Home Intervjuer Dicots LIB-01 presenteras vid SMSNA:s kongress

Dicots LIB-01 presenteras vid SMSNA:s kongress

Dicot presenterar LIB-01 vid amerikansk kongress

Dicots LIB-01 presenteras vid SMSNA:s kongress

12 oktober, 2023

Sexual Medicine Society of North America håller sin årliga kongress i slutet av november. En av programpunkterna vid mötet är Dicots läkemedelskandidat LIB-01, som kommer att presenteras av professor François Giuliano, en välkänd expert inom området. Presentationen kommer att introducera det vetenskapliga samfundet till forskningsresultaten för LIB-01. BioStock kontaktade vd Elin Trampe för att få veta mer vad detta innebär för bolaget.

Uppsalabolaget Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 för behandling av erektil dysfunktion. Målet är att erbjuda en behandling med betydligt längre verkningstid och färre biverkningar jämfört med nuvarande alternativ. Bolaget inledde nyligen en fas I-studie som syftar till att utvärdera kandidatens säkerhet i människa.

Uppmärksammas vid amerikansk kongress

Bolaget har fått mycket uppmärksamhet för sin forskning och i slutet av november kommer LIB-01 att presenteras vid Sexual Medicine Society of North Americas (SMSNA) årliga kongress. Kongressen, som äger rum i San Diego, samlar ledande experter, forskare och läkare för att diskutera de senaste rönen inom sexualmedicinområdet.

Under eventet kommer professor François Giuliano, en framstående fransk urolog och forskare, att presentera kandidaten och forskningen som ligger bakom. Professor Giuliano beskrivs som en framstående röst inom området och är även en av grundarna till Pelvipharm, kontraktorganisationen som utfört alla de prekliniska effektstudierna med LIB-01.

Stor entusiasm kring projektet

Han har tidigare uttryckt en stor entusiasm över LIB-01:s verkningsmekanism, att den skiljer sig från dagens preparat och har potential att erbjuda en ny och bättre behandling till alla de patienter som lider av erektil dysfunktion. Presentationen vid SMSNA kommer att belysa verkningsmekanismen och de positiva effektresultaten som man sett i det prekliniska programmet.

“Det gläder mig att få presentera de spännande resultaten för LIB-01, dess långa verkningstid och dess differentierade verkningsmekanism, som skiljer den från alla nuvarande läkemedel. Utifrån mina dagliga interaktioner med patienter som upplever erektil dysfunktion, är jag mycket medveten om det påtagliga behovet av nya förbättrade behandlingar. LIB-01 har potential att göra stor skillnad”, kommenterar professor Giuliano.

Vd kommenterar

BioStock har pratat med Dicots vd Elin Trampe, för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Elin Trampe, vd Dicot
Elin Trampe, vd Dicot

Vilka förväntningar har ni när LIB-01 nu presenteras för professionen vid SMSNA-kongressen?

– Målet är helt enkelt att nå ut med våra fantastiska resultat internationellt och förväntningarna och förvissningen är att fler ska få upp ögonen för LIB-01 och det vi gör. USA är ju en nyckelmarknad för vår framtida produkt och därför är SMSNA utmärkt att synas på. SMSNA är en arena för de högsta standarderna för praktisk medicin och forskning kring människans sexuella hälsa.

Vad betyder det för er att ha ett så framstående namn som François Giuliano som stödjer ert projekt?

– Att professor Giuliano är den som presenterar LIB-01 kommer ge oss extra mycket uppmärksamhet och kredibilitet för våra resultat. Jag vill påstå att alla framstående kliniker och forskare inom sexualmedicin och urologi, känner till och hyser stor respekt för professor Giuliano och hans arbete. Så han adderar ytterligare en kvalitetsstämpel till våra resultat.

Kan du berätta lite om vilket intresse ni sett hittills kring LIB-01?

– Vi märker av ett stort intresse, från flera olika håll. Allt från verksamma läkare och forskare inom sexualmedicin och urologi, till män som lider av potensproblem och som hör av sig till oss och vill veta mer om LIB-01 och när produkten kan komma ut på marknaden med mera. Det stora behovet av nya läkemedel inom området är genomgående tydligt i dessa kontakter där intresset kring den långa verkningstiden som vi påvisat med LIB-01 också är väldigt påtagligt.

Hur ser planerna ut för den fortsatta marknadsföringen av projektet?

– Förutom att vi kontinuerligt arbetar väldigt aktivt med kommunikation till investerarmarknaden och våra aktieägare så intensifierar vi nu våra insatser för att nå ut mer internationellt där deltagandet på SMSNA är en sak men vi kommer även till exempel delta på BIO-Europe i Tyskland i november och vi planerar för ytterligare resor USA för att nå både investerare och synas mer på den vetenskapliga scenen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev