Home Nyheter BioStock Investor Pitch: Invent Medic

BioStock Investor Pitch: Invent Medic

Anna Lindström, vd Invent Medic

BioStock Investor Pitch: Invent Medic

13 september, 2023

Lundabaserade Invent Medic har specialiserat sig på att utveckla och sälja produkter inom kvinnohälsa. Bolaget har fått en flygande start på 2023 och satsar nu vidare för att hålla uppe momentum. Just nu genomför man en företrädesemission om cirka 5 Mkr för att fortsätta exekvera på den strategi som sattes i slutet av 2021, med målet att bli kassaflödespositiva i slutet av nästa år.

Se Invent Medics vd Anna Lindström presentera på dagens BioStock Investor Pitch här nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på www.inventmedic.se den 11 september 2023.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev