Home Intervjuer Sanionas vd: “Selektivitet är hörnstenen i framtida epilepsibehandlingar”

Sanionas vd: “Selektivitet är hörnstenen i framtida epilepsibehandlingar”

Sanionas vd: “Selektivitet är hörnstenen i framtida epilepsibehandlingar”

23 november, 2023

På tisdagsmorgonen kunde Saniona meddela framsteg i sitt Kv7-program. Bolaget har nu avslutat lead-optimeringsfasen och programmet går in i fasen för val av kandidat. Jämförbara program har lett till miljardvärderingar i andra bolag i branschen. BioStock kontaktade vd Thomas Feldthus för att få veta mer om nyheten och programmet.

Efter ett år i lead-optimeringsfasen kan Saniona nu gå vidare med sitt Kv7-program. Detta innebär att bolaget har inlett kandidaturvalsfasen med en egenutvecklad subtypsselektiv frontrunner-molekyl från programmet, med målet att utveckla en ny behandling mot epilepsi.

Ser hög potential inom epilepsi

Tisdagens nyhet är ytterligare ett steg framåt för ett program där Saniona ser stor potential inom epilepsiområdet. Epilepsi är ett område med stort medicinskt behov. Det är inte bara den vanligaste kroniska hjärnsjukdomen i världen och som drabbar fler än 50 miljoner människor. Det finns inte heller några helt botande behandlingar och dagens symtomlindrande behandlingar är förknippade med biverkningar. Dessutom svarar endast cirka 30 procent av patienterna tillfredsställande på dagens behandlingar, vilket innebär att det finns en betydande grupp som skulle ha nytta av nya behandlingar. Sanionas mål med Kv7-programmet är att utveckla just en sådan behandling.

Enligt Saniona illustreras den kommersiella potentialen för Kv7-epilepsiläkemedel av det faktum att bolagen Xenon och Biohaven, som båda är verksamma inom Kv7-området, har ett börsvärde på cirka 2 miljarder USD, till stor del baserat på deras Kv7-utvecklingsprogram.

Siktar på att utveckla en ny generation av epilepsibehandlingar

I sin strävan att förbättra behandlingen av epilepsi riktar forskarna sin uppmärksamhet mot en specifik uppsättning kanaler i hjärnan som kallas Kv7-kanaler. Dessa reglerar den elektriska signaleringen i nervcellerna och förhindrar de repetitiva mönster som kan utlösa anfall.

Saniona arbetar med en ny grupp av substanser som är utformade för att övervinna begränsningarna hos tidigare epilepsibehandlingar. Bolaget bedömer att dess substans kan representera en ny generation av effektiva och väl tolererade epilepsiläkemedel. Det som skiljer dessa Kv7-aktivatorer från andra är deras förbättrade kemiska stabilitet och selektivitet och verkningsmekanism.

Enligt bolaget erbjuder dessa funktioner flera fördelar, bland annat att undvika oönskade effekter på urinblåsans vävnad som vissa tidigare läkemedel orsakat. Detta är potentiellt ett viktigt genombrott eftersom traditionella Kv7-modulatorer, även om de är effektiva mot epilepsi, ibland utgör en risk för urinretention. Detta är ett tillstånd som kan bli livshotande på grund av oförmågan att tömma urinblåsan.

Konkurrenter inom Kv7-kanaler

Vad gäller kurrenssituationen för behandling av epilepsi genom Kv7-kanaler har Xenon positionerat sig genom förvärvet av substansen XEN1101 från 1st Order Pharmaceuticals och gått vidare till fas III efter en framgångsrik fas II-studie. Biohaven, å andra sidan, förvärvade ett prekliniskt Kv7-program från Knopp för 100 miljoner USD under 2022, och slutförde en fas I-studie och uttryckte avsikten att initiera en registreringsgrundande studie.

Betydelsen av Kv7-kanaler för att kontrollera nervcellsaktivitet understryker deras potentiella betydelse för att behandla epilepsi. Förvärven inom detta område återspeglar också intresset och viljan att utforska området ytterligare för denna indikation.

“Vi har arbetat med detta mål i mer än två decennier i samarbete med partners och internt för att uppnå denna profil. Nu vet vi hur vi ska göra. Så det är spännande tider” – Thomas Feldthus, vd Saniona

Thomas Feldthus, CEO Saniona
Thomas Feldthus, CEO Saniona

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Sanionas vd Thomas Feldthus för att få mer information om de senaste framstegen i programmet.

Thomas, can you elaborate on your reasoning behind the choice of compound?

– The Kv7 channel is a commercially and clinically validated target by GSK’s retigabine, which was launched in 2011 and proved to be very effective for the treatment of patients with resistant focal onset seizures. However, retigabine was withdrawn from the market in 2017 because of unstable chemistry which led to mis-coloring of the retina and other tissue. It is a unique situation where there is a commercially validated target without a drug on the market.

– The Kv7 channels comprise a family of five members, Kv7.1 – Kv7.5. Apart from the mis-coloring, retigabine has other problems as it activates four Kv7 members, Kv7.2 – Kv7.5 channels.

– The Kv7.2 and Kv7.3 channels are the targets for the treatment of epilepsy. Activating the others may lead to severe side effects. Kv7.4 channels are expressed in various cells in the body including the bladder resulting in life threatening urinary retention in some patients. Kv7.5 channels are also expressed in the brain and are likely contributing to the dose limiting CNS side effects of retigabine and competing programs in development.

Could your compound potentially avoid these side effects?

– Yes, we believe that Saniona is the first company which has been able to make a compound that is truly selective for Kv7.2 and Kv7.3, without activating the other subtypes thereby avoiding many of the side effects seen with retigabine and competing programs. As some of these side effects appear to be dose limiting, we have an asset which may be more effective and with fewer side effects than competing programs.

– The compound is of cause based on stable chemistry without the risk of mis-coloring. It is very potent, and it appears to be highly druggable. We are now pressure testing this compound and have several back-ups. It is hard to obtain this selectivity. We have worked on this target for more than two decades in collaboration with partners and internally to achieve this profile. We now know how to do it. So, it is exciting times.

Moving forward, what are the next steps in the Kv7 programme?

– We hope to select this compound for pre-clinical development and will in parallel work on identifying additional back-up compounds. If selected as a candidate, it will need to go through the IND/CTA enabling pre-clinical studies before we can start phase I.

What does the timeline look for the selection phase?

– The candidate selection phase usually takes 6 months. We have produced the first batch and made some of the critical studies, so we may do it faster than that.

How does Saniona assess the market potential for this programme?

– There are about 600,000 patients with focal onset seizures in the U.S. who are not well treated with existing drugs. There is a similar number of patients in Europe. In addition, the product may be used for the treatment of pediatric epilepsy caused by mutation in the Kv7 channel genes. So, the market is significant.

Can you discuss the competitive landscape and elaborate on the factors that set your program apart from others?

– As you concluded above, it is a competitive field. Xenon is in the lead with XEN1101 (phase III) followed by Biohaven with BHV-7000 (completed phase I). These are valuable assets. Both companies have a market cap of about USD 2 billion and these assets take a fair share of that.

– We know that XEN1101 has the same selectivity profile as retigabine and we have reasons to believe that this is also the case for BHV-7000. Some companies claim to have selective Kv7.2/7.3 compounds. What they mean is that their compounds don’t activate Kv7.1, which would be a no-go as it controls the heart rhythm. As mentioned, we believe that we are the first company that has been able to make compounds which are selective towards Kv7.2 and Kv7.3 only. So, without a doubt, this type of selectivity will be a cornerstone of future epilepsy treatments.

In the press release, you mention that you have experienced great commercial interest in your programme. Can you tell us more about the interest you have seen?

– Kv7 is an interesting target for epilepsy, MDD and bipolar disorders. Several companies recognize the potential advantages of our selective profile and can see the upside.

You also mention potential within other brain disorders. Is this something that you plan to explore further?

– We are focusing our internal development on epilepsy but are a CNS company when it comes to partnering.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev