Home Nyheter CLS startar ny klinisk studie inom prostatacancer

CLS startar ny klinisk studie inom prostatacancer

CLS klinisk studie

CLS startar ny klinisk studie inom prostatacancer

9 november, 2023

Clinical Laserthermia Systems befinner sig mitt i lanseringen av TRANBERG Thermal Therapy System för minimalinvasiv bildstyrd fokal laserablation. Ett bolag som visat intresse för att testa systemet är amerikanska HALO Precision Diagnostics. Nu startar de båda bolagen en studie med systemet i patienter med prostatacancer, med sikte på att börja använda det i några av HALOs 16 kliniker.

Lundabaserade Clinical Laserthermia Systems (CLS) har specialiserat sig på utveckling av minimalinvasiva laserablationsbehandlingar. Deras teknik, som bygger på att selektivt förstöra patogen vävnad med hjälp av högenergilaser, erbjuder en behandlingsmetod där traditionella kirurgiska ingrepp kan undvikas. Metoden gör det möjligt för patienter att återgå till sitt normala liv snabbare, med färre komplikationer och potentiellt till en lägre kostnad för hälso- och sjukvårdssystemet.

Kommersialisering pågår

Bolaget är igång med kommersialiseringen av den senaste generationen av TRANBERG-produkter, där man i första hand riktar sig mot områden som urologi, neurokirurgi och onkologi. Ambitionen är att 2025 komma upp i en försäljning på runt 100 Mkr, vilket skulle innebära att verksamheten uppnår break-even på EBITDA. I arbetet med att nå det här målet förväntar sig bolaget att urologisegmentet kommer att spela en viktig roll, ett område där man på senare tid kunnat meddela flera framsteg.

Ny klinisk studie med HALO Diagnostics

Man har bl.a. slutit ett icke-exklusivt distributionsavtal med Real Fusion för de baltiska länderna och ett avtal med Soteria Medical om att gemensamt marknadsför och sälja bolagens kombinerade produktportfölj på marknaden utanför USA. När det gäller USA samarbetar bolaget bl.a. med amerikanska med HALO Diagnostics, som verkar inom precisionsdiagnostik och bildstyrda terapier. I veckan kunde CLS meddela att man tillsammans med HALO startar en klinisk studie som syftar till att utvärdera effektiviteten av TRANBERG Thermal Therapy System vid laserablationsbehandlingar av prostatacancer. Studien kommer att inkludera totalt 25 patienter med prostatacancer med låg till medelhög risk. Patienterna kommer att behandlas under 6 till 8 månader och kommer därefter att genomgå långtidsuppföljning.

Ett viktigt steg mot USA-etablering

I USA genomförs årligen över en miljon prostatabiopsier, vilket resulterar i att nästan 250,000 män diagnosticeras med prostatacancer. Laserablation har visat sig vara en precisionsmetod för behandling av prostatacancer med låg risk för biverkningar, som exempelvis erektil dysfunktion och urininkontinens.

Michael Magnani, president för CLS Americas, uttrycker bolagets entusiasm över samarbetet med dr Scionti och HALO Diagnostics.

“Vi ser fram emot att ge kliniskt stöd och stötta vårt samarbete med dr Scionti för den nya TRANBERG-behandlingen. Studien är en fortsättning på vårt långvariga forskningssamarbete med HALO och bidrar med ytterligare bevis för att understödja den exakta cancerkontroll och livskvalitet som FLA erbjuder”, säger Michael Magnani.

CLS vd Dan Mogren underströk betydelsen av studiesamarbetet för  att kunna etablera produkten i USA:

“Att inleda studiesamarbetet med HALO Diagnostics är en viktig milstolpe för CLS på vår väg mot att etablera TRANBERG-portföljen i USA som en överlägsen produkt för FLA vid fokal behandling av patienter som diagnostiserats med lokaliserad prostatacancer. För CLS är HALO Diagnostics långa erfarenhet och omfattande plattform för individanpassad diagnostik av särskilt intresse och tillför ytterligare värde till vårt samarbete”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev