Home Intervjuer Medfield Diagnostics om emissionen och marknadssatsningen

Medfield Diagnostics om emissionen och marknadssatsningen

Medfield Diagnostics om emissionen och marknadssatsningen

Medfield Diagnostics om emissionen och marknadssatsningen

7 augusti, 2023

Följande material utgör inte ett erbjudande utan ska ses som en marknadsföring av Medfield Diagnostics (Medfield). Följaktligen innehåller materialet inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut och har inte granskats eller godkänts av behörig myndighet i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. För fullständig information och villkor om den pågående företrädesemissionen uppmanas investerare att läsa EU-tillväxprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 28 juli 2023 och som finns att tillgå på Medfields hemsida https://www.medfielddiagnostics.com/sv/.

Behovet av en snabb och precis diagnos av hjärnskador efter stroke eller trauma växer snabbt över hela världen. För detta ändamål har Göteborgsbaserade Medfield Diagnostics utvecklat MD100 Strokefinder, marknadens enda CE-godkända instrument för detektion av stroke. För att etablera produkten i Europa och andra regioner, genomför bolaget nu en emission om 32,5 Mkr. BioStock kontaktade vd Stefan Blomsterberg för att få veta mer om den pågående emissionen och marknadssatsningen.

För en patient med en misstänkt hjärnskada, exempelvis efter stroke eller trauma, är tiden till behandling en avgörande faktor. Medicinteknikbolaget Medfield Diagnostics har utvecklat MD 100 Strokefinder för en snabb och precis diagnos av stroke.

Tidig och korrekt diagnos är avgörande

Förutom att tiden till behandling är kritisk är det också viktigt att vårdpersonalen kan avgöra om skadan är orsakad av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Behandlingen av en blodpropp är annorlunda jämfört med behandlingen av en blödning. Rätt behandling i rätt tid räddar liv, ökar livskvaliteten och minskar kostnader för patienten och för samhället. Idag är det endast en patient av fyra som får rätt behandling i rätt tid.

Dagens metoder för initial bedömning av en skada bygger på frågeformulär (strokeskalor) och svar från patienten samt från motoriska undersökningar och mätningar av vitalparametrar. Det är en utmanande tidskritisk situation som kräver kvalificerad kommunikation med patienten. En process som oftast tar mellan 25-35 minuter på skadeplatsen. Därefter krävs datortomografi eller magnetisk resonanstomografi för att konstatera skadans orsak och omfattning.

MD100 Strokefinder är utvecklad för att användas på akutmottagningar, i ambulanser och på andra vårdplatser utanför sjukhuset. Instrumentet använder en avancerad kombination av mikrovågsteknik och AI som gör att vårdpersonalen inom två minuter kan avgöra om patienten har en stroke eller inte. MD100 Strokefinder är under kontinuerlig utveckling och kommer att kunna identifiera strokevarianter och potentiellt andra skador i hjärnan såsom traumatisk hjärnblödning.

Behovet växer snabbt

Stroke är idag den näst vanligaste dödsorsaken i världen enligt World Stroke Organization (WSO). Det är även en av de vanligaste orsakerna till fysiska funktionsnedsättningar enligt samma källa. Den globala kostnaden för stroke uppskattade WSO till mer än 721 miljarder USD år 2022.

Marknaden för strokevården växer snabbt. Analysfirman Precedence Research värderade den globala marknaden till 31,3 miljarder USD under förra året. Enligt analysfirman växer marknaden med cirka 8 procent per år och kommer att vara mer än fördubblad år 2032. Av den globala marknaden utgör Europa ca en dryg fjärdedel enligt samma analys.

Emission för marknadssatsningen

Medfield Diagnostics vill nu etablera sin innovation på denna marknad. I juni 2022 erhöll bolaget CE-certifiering enligt MDR för MD100 Strokefinder. Senare samma år inledde bolaget lanseringen av produkten i ett flertal länder i Europa. Under förra hösten erhöll Medfield sin första kommersiella order från Flexmed Technologies, som är bolagets distributör i Grekland.

Medfields ambitioner inkluderar även introduktion av tekniken i Australien och USA. För att kunna förverkliga potentialen genomför Medfield Diagnostics nu en företrädesemission av units som vid full teckning tillför bolaget 32,5 Mkr före kostnader. Teckningen pågår till den 21 augusti.

Medfields vd om emissionen och marknadssatsningen

BioStock kontaktade vd Stefan Blomsterberg för att få veta mer om marknadssatsningen och den pågående emissionen.

Stefan, på vilket sätt förbättrar MD100 Strokefinder dagens stroke- och traumadiagnostisering?

Stefan Blomsterberg, vd Medfield Diagnostics
Stefan Blomsterberg, vd Medfield Diagnostics

– Tekniken i MD 100 Strokefinder har en hög potential att snabbt kunna ge ett beslutsstöd för vårdpersonal i en tidskritisk akutvårdssituation. Instrumentet kan inom 2 minuter ge värdefull information som kan vara direkt avgörande för vårdutfallet för patienten.

– Tiden från skada till behandling är en mycket viktig faktor som måste tas på allvar. Om vårdprocessen kan effektiviseras och minska tiden till behandling kan stora besparingar göras inom sjukvården. MD100 Strokefinder kan vara skillnaden mellan liv och död.

Er produkt är det första instrumentet på marknaden i sitt slag – vilka utmaningar och möjligheter innebär det?

– En utmaning är att behålla det marknadsförsprång bolaget har. Medfield har varit framgångsrika i att ta den första produkten till marknaden och det ger möjligheter att fortsätta utveckla MD100 Strokefinder tillsammans med kunderna.

– Det är en styrka som ger en bra möjlighet att fortsätta bygga långsiktiga och starka kundrelationer. Det är viktigt att ha en nära kunddialog för att kunna möta de behov och krav som kunderna ställer. Det skapar förutsättningar att över tiden kunna leverera de produkter och tjänster som denna tillväxtmarknad efterfrågar.

Behovet är stort och marknaden är i snabb tillväxt – hur ser konkurrenssituationen ut?

– Det finns några bolag i världen som arbetar med utveckling av produkter som liknar MD100 Strokefinder och som bygger på liknande teknologi. Några bolag har produkter som är utvecklade för användning på sjukhus och några har prototyper av produkter som är anpassade för användning i den pre-hospitala miljön.

– Vad vi känner till har de år av fortsatt utveckling innan en marknadslansering kan vara aktuell.

Hur kommer ni att använda kapitalet som ni nu tar in unit-emissionen?

– Bolaget ska fortsätta med att etablera MD100 Strokefinder på den europeiska marknaden och att bygga ett starkt distributörsnätverk för snabbare tillväxt.

– Samtidigt som prestandan i MD100 Strokefinder fortsätter att utvecklas genom nya kliniska data, kommer fokus också vara på att bevisa klinisk nytta i de mest förekommande strokevårdsituationerna. Här talar vi om ökad effektivitet i akutmottagningar, ambulansorganisationer och andra pre-hospitala vårdenheter.

– Bolaget kommer också att påbörja introduktion av MD100 Strokefinder på andra regulatoriska marknader som ligger utanför CE-MDR.

Avslutningsvis, hur ser er marknadsstrategi ut för att försäljningen ska lyfta?

– Starkt fokus på de marknader där försäljningsarbetet får effekt.

– Öka mängden kliniska bevis. Bolaget har flera intressanta samarbeten som kommer att leda till en ökad mängd bevis för att stötta fortsatt försäljning av MD100 Strokefinder.

– Fortsatt förbättring av prestandan i AI-klassificeringen. Denna process sker kontinuerligt, bland annat med hjälp av nya kliniska data samt med hjälp av metodutveckling inom AI.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev