Home Nyheter AcuCorts vd om lanseringen av Zeqmelit

AcuCorts vd om lanseringen av Zeqmelit

Jonas Janmark, vd AcuCort berättar om emissionen

AcuCorts vd om lanseringen av Zeqmelit

23 oktober, 2023

Lundabolaget AcuCort befinner sig just nu där många utvecklingsbolag vill vara. De är nämligen på väg ut på marknaden med en godkänt produkt. Munfilmen Zeqmelit har utvecklats för behandling av svåra allergiska reaktioner, som ett enklare och snabbare alternativ än vad som finns på marknaden i dag. Arbetet med marknadslanseringen i Norden pågår för fullt, samtidigt om samtal förs med FDA för att få godkänt i USA. BioStock pratade med vd Jonas Jönmark för att få veta mer.

Se hela intervjun med AcuCorts vd Jonas Jönmark här nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget redovisas i det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 11 oktober 2023 och finns tillgängligt på www.acucort.se. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev