Home Nyheter BioInvent har snart fem läkemedelskandidater i sex kliniska studier

BioInvent har snart fem läkemedelskandidater i sex kliniska studier

BioInvent har snart fem läkemedelskandidater i sex kliniska studier

BioInvent har snart fem läkemedelskandidater i sex kliniska studier

1 september, 2023

BioInvent har gjort en rad framsteg under det andra kvartalet 2023, i synnerhet med sin ledande läkemedelskandidat BI-1206. Utöver att bolaget har stärkt sin pipeline, sätter bolagets Q2-rapport strålkastarljuset på framsteg över hela den breda portföljen av läkemedelskandidater i klinisk utveckling. I rapporten påminner vd Martin Welschof om att BioInvent inom kort kommer att ha fem läkemedelskandidater i sex parallellt pågående patientstudier.

BioInvent utvecklar first-in-class cancerläkemedel. Målet är att identifiera nya antikroppar som kan förbättra effekten av nuvarande checkpoint-hämmare och/eller uppnå immunaktivering hos patienter som inte längre svarar på sin behandling.

Bolaget utvecklar sina kandidater baserat på den egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T, som kombineras med antikroppsbiblioteket n-CoDeR. För närvarande genomgår fyra kandidater, BI-1206, BI-1808, BT-001 och BI-1607 klinisk utvärdering. En femte kandidat, BI-1910, erhöll nyligen IND-godkännande (Investigational New Drug) och planeras att gå in i klinisk utveckling under andra halvan av 2023.

Framsteg med BI-1206

Under det andra kvartalet 2023 har BioInvent rapporterat uppmuntrande tidiga resultat från fas I/II-studien av BI-1206 i kombination med rituximab för behandling av non-Hodgkins lymfom (NHL). Fyra fullständiga responser har observerats, vilket således ser potentiellt lovande ut för de patienter som lider av NHL.

Förenklad administrering

BioInvent har också påbörjat rekrytering av patienter för en subkutan administreringsform av denna läkemedelskandidat, vilket är mer bekvämt för både patienter och vårdgivare. En subkutan injektion har bland annat fördelen, jämfört med intravenösa behandlingar, att de är enklare att administrera.

Efter att ha uppnått jämförbara dosnivåer med intravenös administrering konstaterar vd Martin Welschof i Q2-rapporten att patientrekryteringen har ökat markant. BioInvent kommer att publicera data senare i år.

Dessutom har sex nya patienter behandlats med BI-1206 i kombination med Keytruda (pembrolizumab) för solida tumörer. En patient visade långvarig stabil sjukdom och en annan uppvisade partiell respons, vilket bolaget menar stärker läkemedelsprofilen för kandidaten. Man utvärderar även en subkutan administrering i solida tumörer och man räknar med att kunna rekrytera den första patienten i denna del av studien inom kort.

Fler framsteg under kvartalet

Utöver detta har BioInvent även rapporterat starka säkerhetsdata och tidiga signaler på effekt för sin anti-TNFR2-antikropp BI-1808. Inga signifikanta säkerhetsrisker har observerats, och stabil sjukdom har noterats hos sex patienter. Bolaget förväntar sig att kunna presentera data från den del av studien som undersöker BI-1808 i kombination med pembrolizumab under första halvåret 2024.

Den femte läkemedelskandidaten i klinisk utveckling

BioInvent väntar sig även att uppnå en milstolpe med BI-1910, en annan anti-TNFR2-kandidat, för vilken man har erhållit IND-godkännande.

Martin Welschof, vd BioInvent
Martin Welschof, vd BioInvent

Målet är att behandla den första patienten i en fas I/IIa-studie under andra halvåret i år. BI-1910 blir därmed den femte läkemedelskandidaten i klinisk utveckling, fördelat på sex separata studier.

I Q2-rapporten fastslår BioInvents vd Martin Welschof att detta ”återspeglar produktiviteten i BioInvents teknologiplattform och dess potential att väsentligt påverka tumörmikromiljön och därmed avsevärt förbättra behandlingen för cancerpatienter”.

Kombinationsdelen med pembrolizumab kan starta

Tillsammans med partnern Transgene har BioInvent dessutom rapporterat positiva fas Ia-data för det onkolytiska viruset BT-001 för behandling av solida tumörer.

Behandling med BT-001 som monoterapi i 18 patienter slutfördes nyligen utan rapporterade säkerhetsavvikelser. Baserat på dessa resultat har den oberoende kommitté som granskar säkerheten i studien godkänt initiering av kombinationsdelen med pembrolizumab. Man förväntar sig att kunna rekrytera den första patienten under andra halvåret 2023.

Stark kassa och högt tempo

BioInvents rapport visar att bolaget håller tempot uppe på flera parallella fronter. Omsättningen minskade till 13,1 Mkr under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Omsättningen 271 Mkr samma period förra året är dock hänförlig till en upfront-betalning om 25 miljoner dollar från samarbetet som tecknades med det amerikanska biotech-bolaget Exelixis. Sammantaget har bolaget en kassa om totalt 1462 Mkr i likvida medel och placeringar, vilket ger en operationell flexibilitet och manöverutrymme.

Bolagets produktivitetsnivå kommer förbli hög under den kommande perioden. I rapporten uttrycker vd Martin Welschof sina förväntningar för de kommande månaderna:

”BioInvent gjorde betydande framsteg under andra kvartalet 2023 och rapporterade starka data för vår ledande läkemedelskandidat BI-1206 både inom NHL och solida tumörer. Även våra andra kandidater avancerar i den kliniska utvecklingen. De närmaste månaderna förväntas bli mycket intensiva på BioInvent med flera dataavläsningar och andra milstolpar i de kliniska prövningar som närmar sig.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev