Home Intervjuer Mentices vd om försäljningstillväxten under Q3

Mentices vd om försäljningstillväxten under Q3

Mentice

Mentices vd om försäljningstillväxten under Q3

30 oktober, 2023

Mentice rapport för tredje kvartalet visar en stark orderingång för bolagets simuleringslösningar och en ökad omsättning jämfört med samma period förra året. Nu fortsätter arbetet med att öka försäljningen och ytterligare stärka marknadsandelen inom medicintekniksektorn och på sjukhusmarknaden. BioStock kontaktade bolagets vd Göran Malmberg för att få veta mer.

Göteborgsbaserade Mentice är en marknadsledande leverantör av simuleringslösningar för endovaskulära ingrepp, även kallat bildstyrd intervention. Detta behandlingsområde är på snabb frammarsch och möjliggör komplexa ingrepp via instrument i blodomloppet, vilket minskar risken för komplikationer jämfört med öppen kirurgi.

Produktivitetslösningar för läkare

Läkare använder Mentice träningsverktyg för att öva på endovaskulära ingrepp och förbättra sina kliniska färdigheter i en realistisk miljö. Syftet med simuleringsverktygen är att öka produktiviteten, ge patienterna bästa möjliga vård och minska risken för patientrelaterade komplikationer och misstag.

Bolagets simuleringslösningar används även av medicinteknikbolag vid exempelvis lansering av nya instrument och klinisk utvärdering.

Bred kundbas inom industrin och satsningar på sjukhusmarknaden

Mentice samarbetar med några av världens största medicinteknikbolag, såsom Medtronic, Abbott, Siemens Healthineers och Philips Healthcare. I dagsläget finansieras bolagets verksamhet till stor del av försäljning till medicinteknikindustrin.

MenticeSamtidigt satsar bolaget på att etablera sig på sjukhusmarknaden, med fokus på cath labs (kateteriseringslaboratorium) och specialistavdelningar. Enligt Q3-rapporten ser Mentice en positiv utveckling inom sjukhussektorn och en ökad användning av produkterna för fortbildning av läkare, samt i den dagliga kliniska verksamheten före, under och efter kirurgiska ingrepp.

Vd Göran Malmberg kommenterar tillväxten under Q3

Den ökade efterfrågan från medicintekniksektorn och sjukhusmarknaden återspeglas i bolagets Q3-rapport som redoviserar en nettoomsättning om 63,9 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 25 procent jämfört med samma period förra året. Både orderingången och omsättningen för de nio första månaderna har nu överstigit 200 Mkr, varav medicinteknikindustrin står för cirka 80 procent av orderingången.

BioStock fick en pratstund med Göran Malmberg, vd på Mentice, om försäljningstillväxten under tredje kvartalet samt framtidsambitionerna.

Ni visade en stark försäljningstillväxt för såväl tredje kvartalet som de nio första månaderna under 2023. Hur ser er strategi ut för att fortsätta stärka er tillväxt och lönsamhet?

– Vi har förstås mål både på längre och på kort sikt, kortsiktigt ser vi fortsatt väldigt stor potential att växa på medicintekniksidan och där handlar det om att exekvera, givetvis fortsätta bygga vår säljorganisation samtidigt som vi måste se till att våra produkter och lönsamheter fortsatt är marknadsledande och attraktiva. Avseende lönsamhet är det är arbete som pågår och jag är väldigt nöjd med vår utveckling under det senaste året där vi förbättrat vår lönsamhet med ca 30 procent men detta arbete fortsätter givetvis.

Medicinteknikindustrin står för en stor del av er orderingång, men den långsiktiga potentialen verkar ligga inom sjukhussektorn. Hur arbetar ni för att effektivt integrera era simuleringslösningar på sjukhusen?

– Så är det, vi har en fantastisk möjlighet på sjukhussidan där vi bara skrapat på ytan så här långt. Vi tror att under överskådlig tid så kommer vår relation och integrering med medicinteknikbolagen vara central i denna expansion samtidigt som vi givetvis måste erbjuda lösningar som faktiskt hjälper erfarna läkare i deras dagliga arbete. Vi måste jobba bort bilden att träning bara handlar om grundutbildning, så är det givetvis inte utan läkare måste vidareutveckla sin färdighet genom hela sin karriär precis som andra yrkesgrupper eller som exempel toppresenterande idrottsmän.

Ni brukar kalla era simuleringslösningar för ”flygsimulatorer för läkare”. Varför är sådana simulatorer viktiga vid just endovaskulära ingrepp? 

– Dessa ingrepp ger fantastiska möjligheter för patienter med allvarliga sjukdomar oavsett ålder och utvecklingen av nya behandlingsmetoder sker kontinuerligt och utvecklingen är väldigt snabb. Samtidigt så vet vi att för varje nytt ingrepp eller varje nytt kliniskt instrument så behöver alla läkare förvärva färdigheter och förståelse innan de kan genomföra ingreppen på ett säkert sätt på patient.

– Detta kan man jämföra med flygindustrin där det är självklart att piloter tränar på ett nytt typ av flygplan, ny instrumenting eller en kritisk manöver eller situation. Det är exakt samma sak med dessa procedurer, om läkare inte är fullt förbereda för ett nytt moment så ökar risken för en komplikation radikalt. Inom vården så pratar man om 25-50 procedurers inlärning för varje nytt moment. Vi anser att detta måste utföras på en simulator i säker miljö och aldrig på en patient.

Ni har tidigare nämnt att ni även ser möjligheter inom till exempel patientspecifikt beslutsstöd, ”digital twin” och robotkirurgi. Hur ser planerna ut att expandera till dessa områdena?

– Ja självklart, detta gör vi redan idag och har gjort i många år. Om en läkare kan genomföra en procedur på en specifik patients anatomi i en digital miljö innan man genomför behandlingen på patienten så har vi visat att den verkliga proceduren kan genomföras på mycket kortare tid samtidigt som risken för misstag och komplikationer minskar radikalt.

Slutligen, vilka milstolpar vill ni uppnå under 2024?

– Vi hoppas att vi kan få FDA-godkännande för Ankyras, vår programvara för beslutsstöd för neurovaskulär intervention. Det är en produkt som vi tror väldigt mycket på.

– Vi vill gärna ta ytterligare ett steg i samarbetet med våra strategiska partners genom att erbjuda nästa nivå av integrering för våra produkter.

– Och vi ser också att vi kan lyfta vår omsättning över 300 Mkr vilket är häftigt eftersom vi passerade 200 Mkr i 2022 och faktiskt 100 Mkr 2017.

– Vi ser också att vi har många intressanta industriprojekt som kommer att ta bolaget till nästa nivå.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev