Home Nyheter WntResearch rekryterar första patienten i återstarten av NeoFox

WntResearch rekryterar första patienten i återstarten av NeoFox

WntResearch NeoFox

WntResearch rekryterar första patienten i återstarten av NeoFox

20 oktober, 2023

Efter att i somras ha fått grönt ljus för sin omdesignade studieplan för NeoFox meddelar WntResearch nu att de rekryterat den första patienten. Den omarbetade studien är med det alltså officiellt igång och den första delen förväntas ta ungefär ett halvår att genomföra. BioStock kontaktade vd Pernilla Sandwall för en kommentar till milstolpen.

WntResearch grundar sin läkemedelsutveckling på det kroppsegna proteinet WNT5A, som har visat sig ha en viktig roll i tumörcellers rörlighet och spridning. Foxy-5, som är bolagets ledande läkemedelskandidat, är en peptid som syftar till att efterlikna WNT5A:s funktion. Målet är att förhindra cancercellernas rörlighet och därmed minska risken för metastaser, vilka står för nästan 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall.

Ny studieplan öppnar för kortare och billigare studie

Förra året annonserade bolaget sin avsikt att göra vissa ändringar i studieplanen för fas II-studien, NeoFox efter att ha observerat tidiga och positiva kliniska effekter av Foxy-5 på patienter med tjocktarmscancer. Istället för att behandla patienter både tre veckor före  operation och efteråt fram till att cellgiftsbehandling sätts in och sedan följa upp dem i två år, kommer patienterna nu att behandlas med Foxy-5 i minst tre veckor fram till operation. Effektparametrarna kommer att mätas vid operationen.

Denna ändring, som godkänts av såväl den spanska läkemedelsmyndigheten som den centrala etikprövningskommittén, innebär en avsevärd förkortning av studien. Det innebär i sin tur att den inte alls är lika dyr att genomföra som först planerat.

Första patienten rekryterad

Efter att ha fått grönt ljus av myndigheterna i somras har den första patienten nu rekryterats till NeoFox, vid ett prövningscenter i Barcelona. Enligt den nya designen genomförs fortsättningen i två delar. Baserat på den positiva säkerhetsprofilen för Foxy-5 kommer man först att inleda med att utvärdera högre doser än tidigare, för att fullt ut förstå läkemedlets effekt. Denna del av studien genomförs uteslutande i Spanien och kommer enligt bolaget att ta ungefär ett halvår.

Efter att ha hittat rätt dos kommer den andra delen påbörjas, där cirka 80 patienter kommer att behandlas med den dos som anses vara optimal. Den delen av studien kommer att fokusera på att utvärdera effekterna av Foxy-5 och här kommer man även att inkludera patienter i Ungern. I skrivande stund förväntar sig WntResearch att man ska kunna släppa top line-data någon gång under 2025.

”Det här är jätteroligt och viktigt! Efter att vi under sommaren fått godkännande från berörda myndigheter om den reviderade studieplanen för NeoFox är vi väldigt entusiastiska över att den första patienten nu har rekryterats. Den omdesignade studien ger Foxy-5 bästa möjligheter att visa sin potential och den ger även stora fördelar i form av tids- och kostnadsbesparingar jämfört med den ursprungliga planen”, skriver WntResearchs vd Pernilla Sandwall i en kommentar till BioStock.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev