Home Nyheter Emission ska ta Diamyd Medical genom fas III

Emission ska ta Diamyd Medical genom fas III

Diamyd Medical emission
Diamyd Medical emission

Emission ska ta Diamyd Medical genom fas III

24 oktober, 2023

Typ 1-diabetes är en komplex autoimmun sjukdom som påverkar miljontals människor världen över. Diamyd Medical ägnar sig åt forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder för sjukdomen. Bolaget genomför just nu en fas III-studie med sin läkemedelskandidat Diamyd och är aktuellt med en företrädesemission om initialt 243 Mkr för att driva vidare studien.

Typ 1-diabetes är en form av diabetes där bukspottkörteln slutar producera tillräckligt med insulin, det hormon som reglerar blodsockernivåerna i kroppen. Detta beror på att kroppens eget immunförsvar angriper och förstör de insulinproducerande cellerna, kända som betaceller. Som ett resultat måste individer med typ 1-diabetes regelbundet ta insulin, antingen genom injektioner eller en insulinpump, för att reglera sina blodsockernivåer och undvika farliga hälsokomplikationer.

Enligt tidskriften The Lancet lever drygt 8 miljoner människor med typ 1-diabetes i världen. Detta representerar cirka 5 – 10 procent av alla diabetesfall. Typ 1-diabetes står även för större delen av diabetesfall hos barn och ungdomar.

Stort intresse för en växande marknad

Marknaden för behandling av typ 1-diabetes är omfattande. Den förväntas vara värd cirka 14 miljarder USD år 2030. Att det finns stor potential i behandlingsområdet kan vi även se exempel på i några av de affärer som gjorts på senare tid. Tidigare i våras förvärvade Sanofi amerikanska ProventionBio för nära 3 miljarder USD. Ett annat exempel är Vertex Pharmaceuticals som skrev licensavtal med CRISPR Therapeutics värt totalt 330 MUSD gällande hypoimmuna cellterapier för typ 1-diabetes.

Stödjer kroppens egen insulinproduktion

Ytterligare ett bolag verksamt inom fältet är svenska Diamyd Medical. Bolaget fokuserar på utvecklingen av precisionsmediciner för behandling av autoimmuna diabetesformer. Man fokuserar särskilt på typ 1-diabetes och latent autoimmun diabetes hos vuxna. Huvudkandidaten Diamyd är en antigenspecifik immunoterapi som är designad för att bevara kroppens egen insulinproducerande förmåga.

Diamyd fungerar genom att administrera kroppen med GAD65, en antigen som finns i de insulinproducerande beta-cellerna i bukspottskörteln. Denna antigen spelar en nyckelroll i utvecklingen av typ 1-diabetes, eftersom det är det primära målet för det autoimmuna angreppet som leder till sjukdomen. Genom att introducera GAD65 i kroppen försöker Diamyd omprogrammera immunsystemet så att det inte längre attackerar beta-cellerna, vilket därmed bevarar kroppens förmåga att producera insulin.

Tar kandidaten genom fas III

Diamyd har visat lovande resultat i tidigare kliniska prövningar och Diamyd Medical genomför just nu en fas III-studie med kandidaten, DIAGNODE-3. Den undersöker effekten av Diamyd på nydiagnostiserade barn och unga vuxna med typ 1-diabetes. Man undersöker mer specifikt effekten på de patienter som bär på den så kallade HLA DR3-DQ2-genen. Den patientgruppen utgör ungefär 40 procent av alla som lider av typ 1-diabetes och här har Diamyd visat positiva behandlingsresultat i tidigare studier.

DIAGNODE-3 genomförs i åtta europeiska länder och har nyligen startat i USA. Den omfattar cirka 330 patienter i åldrarna 12–29 år och utgör det sista steget inför potentiellt marknadsgodkännande av läkemedlet. Studien omfattar omkring 60 kliniker i Europa och USA.

Nytt samarbete med JDRF

Diamyd Medical tog nyligen ett viktigt steg i projektet när man ingick ett fyraårigt forsknings- och utvecklingssamarbete med JDRF, en ledande global organisation inom forskning och opinionsbildning för typ 1-diabetes.

Partnerskapet validerar det vetenskapliga och kliniska värdet av Diamyd och innebär bland annat att JDRF bidrar med finansiering på 5 MUSD. Kapitalet kommer att gå till genomförandet av DIAGNODE-3. Utöver det kommer samarbetet även att påskynda rekryteringen av patienter till studien och även hjälpa Diamyd Medicals kommande kommersiella förberedelser.

Genomför företrädesemission

För att finansiera DIAGNODE-3-studien och stödja det fortsatta arbetet, genomför Diamyd Medical en företrädesemission om initialt cirka 243 Mkr. Skulle intresset vara högt så kan bolaget välja att utöka emissionen med ytterligare 20 Mkr. Av dessa medel kommer cirka 70 procent att gå till den kliniska utvecklingen av Diamyd, medan resten kommer bolaget att använda för fortsatt utveckling av bolagets produktionsanläggning och till administrativa kostnader.

Emissionen är en unitemission, där varje unit innehåller en aktie samt två teckningsoptioner, en av serie TO3 och en av serie TO4. Teckningsoptionerna berättigar sedan till teckning av nya aktier under 2024 och 2025.

När det gäller teckningsåtaganden så har grundaren och styrelseordföranden Anders Essen-Möller samt andra ledande befattningshavare åtagit sig att teckna units för totalt 7,9 Mkr, vilket motsvarar 3,3 procent av emissionen.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor Varje innehavd A- respektive B-aktie berättigar till en teckningsrätt. Tre teckningsrätter ger sedan rätten att teckna en ny aktie.
Teckningsperiod 17 oktober – 31 oktober 2023
Teckningspris 8,50 kr per aktie
Emissionsvolym 243 Mkr
Utspädning Vid fullteckning av emission, inklusive utökningsemission, uppgår utspädningen till cirka 27 procent.

Information och teckning

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjordes och publicerades på diamyd.com den 16 oktober 2023. 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev