt tredje kvartal ligger fokus på återstarten av NeoFox-studien med Foxy-5. Den första patienten rekryterades nyligen till den omdesignade studien, där nästa milstolpe blir en första avläsning när hälften av patienterna behandlats. BioStock kontaktade vd Pernilla Sandwall för att få hennes tankar kring utvecklingen under kvartalet.

WntResearch fokuserar sin utveckling på det kroppsegna proteinet WNT5A, som spelar en kritisk roll i spridningen av tumörceller. Huvudkandidaten Foxy-5 är en peptid utformad för att efterlikna WNT5A:s funktion, med syftet att förhindra cancercellernas rörlighet och minska risken för metastaser.

Under det gångna året har WntResearch förändrat designen av sin fas II-studie NeoFox, som syftar till att utvärdera effekten av Foxy-5. Efter att ha observerat tidiga och positiva effekter av behandlingen på patienter med tjocktarmscancer, beslutade bolaget att modifiera studieupplägget.

Den nya planen innebär att patienter nu enbart behandlas med Foxy-5 i minst tre veckor fram till deras operation då effekten mäts, istället för den tidigare modellen som innebar effektutvärdering två år efter operation. Studien har även en kontrollgrupp av patienter som inte får något studieläkemedel och patienterna randomiseras till respektive grupp.

Första patienten rekryterad

NeoFox är nu officiellt återstartad och den första patienten rekryterades i oktober. Studien är uppdelad i två steg. Huvudsyftet med det första steget är att utvärdera högre doser än de som tidigare studerats och därefter, förhoppningsvis under våren, välja den dos som ska användas i det andra steget av studien. I det andra steget planerar man inkludera 80 patienter och top line-resultaten väntas kunna presenteras någon gång under 2025.

Siktar på första effektavläsning i närtid

Bolaget förväntar sig dock att få indikationer på effekt tidigare än så. Nästa viktiga mål är en första effektavläsning när hälften av patienterna genomgått behandling. WntResearch tecknade nyligen avtal med det Stockholmsbaserade healthtech-bolaget Collective Minds Radiology (CMRAD), som kommer att ansvara för avläsningen av datortomografiundersökningarna i studien.

Genom att centralisera bilddiagnostiken strävar WntResearch efter att minska variationen i avläsningarna, för att på så sätt säkerställa precisionen och därmed studiens tillförlitlighet.

”Baserat på utfallet i den analysen kommer vi avgöra om datavolymen är tillräcklig och om vi ska inkludera resterande patienter eller inte”, skriver bolagets vd Pernilla Sandwall i Q3-rapportens vd-ord.

Siktar på kapitalanskaffning i början av 2024

WntResearch meddelade under måndagsmorgonen att man ämnar genomföra en kapitalanskaffning i början av nästa år, för att finansiera arbetet med den återstartade studien. Bolaget siktar på att genomföra en företrädesemission av units, där man i ett initialt skede hoppas ta in cirka 56 Mkr.

Vd kommenterar

Utöver återstart av studien och emission meddelade bolaget nyligen att Pernilla Sandwall kommer att lämna sin post som vd. BioStock tog i samband med BioStock Life Science Summit tillfället i akt att prata med henne tillsammans med ordförande Christer Nordstedt för att få en uppdatering.

Vi har även kontaktat Pernilla Sandwall med anledning av kvartalsrapporten, för att få hennes bild av utvecklingen i bolaget under hösten.

Pernilla Sandwall, vd WntResearch
Pernilla Sandwall, vd WntResearch.

Först och främst Pernilla, hur skulle du beskriva det som hänt sedan förra kvartalsrapporten?

– Jag skulle vilja sammanfatta det med att vi har tagit några riktigt viktiga steg framåt i vårt utvecklingsprojekt. Min bedömning är att vi nu befinner oss i ett bättre läge än någonsin.

– Vi levererade två riktigt goda nyheter. Först och främst fick vi studien godkänd i Spanien utan en enda fråga från myndigheterna. Vi kunde meddela att vi rekryterade den första patienten i oktober. Sedan fick vi ett mycket bra patent godkänt av det europeiska patentkontoret EPO, vilket gäller fram till 2041.

– Jag är även mycket nöjd med att vi ska samarbeta med CMRAD för att göra bedömningen av patienternas röntgenundersökningar.

– Att vi därtill fick ett mycket bra utfall i teckningsoptionsprogrammet i september resulterade i ett värdefullt tillskott till kassan. Vi ser detta även som ett tydligt tecken på våra aktieägares tilltro till projektet.

Ni meddelade nyligen att ni kommer att göra en första avläsning när 40 patienter genomgått behandling. Vad är det som ligger bakom att ni gör en effektavläsning så tidigt?

– Det är ganska vanligt att man gör så, för att säkerställa att man är på rätt väg och inte behandlar patienter i en studie i onödan. Det skulle ju kunna vara så att det räcker med 40 patienter för att kunna dra en slutsats. Det mest troliga är dock att avläsningen kommer visa att vi planerat bra och behöver 80 patienter.

När väntas den avläsningen göras?

– Vi kommer välja dos till våren och hela studien förväntas vara klar under 2025. Vi har olika scenarier beroende på hur fort patienterna inkluderas. Den information vi har nu bygger ju på den första delen av studien, där vi rekryterade patienterna under covidpandemin och till en mycket längre studie. När klinikerna kommit igång ordentligt i den nya delen kommer vi kunna ge en bättre tidsuppfattning. Jag vill därför inte lova något ännu.

Ni annonserade under morgonen en företrädesemission på initialt 56 Mkr. Hur går tankarna här?

– Det är ett viktigt styrketecken att vi har kunnat säkra stöd från åtta av våra storägare inför den här nyemissionen. Kapitaltillskottet tar oss åtminstone till den initiala analysen av data, där vi gör en första utvärdering av effekten efter att 20 patienter behandlats med Foxy-5. Beroende på utfallet av hela emissionen inklusive optionsprogrammen, så kan den till och med ta oss till studiens slut.

Du är ju på väg att lämna posten som vd för WntResearch. Om du blickar tillbaka på din tid som vd, vad tar du med dig?

– Det känns för tidigt att blicka tillbaka; det får jag göra när den nya vd:n är på plats. Nu fortsätter jag med full kraft och ser fram mot att utvärdera den dosökning som pågår i studien och fortsätta de diskussioner med potentiella partners som intensifierades nyligen i samband med BIO-Europe.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev