Home Intervjuer Medfield Diagnostics vd om MD100 Strokefinder och emissionen

Medfield Diagnostics vd om MD100 Strokefinder och emissionen

Medfield Diagnostics vd om MD100 Strokefinder och emissionen

Medfield Diagnostics vd om MD100 Strokefinder och emissionen

14 augusti, 2023

En snabb och korrekt diagnos av stroke är av yttersta vikt för att patienten ska få rätt vård i ett tidigt skede. Denna utmaning har Göteborgsbaserade Medfield Diagnostics tagit sig an med sin produkt MD100 Strokefinder, marknadens enda CE-godkända instrument för ändamålet. Se bolagets vd Stefan Blomsterberg berätta mer om marknadssatsningen och den pågående emissionen i studiointervjun nedan. 

Se intervjun med Medfield Diagnostics vd Stefan Blomsterberg nedan.

YouTube video

Följande material utgör inte ett erbjudande utan ska ses som en marknadsföring av Medfield Diagnostics (Medfield). Följaktligen innehåller materialet inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut och har inte granskats eller godkänts av behörig myndighet i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. För fullständig information och villkor om den pågående företrädesemissionen uppmanas investerare att läsa EU-tillväxprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 28 juli 2023 och som finns att tillgå på Medfields hemsida https://www.medfielddiagnostics.com/sv/.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev