Home Intervjuer Alzinova om förväntningarna inför BIO-Europe

Alzinova om förväntningarna inför BIO-Europe

Alzinovas BDD: “Vi kommer vara en självklar komponent i Big Pharmas Alzheimerportfölj”

Alzinova om förväntningarna inför BIO-Europe

6 november, 2023

Idag inleds BIO-Europe i München – den största partneringkonferensen för life science-sektorn i Europa. Det är en central samlingsplats för att knyta kontakter, fortsätta redan initierade diskussioner med potentiella partners, licenstagare och investerare, men även för att utbildas och inspireras. För BioStock berättar Sebastian Hansson, Business Development Director på Alzheimerbolaget Alzinova, om syftet med bolagets närvaro.

Årets BIO-Europe väntas locka över 2220 bolag och fler än 5500 deltagare från 60 länder, vilket gör det till branschens största sammankomst för medicinteknik-, bioteknik- och läkemedelsbolag i Europa. I år äger eventet rum i tyska München.

Fokus på partnerskap

För många mindre läkemedels- och bioteknikbolag är partnerskap med ett större företag en central del av deltagandet på större branschmässor. Partnerskap är ofta en nödvändighet för att säkerställa de resurser och den expertis som krävs för att ta en produkt genom de sista utvecklingsstadierna och ut på marknaden. Just BIO-Europe har under många år varit ett nyckelevent för att bygga nätverk och utveckla relationer med andra spelare i branschen.

Årets program är skräddarsytt för att hjälpa deltagarna att uppnå sina strategiska affärsmål, såsom inlicensiering, utlicensiering, scouting av potentiella affärer, kontakt med investerare och byggande av leads för produkter.

Oavsett avsikt med deltagandet kan BIO-Europe ge extra vind i seglen, eller bara vara ett tillfälle att träffa kollegor i läkemedelsbranschen.

Sebastian Hansson, Business Development Director Alzinova
Sebastian Hansson, Business Development Director Alzinova

Alzinovas Business Development Director kommenterar bolagets närvaro

Ett av de deltagande bolagen vid årets BIO-Europe är Alzinova och bolagets Business Development Director, Sebastian Hansson som kommer i sällskap med vd Kristina Torfgård. Alzinova utvecklar två nya behandlingar mot Alzheimers sjukdom. Dels det sjukdomsmodifierande vaccinet ALZ-101 som befinner sig i klinisk fas Ib, dels den monoklonala antikroppen ALZ-201 som är i preklinisk utvecklingsfas.

Sebastian, vad är huvudanledningen till att ni deltar i BIO-Europe i år?

–  Fokus för årets BIO-Europe är dels att återkoppla och uppdatera de ”big pharma” bolag som vi redan tidigare har haft kontakt med och dels etablera nya kontakter med de big pharma som vi anser relevanta att etablera kontakt med för Alzinovas produktutveckling. Vi ser ett allt större intresse från de stora bolagen att komma in och även ikapp i Alzheimersfältet då de annars riskerar att stå utanför och missa stora marknadsandelar. Alzinova ligger helt rätt i både tid och position för att kunna erbjuda big pharma en del av den stora framtida marknaden.

Hur ser dina förväntningar ut, särskilt med tanke på era senaste framsteg?

– Mina förväntningar är väldigt höga eftersom vi närmar oss den milstolpe som attraherar flera framtida partners – data från den första delen av fas Ib studien i Alzheimerpatienter.  Alzinova ligger långt fram i produktutvecklingen jämfört med många andra inom Alzheimersområdet, och många ‘big pharma’ företag är intresserade av våra framsteg.

Ni förväntar er att kunna presentera topline-data för ALZ-101 senare i år. Vilka blir de omedelbara nästa stegen vid ett positivt utfall?

– Vi kommer sätta upp individuella möten med de bolag som vi tidigare har haft kontakt med, samt potentiella nya partners vi etablerar kontakt med på årets BIO-Europe. Utöver de kontakter vi skapar via partneringmöten som BIO Europe, ser vi också till att etablera nya kontakter med representanter från big pharma via andra plattformar. Efter att vi erhåller topline-data kommer analyserna av studien att fortgå och vi räknar med att få fullständig analys och rapport under början av nästa år. Därefter planerar vi för att presentera de fullständiga resultaten i diskussioner med potentiella partners och vid internationella konferenser.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev