Home Intervjuer Cline Scientifics vd döms för marknadsmanipulation

Cline Scientifics vd döms för marknadsmanipulation

Cline Scientifics CEO convicted of market manipulation

Cline Scientifics vd döms för marknadsmanipulation

21 november, 2023

Patrik Sundh, vd och styrelseledamot i Cline Scientific, har dömts för marknadsmanipulation av Stockholms Tingsrätt. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande under tisdagen. Domen avser köp av B-aktier i det egna bolaget till ett värde om totalt 62 000 kronor som genomfördes i november 2022.

Cline Scientific är ett bioteknikbolag som utvecklat en patenterad ytteknologi, som används i två prekliniska projekt. StemCART är en stamcellsbaserad terapi för broskskador och artros, medan CellRACE är en diagnostikprodukt för att bedöma spridningsrisken av en tumör.

I början av maj meddelade bolaget att vd Patrik Sundh delgivits misstanke om marknadsmanipulation och att han var föremål för en förundersökning. Misstankarna gällde köp av bolagets B-aktier som Sundh gjorde i november 2022, i samband med den företrädesemission som genomfördes då. Köpen uppgick till ett totalt värde om 62 000 kronor.

I samband med att förundersökningen tillkännagavs valde Patrik Sundh att ta en paus från vd-rollen i Cline Scientific, till dess att förundersökningen var genomförd. Under perioden utnämndes Vice President Hanne Evenbratt till tillförordnad vd.

Återvände till vd-rollen i september

I mitten av september meddelades dock att Sundh, efter diskussioner med styrelsen, återgått till rollen som vd för Cline.

“Vi har med stort allvar vridit och vänt på utmaningarna bolaget står inför och kommit fram till att detta både är den enda och bästa lösningen. Styrelsen har både fortsatt fullt förtroende och hyser stor respekt för Patrik och hans långa erfarenhet från Cline och inom Life Science-området. Vi tackar Hanne Evenbratt för att hon förtjänstfullt har fyllt rollen som vd under de senaste månaderna och välkomnar nu Patrik Sundh tillbaka till posten”, kommenterade styrelsens ordförande, Johan Bjurquist, då.

Fortsatt förtroende

Under tisdagen meddelade Cline Scientific att Stockholms Tingsrätt nu avkunnat dom i målet och att Patrik Sundh döms för marknadsmanipulation. Sundh har i samråd med sitt juridiska ombud beslutat sig för att överklaga domen. I ett pressmeddelande skriver bolaget att styrelsen fortfarande har fullt förtroende för Sundh i att leda verksamheten framåt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev