Home Intervjuer Nytt patent stärker WntResearch

Nytt patent stärker WntResearch

Nytt patent stärker WntResearch

6 oktober, 2023

WntResearch har nyligen beviljats ett nytt substanspatent i Europa för bolagets läkemedelskandidat Foxy-5, för behandling av tjocktarmscancer. Patentet avser ett nytt, mer lösligt salt av läkemedelskandidaten Foxy-5 och förlänger patentskyddet fram till och med 2041. BioStock har kontaktat vd Pernilla Sandwall för att få veta mer om denna milstolpe.

WntResearch utvecklar en läkemedelskandidat som imiterar det kroppsegna proteinet WNT5A vilket har visats påverka tumörcellers rörlighet och spridningsförmåga. Läkemedelskandidaten Foxy-5 har potential att bli en helt ny typ av läkemedel som kan förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar.

Nytt patent beviljat i EU

Europeiska patentmyndigheten beviljade nyligen ett patent för en ny, mer löslig, saltform av Foxy-5. Patentet förlänger det immateriella skyddet till och med år 2041. Detta är en del av WntResearchs patentstrategi, som syftar till att stärka och förlänga skyddet av Foxy-5, dess tillverkningsprocess och medicinska användning. Denna nya form av Foxy-5, benämnd ”Stable composition of Foxy-5 hexapeptide with high solubility”, förbättrar lösligheten av läkemedelssubstansen utan att påverka dess stabilitet.

Dennis Henriksen, Chief Technology Officer på WntResearch, uttrycker stor glädje över det snabbt beviljade patentet. Han betonar att varken han eller bolagets patentjurister har varit med om att få ett patent beviljat så snabbt tidigare.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat vd Pernilla Sandwall för att få veta mer om det nya patentet och vad det innebär för bolaget.

Pernilla Sandwall, vd WntResearch
Pernilla Sandwall, vd WntResearch.

Till att börja med Pernilla, kan du berätta mer om den nya saltformen av Foxy-5. Varför har en sådan tagits fram?

– Under utvecklingen av en läkemedelskandidat pågår alltid ett formuleringsarbete. Målet är att man i fas III ska ha den beredningsform som är tänkt att lanseras på marknaden. Eftersom vi i vår fas II-studie undersöker effekten av högre doser, arbetar vi med att öka lösligheten för att kunna dosera så optimalt som möjligt.

Vilka fördelar kommer med den jämfört med andra alternativ?

– I det långa loppet vill vi ha en formulering av Foxy-5 som är så enkel som möjligt för patienterna. En högre löslighet öppnar upp för mer möjligheter framöver.

Detta ger ju Foxy-5 ett bättre skydd på den europeiska marknaden. Hur ser det ut för andra marknader?

– Motsvarande patentansökningar har lämnats in på fler marknader parallellt. Den europeiska patentmyndigheten, EPO, var väldigt snabba i och med att ansökan hanterades i en accelererad utvärderingsprocess. Enligt våra patentexperter är det väldigt ovanligt att EPO själva väljer denna process. Vår förhoppning är att det blir godkänt på fler viktiga marknader framöver.

Detta var en del av er övergripande patentstrategi. Kan du berätta lite mer om hur helheten i strategin ser ut?

– Ett starkt patentskydd är oerhört viktigt för att en läkemedelskandidat ska vara intressant för potentiella partners. Vi arbetar därför alltid med at hitta möjligheter att både stärka och förlänga patentskyddet för Foxy-5.

Vad händer härnäst i bolaget?

– Under sommaren godkände de spanska myndigheterna WntResearchs reviderade studieplan för den pågående fas II-studien NeoFox och vi räknar med att den första patienten kommer att inkluderas inom kort. I ett första skede kommer vi att testa Foxy-5 i högre doser i en mindre patientgrupp, vilket är möjligt bland annat tack vare den fördelaktiga säkerhetsprofilen. Denna del av studien, som ska genomföras i Spanien, förväntas ta omkring ett halvår och syftar till att bestämma den optimala dosen av Foxy-5.

– Med en fastställd dos är nästa steg att utvärdera Foxy-5:s effekt. För närvarande förväntar vi oss att kunna presentera de slutliga resultaten av NeoFox-studien under 2025.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev