Home Intervjuer Stort intresse kring Dicots LIB-01

Stort intresse kring Dicots LIB-01

Stort intresse för Dicots LIB-01

Stort intresse kring Dicots LIB-01

30 november, 2023

Det är många som håller ögonen på utvecklingen av LIB-01, Dicots läkemedelskandidat för behandling av erektionsproblem. Intresset är stort och ser ut att öka. I alla fall om man frågar bolagets vd Elin Trampe, som BioStock kontaktade i samband med Sexual Medicine Society of North Americas årliga konferens.

Dicot utvecklar LIB-01 till ett nytt läkemedel för behandling av erektionsproblem och tidig utlösning. Det Uppsalabaserade bolaget arbetar för att adressera behovet av effektivare och säkrare behandlingsalternativ inom området. Just nu är man igång med fas I-studier med kandidaten, där man nyligen påbörjat upprepad dosering.

Drar till sig uppmärksamhet

För någon vecka sedan deltog Dicot på Sexual Medicine Society of North Americas konferens, som av bolaget beskrivs som den största sexualmedicinska mötesplatsen i Nordamerika. Under konferensen presenterade professor François Giuliano bolagets prekliniska resultat gällande LIB-01. Deltog gjorde även Dicots Chief Scientific Officer Charlotta Gauffin och Dr Harin Padma-Nathan.

Bland annat lyftes den långvariga effekten, där man i studier sett att LIB-01 verkar i minst sju dagar. Detta skiljer sig markant från befintliga behandlingar, vilket väckte uppmärksamhet och erkännande från ledande experter inom fältet. Responsen från deltagare och experter på konferensen beskrivs av bolaget som mycket positiv. Uppmärksamheten ledde till inbjudningar att delta och skicka in abstract till flera kommande internationella konferenser, bland annat den prestigefyllda European Society for Sexual Medicine och World Meeting on Sexual Medicine.

Fortsatt starkt stöd från investerare

Det är dock inte bara inom forskningsvärlden som bolaget väcker intresse. Dicot har under året tagit in kapital i flera steg, för att säkra den fortsatta utvecklingen av LIB-01. Nu senast hade man lösen i teckningsoptionen av serie TO5. Utnyttjandegraden uppgick till hela 85,4 procent, vilket får ses som ett starkt resultat givet det tuffa klimat på marknaden för kapitalanskaffning som råder för tillfället. Därigenom tillförs bolaget cirka 16,5 Mkr.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Dicots vd Elin Trampe, för att få en kommentar till det intresse som bolaget väckt på senare tid.

Elin Trampe, vd Dicot
Elin Trampe, vd Dicot

Först och främst Elin, vad kan du säga om intresset för LIB-01 vid Sexual Medicine Society of North Americas konferens?

– Jag tycker vi fick det stora intresse som våra resultat faktiskt förtjänar. SMSNA är ett klockrent forum för oss att delta i. Just USA är ju en målmarknad för oss, så därför är det extra viktigt att vara där på plats, informera om vår läkemedelskandidat och bygga nätverk. Jag ser det också som en marknadsförberedande del i vårt arbete.

Vilken typ av frågor får ni när ni pratar med expertisen gällande er forskning?

– Många är väldigt intresserade och imponerade av den långa verkningstiden och vill veta mer detaljer om det. Det är också starkt att det handlar om en oral behandling. Det var tydligt att intresset ökade ytterligare när de förstod att LIB-01 är en oral behandling.

Hur upplever du att intresset kring LIB-01 utvecklats över tid?

– Det ökar hela tiden. Självklart är det drivet att goda resultat som vi kontinuerligt kunnat berätta om, men vi har också det senaste året lagt i en extra växel när det kommer till kommunikation både mot branschen och mot investerarkollektivet. Vi har också etablerat samarbeten med inom området världsledande medicinsk kompetens som bekräftar potentialen med LIB-01 vilket såklart ytterligare skapar uppmärksamhet.

Ni har ju även klarat av årets kapitalrundor på ett bra sätt i ett utmanande klimat. Hur ser du på det?

– Vi är otroligt tacksamma och glada över det stöd som både befintliga och nya aktieägare visat under året. Vi ska se till att varje krona spenderas på klokast möjliga sätt. Den höga teckningsgraden och pengarna det inneburit har möjliggjort att vi kunnat jobba på helt enligt plan och hålla önskat tempo i läkemedelsutvecklingen.

Hur långt i utvecklingen är ni finansierade med de pengar ni fick in via er TO5:a?

– Pengarna från TO5 innebär att vi utöver pågående fas I-studie även kan förbereda inför klinisk fas II. Vi vill hålla så hög fart som möjligt i utvecklingen vilket innebär att vi vill påbörja fas IIa-studie så nära inpå fas I som möjligt och det finns en hel del saker som kan förberedas och påbörjas redan nu och löpa parallellt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev