Home Intervjuer Cyxones vd om emissionen: ”Denna runda kommer att ta oss in i...

Cyxones vd om emissionen: ”Denna runda kommer att ta oss in i början av 2025”

Cyxones vd Carl-Magnus Högerkorp

Cyxones vd om emissionen: ”Denna runda kommer att ta oss in i början av 2025”

28 november, 2023

Cyxone har haft en händelserik höst, med ny strategi och färskt kapitaltillskott. Bolaget deltog dessutom nyligen vid American College of Rheumatology Convergence, där man fick chansen att presentera projektet med rabeximod. BioStock kontaktade vd Carl-Magnus Högerkorp för en kommentar till de senaste nyheterna.

Malmöbaserade bioteknikbolaget Cyxone utvecklar nya behandlingar för autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar. Huvudkandidaten rabeximod, som är redo för fas II-studier, riktas mot ledgångsreumatism. I pipelinen finns även T20K, en kandidat i tidig klinisk fas som utvecklas för behandling av multipel skleros.

Deltagande i ledande reumatologi-konferens

Cyxone deltog nyligen i konferensen American College of Rheumatology Convergence 23. Vid konferensen, som gick av stapeln 10 – 15 november i San Diego, USA, samlades ett stort antal ledande forskare och läkemedelsbolag för att diskutera och dela de senaste forskningsresultaten och framstegen inom behandlingen av autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar.

Cyxones vd, Carl-Magnus Högerkorp, var på plats i San Diego för att ta del av den senaste utvecklingen inom området samt möta intressenter som delar bolagets mål att adressera det stora behovet av nya läkemedel inom området. Här fick man flera möjligheter att träffa ledande individer inom reumatism och att presentera rabeximod för dem.

Emissionsutfall publicerat

November har dock inte bara betytt konferensdeltagande. Cyxone genomförde även en företrädesemission i syfte att fortsätta avancera den kliniska utvecklingen i de båda projekten. I torsdags kunde man presentera utfallet i emissionen. I ett tufft marknadsklimat tecknades den till cirka 55 procent, vilket innebär att Cyxone tillförs cirka 20 Mkr före emissionskostnader.

Vd kommenterar

BioStock fick möjlighet att prata med vd Carl-Magnus Högerkorp om konferensen och för att få hans tankar kring emissionsutfallet.

Carl-Magnus Högerkorp, vd Cyxone
Carl-Magnus Högerkorp, vd Cyxone

Carl-Magnus, er emission tecknades till cirka 55 procent. Hur ser du på emissionsutfallet?

– Vi fick stöd från befintliga och nya aktieägare via företräde och garantiåtagande vilket gjorde att bolaget kunde ta in cirka 20 Mkr före emissionskostnader. Cirka 25 procent tecknades av befintliga aktieägare. Detta är – det ekonomiska läget till trots – ett bra utfall i relation till hur det sett ut den senanste tiden. Tillskottet till kassan är välkommet och kommer att användas till våra fortsatta pre-kliniska och klinska utvecklingsaktiviteter.

Hur kommer det kapital som ni nu får in att fördelas?

– Vi kommer fokusera på kliniska aktiviteter för rabeximodprojektet där en rad proof-of-concept studier kommer att genomföras i en ny patientgrupp med ledgångsreumatism, som idag har få behandlingsalternativ. Vidare så avser vi att genomföra studier i andra närliggande indikationer där vi ser att rabeximod utifrån sin verkningsmekanism har goda förutsättningar att kunna göra skillnad.

– Beträffande T20K-projektet ansöker vi om olika forskningsbidrag och avser att utröna hur T20K i kombination med Kappa-opioid receptor agonister fungerar rent mekanistiskt i prekliniska modeller av MS. Programmet adresserar helt nya behandlingsstrategier inom MS och har fantastiskt spännande potential.

Hur långt i utvecklingen kan er nuvarande kassa ta er?

– Det vi tog in i denna runda kommer att ta oss in i början av 2025. Vi har under året jobbat mycket med kostnadsbesparingsprogram och har etablerat en mycket kostnadeffektiv platform för vår verksamhet. Detta gör att vi kan gå framåt med ett anpassat program för de olika projekten, där vi ser många spännade aktiviter som kommer att bygga värde.

Du var på plats vid American College of Rheumatology Convergence i San Diego. Varför var det viktigt för Cyxone att delta i den här konferensen?

– ACR är den definitivt mest betydlesfulla konferensen inom området reumatologi, som faktiskt innefattar inte enbart ledgångsreumatism utan täcker in uppemot 150 olika sjukdomar, de flesta med få adekvata behandlingsalternativ.

– ACR samlar många av världens forskare och läkemedelsuvecklingsföretag inom området. Här presenteras nya spännande forskningsrön och de senaste kliniska studierna. Många av de Key Opinion Leaders (KOL) som vi aktivt interagerar med kommer hit, och mötet gav möjlighet att på nytt träffa flera av dessa i konstruktiva uppföljningsdiskussioner.

Vilka reaktioner mötte du där när du presenterade rabeximod för intressenter?

– Det är fantastiskt spännande att berätta om rabeximod i dessa sammanhang då molekylen har väldigt många intressanta egenskaper som man idag är oerhört nyfiken på. Rabeximod är en makrofagselektiv molekyl och detta har man varit på jakt efter de senaste 25 åren. Den har en verkningsmekanisk som skiljer sig från Jak-inhibitorer och TNFa-hämmare vilket attraherar KOLs eftersom den passar in i de nya behandlingsstrategier man nu är intresserad av att utforska, där siktet är inställt på att intervenera med celler snararare än enskilda molekyler.

Slutligen, vad tar du med dig som främsta intryck från konferensen?

– Jag var otroligt inspirerad av de många positiva möten jag hade under konferensen som bekräftar att vi har en oerhört spännande molekyl i rabeximod, som väcker intresse och har en relevans som sträcker sig en bra bit utanför ledgångsreumatism. Att modulera inflammatoriska makrofager är relevant i många reumatologiska sjukdomar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev