Home Nyheter BioStock Investor Pitch: AcuCort

BioStock Investor Pitch: AcuCort

Jonas Jönmark presenterar AcuCort

BioStock Investor Pitch: AcuCort

17 oktober, 2023

Lundabaserade AcuCort har utvecklat en snabblöslig munfilm som man kombinerar med existerande läkemedelssubstanser för att skapa nya och bättre produkter. Bolaget är just nu igång med lanseringen av sin första produkt, Zeqmelit för behandling av akut allergisk reaktion. Med ett nyskrivet avtal för Norden och en pågående diskussion med FDA är man på väg att ta sitt första steg ut på marknaden. Just nu genomför man en företrädesemission på initialt 30 Mkr som ska finansiera de pågående marknadssatsningarna.

Se AcuCorts vd Jonas Jönmark presentera på dagens BioStock Investor Pitch här nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget redovisas i det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 11 oktober 2023 och finns tillgängligt på www.acucort.se. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev