Home Intervjuer Cline Scientific är redo för nästa utmaning

Cline Scientific är redo för nästa utmaning

Cline Scientific redo för nästa utmaning

Cline Scientific är redo för nästa utmaning

13 september, 2023

Under sommaren genomförde bioteknikbolaget Cline Scientific framgångsrikt en emission som tillförde bolaget cirka 6,1 Mkr före kostnader. Med det nya kapitalet i ryggen kan Cline Scientific ta sig an nästa utmaning – att driva stamcellsprojektet StemCART mot kliniska studier. BioStock pratade med vd Hanne Evenbratt om hur vägen framåt ser ut.

Mölndalsbaserade Cline Scientific utvecklar två projekt i preklinisk fas. StemCART är en stamcellsbaserd terapi för behandling av broskskador och CellRACE är ett diagnostiskt verktyg för bedömning av spridningsrisken i cancer. Båda projekten använder sig av Cline Scientifics patenterade ytteknologi som består av flera miljoner guldnanopartiklar i ett gradientmönster.

Emission lägger grunden för utveckling

Cline Scientific kommer från en utmanade period med betydande press på bolagets finanser. För att finansiera den fortsatta driften av bolaget och utvecklingen av de två projekten genomförde Cline Scientific under sommaren en företrädesemission om cirka 9,25 Mkr. I augusti meddelade bolaget att emissionen blev tecknad till totalt cirka 68 procent, varav cirka 48,8 procent med stöd av teckningsrätter. Totalt tillförde emissionen bolaget cirka 6,1 Mkr före kostnader vilket innebär att bolaget kan fortsätta att driva utvecklingen. Kapitalet förväntas räcka i ungefär 12 månader. I första hand ska likviden användas till att säkra den fortsatta driften av bolaget och finansiera utvecklingen av stamcellsterapin StemCART.

StemCARTs väg mot klinik

Med kassan stärkt fokuserar Cline Scientific nu på att avancera StemCART mot kliniska studier. Under förutsättning att bolaget kan säkra fortsatt adekvat finansiering är planen att projektet, som befinner sig i preklinik, ska inleda studier i människa under 2025. Innan bolaget kan inleda den kliniska fasen återstår dock en del arbete. Man behöver bl.a. genomföra ytterligare prekliniska studier och regulatoriskt arbete. För att kunna genomföra processutveckling inför GMP-utveckling har Cline Scientific skrivit ett s.k. letter-of-intent med belgiska kontraktstillverkaren NecstGen.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade tf vd Hanne Evenbratt för att få veta mer om Cline Scientifics nästa steg.

Hanne, hur kommenterar du utfallet i emissionen?

Hanne Evenbratt
Hanne Evenbratt, tf vd Cline Scientific

– Alla som försökt genomföra en emission under sommarmånaderna vet att det är den svåraste tiden att ge sig på då de flesta investerare lämnar aktiehandeln därhän under denna vanligen tysta handelsperiod. Därför är vi extra stolta över att vi fick med oss så många och att teckningsgraden blev så hög som den blev. Det visar på att det finns både tro på och intresse för våra projekt.

Fokus kommer nu att ligga på StemCART, vad är nästa steg i StemCARTs utveckling?

– Den närmaste tiden kommer vi jobba i cell-labbet med dos- och tidsbestämning för läkning av brosk. Vi gör detta för att optimera läkningen och ta reda på inom vilket spann av cell-mängd och tid processen blir som bäst. Detta kommer vara avgörande när man går in i fas-studier, men är en av de delar som vi måste låta ta den tid det tar. Tålamod och noggrannhet kommer vara viktiga i detta arbete.

Hur ser den långsiktiga planen ut för StemCART?

– Vi vill vi ta projektet genom klinisk fas I/IIb varefter en part med större finansiella muskler krävs för att kunna driva projektet genom därpå följande faser och därefter lansera produkten. De flesta stora bolag i branschen har denna typ av funktioner på plats och kan därför mer effektivt, både kostnads- och tidsmässigt, ta produkten hela vägen till marknaden.

Vad är planen för CellRACE?

– Det laborativa arbetet med CellRACE är inplanerat utifrån lugnare perioder i StemCART-projektet. Här kommer mjukvaran för AI-analys av tumörcellernas rörelse längs våra nanogradienter bespara oss mycket tid i analyserandet av resultaten och effektiviserar arbetet ytterligare. Samtidigt fortsätter patentansökningsprocessen enligt plan och är på väg in i länder utanför EU. Projektet är inte Clines huvudfokus just nu, men kommer att fortsätta framåt i den takt som ekonomi och arbetskraft tillåter.

Ni har nu säkrat finansiering för cirka 12 månader. Hur arbetar ni för att hitta finansieringslösningar bortom denna tid?

– Vi ser över flera olika finansieringsvägar exempelvis via riktade emissioner, EU-bidrag eller forskningssamarbeten med intresserade företag eller organisationer. Det är naturligtvis en stor utmaning att nå rätt personer i organisationer som kan tillföra de medel som krävs. Projekten har stor potential men vet de inte att vi finns har de inte heller chansen att investera. Den chansen vill vi naturligtvis gärna ge dem!

Slutligen, vilka milstolpar hoppas du kan presenteras innan årsskiftet?

– Vi är alltid glada att dela med oss information kring vad som händer i bolaget. Som alltid i marknadsnoterade bolag ska alla få tillgång till all information samtidigt så det är bara att hålla utkik efter Clines pm för senaste nytt och vill man ha mer information så kommer det ut som nyhetsbrev eller via andra intressanta kanaler. Så snart vi har något att dela kommer vi göra det och däremellan jobbar vi hårt får att nå uppsatta milstolpar.

Läs mer om Cline Scientific på bolagets hemsida.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev